Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên tngnhatganh117

Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên ᴳᵒᵈ乡ყσռε✟⁀ᶦᵈᵒᶫ _͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏ инậтღ¢нưαღиу⁀ᶦᵈᵒᶫ

Hoạt động của tngnhatganh117

Điểm: 3,278 điểm (hạng #144)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 1,052 (trong đó có 325 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 517 (có 308 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 151
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 755 câu hỏi, 322 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,009 bỏ phiếu, 68 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 475 bỏ phiếu, 11 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (18)

Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
100 điểm x1
Tri ân hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x7
Thành tích hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x4
Chăm chỉ hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x902
Điểm danh hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (13)

Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
1,000 điểm x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x635
Thành tích hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (10)

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x100
Vì sự công bằng hạng I x1
10,000 điểm x1
Vì sự trở lại hạng I x1
...