Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Trương Hàn

Thành viên trong: 2 năm
Loại: Quản Trị Viên
Họ và tên Hàn Trương

Hoạt động của Trương Hàn

Điểm: 12,555 điểm (hạng #23)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 228 (trong đó có 153 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 974 (có 287 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 302
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 430 câu hỏi, 314 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 732 bỏ phiếu, 12 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 974 bỏ phiếu, 22 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 116
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 97
Chăm chỉ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Huy chương đồng Hè Về 2018 x 1
Câu hỏi hot hạng III x 127
Vì sự trở lại hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 2
Điểm danh hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 17
Câu hỏi hot hạng II x 51
Bình luận hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Vì sự trở lại hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 15
Chăm chỉ hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu hỏi hay hạng I x 2
Vì sự trở lại hạng I x 1
...