Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên yangyangisthemost

Thành viên trong: 4 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Modsw

Hoạt động của yangyangisthemost

Điểm: 4,868 điểm (hạng #93)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 27 (trong đó có 6 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 452 (có 115 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 157
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 7 câu hỏi, 69 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 72 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 337 bỏ phiếu, 27 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (2)

Cập nhật ảnh đại diện x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1

Đồng (18)

Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1
Biên tập viên hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x8
Câu hỏi hot hạng III x19
Điểm danh hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x67
Thành tích hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x5
Bỏ phiếu hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (16)

Đọc giả hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
1,000 điểm x1
Chăm chỉ hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x7
Thành tích hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x2
Câu trả lời hay hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Vì sự tương trợ hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (14)

Đọc giả hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Vì sự tương trợ hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x2
Điểm danh hạng I x1
Ban tổ chức Hè về 2018 x1
Hè về 2019 BTC x1
[badges/kpls2020_vang] x1
Vì sự trở lại hạng I x1
...