search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Thành viên trannhat900

Hoạt động của trannhat900

Điểm: 52,535 điểm (hạng #1)
Danh hiệu: Phó giáo sư
Các câu hỏi: 1,063 (trong đó có 671 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 4,851 (có 1,106 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2,302
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1,190 câu hỏi, 1,440 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 2,271 bỏ phiếu, 359 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 4,219 bỏ phiếu, 361 rút phiếu

Huy chương

Đồng

100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 589
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 955
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Câu hỏi hay hạng III x 394
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 9

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 752
Biên tập viên hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 30
Điểm danh hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 10

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 410
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
10,000 điểm x 1
Thành tích hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Câu hỏi hay hạng I x 13
Bình luận hạng I x 1
Chăm chỉ hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Ban tổ chức Hè về 2018 x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Loading...
...