Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên thanhtrong

Thành viên trong: 6 năm
Loại: Ban Quản Trị
Họ và tên Thanh Trọng Trần

Hoạt động của thanhtrong

Điểm: 6,166 điểm (hạng #68)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 110 (trong đó có 58 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 567 (có 249 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 77
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 67 câu hỏi, 139 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 180 bỏ phiếu, 26 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 247 bỏ phiếu, 34 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (17)

Tri ân hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x19
100 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x18
Thành tích hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x116
Biên tập viên hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1
Bình luận hạng III x1

Bạc (14)

Đọc giả hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x104
Bỏ phiếu hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
1,000 điểm x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1

Vàng (11)

Câu hỏi hot hạng I x43
Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
...