Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Câu hỏi của thanhtrong

0 phiếu
1 trả lời 169 lượt xem
Bưu cục Có một số làng nằm dọc theo một đường cao tốc. Đường cao tốc được biểu diễn bằng một trục số nguyên và vị trí mỗ ... một. Ví dụ: POST.INP POST.OUT 10 5 1 2 3 6 7 9 11 22 44 50 9 2 7 22 44 50
đã hỏi 13 tháng 7, 2021 trong Tin học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 474 lượt xem
Có N khối đá hình hộp chữ nhật. Người ta muốn xây một cái tháp bằng cách chồng các khối đá này lên nhau. Để đảm bảo an toàn, các khối ... 1 5 4 2 7 2 9 2 1 3 3 5 5 5 4 1 5 7 5 9 5 5 5 5 5 5 1 4 2 4 2
đã hỏi 3 tháng 2, 2021 trong Tin học lớp 9
+1 thích
1 trả lời 332 lượt xem
Trên hai đường thẳng song song L1 và L2 người ta đánh dấu trên mỗi đường N điểm. Các điểm trên đường thẳng L1 được đánh ... ; tăng dần. Ví dụ: WIRES.INP WIRES.OUT 9 2 5 3 8 7 4 6 9 1 5 2 3 4 6 9
đã hỏi 3 tháng 2, 2021 trong Tin học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 106 lượt xem
Một người sử dụng INTERNET đặt yêu cầu nhận thông tin về một số chủ đề khác nhau từ một số địa chỉ truy nhập. Chủ của các ... ;t nhất cần thực hiện. Ví dụ: EMAIL.INP EMAIL.OUT 7 1 3 4 3 2 2 3 4
đã hỏi 3 tháng 2, 2021 trong Tin học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 535 lượt xem
Có N người xếp hàng mua vé. Ta đánh số họ từ 1 đến N theo thứ tự đứng trong hàng. Thời gian phục vụ bán vé cho người thứ i là ti. ... qui ước ghi số 0) Ví dụ TICK.INP TICK.OUT 5 2 5 7 8 4 3 9 10 10 17 2 4
đã hỏi 2 tháng 2, 2021 trong Tin học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 116 lượt xem
Hãy nhận xét về các đặc tính (chiều cao, kích thước trái, số hạt...) của giống ngô lai F1 và giống ngô bố mẹ thuần chuẩn Mo17 và B73 Hãy nhận xét về các đặc tính (chiều cao, số lượng bông, số hạt/ số bông, năng suất,...) của giống lúa F1 và giống lúa bố mẹ thuần chủng Zhenshan 97(Z97) và Nipponbare (Nip)
đã hỏi 20 tháng 1, 2021 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
2 câu trả lời 204 lượt xem
Cho ví dụ về ưu thế lai và viết sơ đồ lai? Nêu ưu điểm, sự khác nhau giữ F1 với cặp bố và mẹ? Vì sao ưu thể lai biểu hiện cao nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ? Có nên lấy F1 của ưu thế lai để thụ giống hay không? Vì sao
đã hỏi 13 tháng 1, 2021 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 64 lượt xem
Tại sao Liên Hợp Quốc có  thành viên ngày càng tăng?
đã hỏi 12 tháng 1, 2021 trong Lịch sử lớp 9
+2 phiếu
0 câu trả lời 398 lượt xem
Trong truyện cổ tích "Cây Khế" ta đã biết rằng chim thần chở người anh với một cái túi ba gang đến hòn đảo đầy vàng bạc châu báu ... ;c chọn. Ví dụ: CAYKHE.INP CAYKHE.OUT 5 10 20 3 19 1 30 7 24 3 15 6 63 3 1 2 4
đã hỏi 11 tháng 1, 2021 trong Tin học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 193 lượt xem
An được mời tham gia trò chơi "Siêu thị may mắn" do đài truyền hình ZTV tổ chức. Siêu thi được đặt trong trường quay truyền hình có n ... ;c trong cách mua này. Ví dụ: SMARKET.INP SMARKET.OUT 12 3 4 1 6 2 2 1 2 0 2 0
đã hỏi 8 tháng 1, 2021 trong Tin học lớp 11
0 phiếu
0 câu trả lời 86 lượt xem
Cho tứ diện ABCD,có I,S là trung điểm AB và BC.Điểm K thuộc BD sao cho KB=2KD. a) Chứng minh AB song song (ISK) b) tìm thiết diện tạo bởi mặt phẳng (ISK) và hình tứ diện ,thiết diện đó là hình gì?
đã hỏi 5 tháng 1, 2021 trong Toán lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 812 lượt xem
Khi mắc các điện trở nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ?
đã hỏi 5 tháng 1, 2021 trong Công nghệ lớp 9
0 phiếu
2 câu trả lời 175 lượt xem
Vì sao sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc lại chủ yếu tập trung ở miền đông
đã hỏi 5 tháng 1, 2021 trong Địa lý lớp 11
0 phiếu
2 câu trả lời 272 lượt xem
Vai trò của yếu tố môi trường đối với sự phát triển nhân cách
đã hỏi 5 tháng 1, 2021 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 155 lượt xem
Nêu cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp
đã hỏi 5 tháng 1, 2021 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 2.9k lượt xem
So sánh keo đất âm và keo đất dương?
đã hỏi 5 tháng 1, 2021 trong Công nghệ lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 71 lượt xem
Nêu cấu tạo của các thành phần trong hệ mạch
đã hỏi 5 tháng 1, 2021 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
2 câu trả lời 115 lượt xem
Nêu cấu tạo của bộ xương phù hợp với chức năng đứng thẳng và đi bằng hai chân
đã hỏi 5 tháng 1, 2021 trong Sinh học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 81 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 2.0k lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 123 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 798 lượt xem
Một học sinh A dự định làm thí nghiệm pha loãng H2SO4 như sau. Lấy một lượng H2SO4 đặc cho vào cốc thủy tinh, sau đó đổ nư ... trắng vào cốc thủy tinh, rồi nhỏ từ từ 1-2 ml H2SO4 đặc vào.
đã hỏi 4 tháng 1, 2021 trong Hóa học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 1.4k lượt xem
Cho một bình chứa hỗn hợp khí X gồm metan (CH4), etilen (C2H4) và axetilen (C2H2). Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng khí trong X.
đã hỏi 4 tháng 1, 2021 trong Hóa học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 134 lượt xem
Việc hình thành thị trường chung châu Âu và việc sử dụng chung đồng tiền ơ - rô tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho các nước thành viên EU?
đã hỏi 3 tháng 1, 2021 trong Lịch sử lớp 11
0 phiếu
0 câu trả lời 293 lượt xem
Cho n đoạn trên trục số, đoạn thứ i là [Li, Ri]. Hãy chọn ra trong các đoạn kể trên một số ít nhất các đoạn để phủ hết đoạn [a, b] Dữ ... 4 7 10 9 11 8 11 3 1 4 6 8 1 200 1 4 2 5 4 5 6 45 6 7 5 7 100 200 50 99 -1
đã hỏi 3 tháng 1, 2021 trong Tin học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 240 lượt xem
Tờ báo CTT (Chuyên Toán-Tin) phát hành với số lượng lớn trên N tỉnh 1..N, N chẵn và N£1000 do đó phải in tại hai nhà in đặt ở tỉnh 1 và tỉnh 2. Hàng ... 6 8 1 2 5 1 4 8 1 6 7 2 3 6 3 4 5 3 6 2 4 5 3 5 6 2 1 4 5 2 3 6
đã hỏi 3 tháng 1, 2021 trong Tin học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 84 lượt xem
Cho biết nhu cầu dinh dưỡng của một giống lúa là 1,4kg nitơ/tạ thóc. Hãy tính lượng NH4, NO3 cần cung cấp để thu hoạch được ... trong đất bằng 0, hệ số sử dụng phân đạm (Nitơ ) là 60% )
đã hỏi 3 tháng 1, 2021 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 718 lượt xem
Điểm giống nhau giữa cách mạng dân chủ tư sản (1905-1907) và cách mạng tháng Hai 1917 ở Nga là A. đánh đổ Chế độ nga hoàng. B. đánh đổ chế độ phong kiến và tư sản. C. đánh đổ chế độ phong kiến.Xóa bỏ tàn tích phong kiến D. đánh bại chế độ Nga hoàng, đưa nước Nga tiến lên làm cách mạng tháng Mười.
đã hỏi 3 tháng 1, 2021 trong Lịch sử lớp 11
0 phiếu
0 câu trả lời 196 lượt xem
Cho phương trình 4cox ³ -- cos2x -- + (m+3)cosx --1 = 0 . Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt thuuọc khoảng ( --π/2; π/2)
đã hỏi 3 tháng 1, 2021 trong Toán lớp 11
0 phiếu
0 câu trả lời 163 lượt xem
Tại sao Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng phát triển tất yếu của các quốc gia trên Thế giới? Liên hệ Việt Nam?
đã hỏi 3 tháng 1, 2021 trong Địa lý lớp 11
0 phiếu
0 câu trả lời 660 lượt xem
Cho tam giác nhọn không cân ABC nội tiếp đường tròn (O) và có trực tâm H. Gọi D, E, F lần lượt là các điểm đối xứng của O qua các đường thẳng BC, CA, AB. a) Gọi Ha là điểm đối xứng của H qua BC, A' là điểm đối xứng của A qua O và Oa là tâm của đường ... sao cho tứ giác AXDA' là hình bình hành. Chứng minh rằng ba đường tròn ngoại tiếp các tam giác AHX, ABF và ACE có một điểm chung thứ hai khác A.
đã hỏi 3 tháng 1, 2021 trong Toán lớp 11
0 phiếu
0 câu trả lời 103 lượt xem
Cho hình chóp Sabcd đáy là hình bình hành tâm o lấy P là trung điểm SB a. cm PO song song (SAD) b. lấy M là một điểm nằm trên SC sao cho MC=2MS. Hãy xac21 định thiết diện của mặt (MOP) khi cắt hình chóp s.abcd
đã hỏi 3 tháng 1, 2021 trong Toán lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 82 lượt xem
Hội đồng coi thi có 6 người trong đó có 4 hiệu trưởng chia ngẫu nhiên hội đồng thành 3 tổ , mỗi tổ có hai người đi kiểm tra công tác coi thi. Trong mỗi tổ chọn ngẫu nhiên 1 người làm tổ trưởng. Tính xác suất để 3 tổ trưởng đều là hiệu trưởng
đã hỏi 3 tháng 1, 2021 trong Toán lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 3.3k lượt xem
Phân tích hình tượng nhận vật Huấn Cao trong đoạn trích sau : “Đêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn chỉ còn vẳng c&oacute ... Và cái thầy thơ lại gầy gò, thì run run bưng chậu mực…”.
đã hỏi 3 tháng 1, 2021 trong Ngữ văn lớp 11
0 phiếu
0 câu trả lời 808 lượt xem
Một tòa nhà hình tháp có 30 tầng và tổng cộng 1890 phòng, càng lên cao thì số phòng càng giảm, biết rằng cứ lên 2 tầng li&ecirc ... ,tầng tiếp theo là tầng 2,3... Hỏi tầng 10 có bao nhiêu phòng?
đã hỏi 3 tháng 1, 2021 trong Toán lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 114 lượt xem
EU đã có những chính sách thương mại gì đối với các nước trong khối và ngoài khối để EU trở thành tổ chức thương mại hàng đầu thế giới?
đã hỏi 3 tháng 1, 2021 trong Địa lý lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 551 lượt xem
Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 và RHCO3. Chia 44,7 gam X thành ba phần bằng nhau. Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 thu được 35,46 gam kết tủa. Phần hai tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 7,88 gam kết tủa. Phần ba tác dụng tối đa với V ml dung dịch KOH 4M, tính giá trị của V.
đã hỏi 3 tháng 1, 2021 trong Sinh học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 189 lượt xem
Vì sao EU thiết lập thị trường chung trong khối? Việc hình thành thị trường chung châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển EU?
đã hỏi 3 tháng 1, 2021 trong Địa lý lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 152 lượt xem
Trình bày về hiện tượng mùa trên Trái Đất. Vì sao các mùa ở Bắc Bán cầu và Nam Bán cầu luôn trái ngược nhau? Giải thích về đặc điểm thời tiết của từng mùa?
đã hỏi 3 tháng 1, 2021 trong Địa lý lớp 11
0 phiếu
0 câu trả lời 1.7k lượt xem
Từ các chữ số 0;1;2;3;4;5;6;8;9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số và lớn hơn 65000 ? A. 5250. B. 4620. C. 16038. D. 15309
đã hỏi 3 tháng 1, 2021 trong Toán lớp 11
  1. hieutgz335942

    599 Điểm

  2. 333cuchillthoi302

    524 Điểm

  3. thinhcry

    306 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...