Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên tien7749

Thành viên trong: 6 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Tiến Dino

Hoạt động của tien7749

Điểm: 7,277 điểm (hạng #57)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 132 (trong đó có 101 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 212 (có 29 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 469
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 762 câu hỏi, 1,710 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 2,463 bỏ phiếu, 9 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 387 bỏ phiếu, 23 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (19)

Biên tập viên hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x53
Câu trả lời hay hạng III x41
Thành tích hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x137
Trả lời tích cực hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x2
Chăm chỉ hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1
Hạng III cuộc thi x1

Bạc (18)

Đọc giả hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Bình luận hạng II x1
1,000 điểm x1
Câu trả lời hay hạng II x4
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x150
Câu hỏi hay hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Vì sự tương trợ hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (14)

Bỏ phiếu hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x2
Chăm chỉ hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x42
10,000 điểm x1
Vì sự tương trợ hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
...