Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên tint9147228

Thành viên trong: 4 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Tín Nguyễn

Hoạt động của tint9147228

Điểm: 189 điểm (hạng #1,458)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 30 (có 4 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (3)

Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Câu trả lời hay hạng III x1
...