Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên tuha13102004

Thành viên trong: 7 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên huỳnh thị thu hà

Hoạt động của tuha13102004

Điểm: 214 điểm (hạng #1,316)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 15 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 3 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 8
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 câu hỏi, 12 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 5 bỏ phiếu, 9 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 9 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (8)

Bỏ phiếu hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x2
Đọc giả hạng III x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Câu hỏi hot hạng III x15
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1

Bạc (2)

Câu hỏi hot hạng II x16
Đọc giả hạng II x1

Vàng (1)

Câu hỏi hot hạng I x9
...