Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên tranbinhtrantb

Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên

Hoạt động của tranbinhtrantb

Điểm: 1,976 điểm (hạng #190)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 5
Các câu trả lời: 174 (có 74 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 4
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 34 câu hỏi, 151 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 184 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 137 bỏ phiếu, 8 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (12)

Tri ân hạng III x1
100 điểm x1
Câu hỏi hay hạng III x5
Câu trả lời hay hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x6
Thành tích hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x5
Vì sự trở lại hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Điểm danh hạng III x1

Bạc (7)

Đọc giả hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x2
Vì sự trở lại hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
1,000 điểm x1

Vàng (5)

Vì sự trở lại hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x1
...