Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên tnhannhi0712382

Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên 방탄소년단 - 국민

Hoạt động của tnhannhi0712382

Điểm: 37 điểm (hạng #11,929)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 3
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (2)

Câu hỏi hot hạng III x7
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (2)

Câu hỏi hot hạng II x2
Vì sự trở lại hạng II x1
...