Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên tngnhatganh117

Thành viên trong: 1 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên ᴳᵒᵈ乡ყσռε✟⁀ᶦᵈᵒᶫ

Hoạt động của tngnhatganh117

Điểm: 3,278 điểm (hạng #131)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 502 (trong đó có 114 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 145 (có 45 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 140
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 251 câu hỏi, 151 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 385 bỏ phiếu, 17 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 88 bỏ phiếu, 3 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 2
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 3

Bạc

Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1

Vàng

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
...