Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên thuythanh1905207625

Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Muriel Nguyễn

Hoạt động của thuythanh1905207625

Điểm: -84 điểm (hạng #12,858)
Các câu hỏi: 113 (trong đó có 30 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 31 (có 10 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 14 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (6)

100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x104

Bạc (3)

Đọc giả hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x52

Vàng (3)

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x2
...