Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hoạt động gần đây của Trương Hàn

1 trả lời 9 lượt xem
Ki-tô giáo ra đời ở quốc gia nào?
câu trả lời được chọn hay nhất 3 giờ cách đây trong Địa lý lớp 7
1 trả lời 12 lượt xem
Châu Phi được mệnh danh là cái nôi của A. dịch bệnh. B. loài người. C. lúa nước. D. đói nghèo.
câu trả lời được chọn hay nhất 3 giờ cách đây trong Địa lý lớp 7
1 trả lời 8 lượt xem
Về đối ngoại, Vương quốc lan Xang luôn A. giữ quan hệ hoà hiếu với các quốc gia láng giềng. B. gây chiến tranh, xâm lấn lãnh thổ của Đại Việt. C. gây chiến tranh xâm lược với các nước láng giềng. D. thần phục và cống nạp sản vật quý cho Miến Điện.
câu trả lời được chọn hay nhất 3 giờ cách đây trong Lịch sử lớp 7
1 trả lời 8 lượt xem
Vị vua nào đã thống nhất lãnh thổ, mở ra thời kì Ăng-co ở Ca-pu-chia?
câu trả lời được chọn hay nhất 3 giờ cách đây trong Lịch sử lớp 7
0 câu trả lời 10 lượt xem
Là tháng kết thúc của một năm cũng là những giờ phút cuối cùng khí sắp bước qua một năm mới, tiếp tục những ... khác để bạn có thể tranh tài và giành giải thưởng đó!
đã bình luận 1 ngày cách đây trong Thông tin từ BQT
1 trả lời 22 lượt xem
3. a.  SO2 ra khỏi hỗn hợp gồm các khí SO2, SO3, O2. b. riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp gồm Mg, Al, Fe, Cu.
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 9
1 trả lời 34 lượt xem
Tiến hành phân tích nguyên tố, người ta xác định được trong thành phần của một mẫu hydrocarbon X chứa 0,72 gam carbon và 0,18 gam hydrogen. ... tử khối của X là 30. Xác định công thức phân tử của X.
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 11 lượt xem
Cho 15,5g natri oxit Na2O tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch bazơ. a) Viết phương trình hóa học và nồng độ mol của dung ... ợng riêng 1,14 g/ml cần dùng để trung hòa dung dịch bazơ nói trên.
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Hóa học lớp 9
1 trả lời 32 lượt xem
2/3+2√2 - 2/3-√8
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Toán lớp 9
1 trả lời 14 lượt xem
 Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Ba(OH)2 và Na2SO4. Chỉ được dùng quỳ tím, làm thế nào nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học? Viết các phương trình hóa học.
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Hóa học lớp 9
1 trả lời 16 lượt xem
Có những bazơ sau: Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào: a) Tác dụng được với dung dịch HCl? b) Bị nhiệt phân hủy? c) Tác dụng được với CO2?
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Hóa học lớp 9
1 trả lời 33 lượt xem
Từ những chất có sẵn là: Na2O, CaO, H2O. Hãy viết các phương trình hóa học điều chế các dung dịch bazơ.
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Hóa học lớp 9
1 trả lời 19 lượt xem
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Toán lớp 9
1 trả lời 13 lượt xem
Mình bị viết bảng kiểm điểm vì không thuột bài, không làm bài tập thì có bị hạ không 
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Toán tiểu học
1 trả lời 20 lượt xem
nêu nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại ? so sánh biện pháp hóa học và biện pháp sinh học trong phòng trống sâu bệnh
đã sửa 27 tháng 11 trong Công nghệ lớp 7
3 câu trả lời 7.0k lượt xem
Nhớ rừng được sáng tác trong hoàn cảnh nào? Tác giả là ai?
câu trả lời được chọn hay nhất 27 tháng 11 trong Ngữ văn lớp 8
1 trả lời 180 lượt xem
Cho các dung dịch sau. Chất nào là chất điện li mạnh? Chất nào là chất điện li yếu? Chất nào không điện li?  
câu trả lời được chọn hay nhất 27 tháng 11 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 82 lượt xem
Trong dung dịch loãng có chứa 0,03 mol , thì số mol ion có trong  dung dịch này là bao nhiêu?  
câu trả lời được chọn hay nhất 27 tháng 11 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 174 lượt xem
a. Kali photphat và bari nitrat b. Natri photphat  và nhôm sunfat c. Kali photphat và canxi clorua d. Natri hidrophophat vaf natri hidroxit e. Canxi dihidrophotphat (1 mol) và canxi hidroxit (1 mol) f. Canxi dihidrophotphat (1 mol) và canxi hidroxit (2 mol) g. Axit ... hidroxit (1 mol) h. Axit photphoric (2 mol) và canxi hidroxit (1 mol) i. Axit photphoric (2 mol) và canxi hidroxit (3 mol)  
câu trả lời được chọn hay nhất 27 tháng 11 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 64 lượt xem
Phải dùng bao nhiêu lít khí  và  để điều chế được 17 gam . Biết hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25%, các thể tích khí được đo ở đkc: A. 44,8 lít  và 134,4 lít  B. 22,4 lít  và 134,4 lít  C. 22,4 lít  và 67,2 lít  D. 44,8 lít  và 67,2 lít 
câu trả lời được chọn hay nhất 27 tháng 11 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 118 lượt xem
Hỗn hợp X gồm ​​​​​ và kim loại  hóa trị không đổi. Hòa tan 3,61g X trong dung dịch  thu được 2,128 lít  (đktc). Nếu hoà tan hết 3,61g X vào dung dịch  thu được 1,792 lít  duy nhất. Kim loại M là: A. Zn B. Al C. Be D. Cr
câu trả lời được chọn hay nhất 27 tháng 11 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 118 lượt xem
Dung dịch axit axetic 0,6% có khối lượng riêng xấp xỉ 1g/ml. Độ điện li của axit axetic trong điều kiện này là 1,0%. Giá trị pH của dung dịch này là (bỏ qua sự điện li của nước): A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
câu trả lời được chọn hay nhất 27 tháng 11 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 79 lượt xem
Dung dịch X chứa các ion: . Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau: - Phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch , đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07g kết tủa. - Phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch , thu dược 4,66g kết tủa.  Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là: A. 3,73g B. 7,04g C. 7,46g  D. 3,52g
câu trả lời được chọn hay nhất 27 tháng 11 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 85 lượt xem
Trộn  lít dung dịch axit  (pH = 3) với  lít dung dịch  (pH = 11) theo tỉ lệ thể tích nào sau đây để thu được dung dịch có pH = 5  
câu trả lời được chọn hay nhất 27 tháng 11 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 64 lượt xem
Trộn 100ml dung dịch  0,15M vào 400ml dung dịch  có pH = 13, thu được m gam kết tủa. Trị số của m là: A. 0,58 B. 1,16 C. 0,29 D. 0,87
câu trả lời được chọn hay nhất 27 tháng 11 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 71 lượt xem
Trộn 2,75 lít dung dịch có pH = 13 với 2,25 lít dung dịch  có pH = 1 thu được dung dịch có pH là bao nhiêu?
câu trả lời được chọn hay nhất 27 tháng 11 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 221 lượt xem
Khi nung 6,06 gam muối nitrat của 1 kim loại kiềm thu được 5,1 gam muối nitrit. Xác định công thức muối nitrat
câu trả lời được chọn hay nhất 27 tháng 11 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 133 lượt xem
Hấp thụ hoàn toàn V lít  (đktc) vào 400ml dung dịch  1M thu được dung dịch lúc sau có chứa  mà nồng độ mol của nó đã giảm đi 3/4 so với nồng độ mol lúc đầu. Giá trị của V là: A. 1,12 B. 2,24 C. 3,36 D. 6,72
câu trả lời được chọn hay nhất 27 tháng 11 trong Hóa học lớp 11
2 câu trả lời 322 lượt xem
  Dựa vào bảng 35.1 SGK. Một số tiêu chí phát triển dân cư, xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long, năm 1999 trang 127 hãy: a) Nêu khái quát về đặc điểm dân cư, xã hội, của đồng bằng sông Cửu Long b) Tại sao đưa vấn đề nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển đô thị ở đồng bằng này? 
câu trả lời được chọn hay nhất 27 tháng 11 trong Địa lý lớp 9
2 câu trả lời 48 lượt xem
Cho hình thang vuông ABCD : góc A=góc D = 90 độ. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng : Tam giác MAD là tam giác cân
đã trả lời 27 tháng 11 trong Toán lớp 8
1 trả lời 42 lượt xem
Từ phê phán là từ láy hay từ ghép?
đã hiện lại 25 tháng 11 trong Ngữ văn lớp 6
1 trả lời 33 lượt xem
Cho có các trung tuyến BE và CF cắt nhau tại G.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của GB và GC. a) Chứng minh : tứ giác MNEF là hình ... ) Tam giác ABC cần thêm điều kiện gì để MNEF là hình chữ nhật
đã bình luận 24 tháng 11 trong Toán lớp 8
  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...