Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên thuyhang3102008145

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên thuyhang duong

Hoạt động của thuyhang3102008145

Điểm: 450 điểm (hạng #644)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 209 (trong đó có 139 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 30 (có 25 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 26
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 8 câu hỏi, 46 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 54 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 161 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (12)

Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
100 điểm x1
Tri ân hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x19
Câu trả lời hay hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Thành tích hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x153

Bạc (7)

Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
1,000 điểm x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x58

Vàng (4)

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Đọc giả hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x6
...