Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên trannhat900

Thành viên trong: 4 năm
Loại: Quản Trị Viên
Họ và tên

Hoạt động của trannhat900

Điểm: 57,859 điểm (hạng #1)
Danh hiệu: Phó giáo sư
Các câu hỏi: 1,408 (trong đó có 897 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 5,294 (có 1,346 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2,571
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1,501 câu hỏi, 2,632 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 3,722 bỏ phiếu, 411 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 4,405 bỏ phiếu, 377 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 9 câu hỏi, −2,500 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (18)

100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x602
Thành tích hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x1151
Điểm danh hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x400
Vì sự tương trợ hạng III x9
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (17)

Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
1,000 điểm x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x930
Biên tập viên hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x30
Điểm danh hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x10
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (18)

Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x501
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Tri ân hạn I x1
10,000 điểm x1
Thành tích hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Câu hỏi hay hạng I x13
Bình luận hạng I x1
Chăm chỉ hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
Ban tổ chức Hè về 2018 x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1

Đồng (3)

Xác minh thành công email x1
Cập nhật ảnh đại diện x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
...