Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Letram

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Trâm Lê

Hoạt động của Letram

Điểm: 5,026 điểm (hạng #81)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 88 (trong đó có 18 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 580 (có 128 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 148 câu hỏi, 21 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 147 bỏ phiếu, 22 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 218 bỏ phiếu, 17 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 14
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 68
Đọc giả hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 18
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Vì sự trở lại hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 58
Trả lời tích cực hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 2
1,000 điểm x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Vì sự trở lại hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 21
Thành tích hạng I x 1
Vì sự trở lại hạng I x 1
...