Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên umenihon713

Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên ╾ mik là ngmoi mong mn giúp đỡ

Hoạt động của umenihon713

Điểm: 6,791 điểm (hạng #62)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 343 (trong đó có 90 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 687 (có 165 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 76
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 44 câu hỏi, 188 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 210 bỏ phiếu, 22 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 163 bỏ phiếu, 42 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 1 câu hỏi, −200 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (17)

Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x10
Thành tích hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x328
Chăm chỉ hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x2
Vì sự trở lại hạng III x1
Bình luận hạng III x1

Bạc (14)

Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Tri ân hạng II x1
1,000 điểm x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x204
Bỏ phiếu hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (11)

Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Câu hỏi hot hạng I x35
Bỏ phiếu hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Chăm chỉ hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
...