Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên vathelahet

Thành viên trong: 7 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên nguyễn thị nhật linh

Hoạt động của vathelahet

Điểm: 265 điểm (hạng #1,066)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 21 (trong đó có 8 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 6
Các bình luận: 13
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (9)

Cập nhật ảnh đại diện x1
Tri ân hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x21
100 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Điểm danh hạng III x1

Bạc (2)

Câu hỏi hot hạng II x21
Đọc giả hạng II x1

Vàng (1)

Câu hỏi hot hạng I x14
...