Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên toitenla01

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Tôi Tên

Hoạt động của toitenla01

Điểm: 3,343 điểm (hạng #138)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 137 (trong đó có 39 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 223 (có 104 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 15
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 53 câu hỏi, 83 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 127 bỏ phiếu, 9 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 205 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (15)

Câu trả lời hay hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Tri ân hạng III x1
100 điểm x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x59
Câu hỏi hot hạng III x22
Vì sự trở lại hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Thành tích hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x20
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x2
Điểm danh hạng III x1

Bạc (10)

Đọc giả hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x8

Vàng (7)

Vì sự trở lại hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Tri ân hạn I x1
...