Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Trả lời bởi tngnhatganh117

+2 phiếu
36 lượt xem
đã trả lời 8 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 9
 • silent
0 phiếu
11 lượt xem
0 phiếu
13 lượt xem
0 phiếu
34 lượt xem
0 phiếu
22 lượt xem
Số tiền mua 7 cân cam và 7 cân lê hết 112000 đồng. Số tiền mua 3 cân cam và 2 cân lê hết 41000 đồng, Hỏi giá mỗi cân cam và mỗi cân lê là bao nhiêu đồng?
đã trả lời 18 tháng 3 trong Toán lớp 9
0 phiếu
119 lượt xem
Hãy trình bày hậu quả của quá trình đô thị hóa tự phát và một số giải pháp khắc phục?
đã trả lời 4 tháng 10, 2021 trong Địa lý tiểu học
0 phiếu
1.1k lượt xem
A. Thuần chủng. B. Khác nhau về hai cặp tính trạng. C. Khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản. D. Cả 3 đáp án trên.
đã trả lời 4 tháng 10, 2021 trong Khác
0 phiếu
113 lượt xem
A. Sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử. B. Sự tổ hợp lại của cặp nhân tố di truyền trong quá trình thụ tinh. C. Sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp lại của chúng trong thụ tinh. D. Sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình thụ tinh và sự tổ hợp lại của chúng trong quá trình phát sinh giao tử.
đã trả lời 4 tháng 10, 2021 trong Khác
0 phiếu
21 lượt xem
Hãy nêu những biện pháp để nhằm giảm sự gia tăng dân số ở Buôn Ma Thuột
đã trả lời 4 tháng 10, 2021 trong Địa lý lớp 9
+1 thích
144 lượt xem
Câu 2: Cá chép có hệ thần kinh A. hình chuỗi hạch. B. vòng hạch. C. hình mạng lưới. D. hình ống.
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
48 lượt xem
Câu 3: Đặc điểm hệ thần kinh của thủy tức là A. Hình ống B. Hình mạng lưới C. Chưa phân hóa D. Hình chuỗi hạch
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
83 lượt xem
Câu 4: Động vật nào dưới đây hô hấp chủ yếu bằng da? A. Ếch đồng. B. Báo gấm. C. Chim bồ câu. D. Thằn lằn bóng đuôi dài.
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
34 lượt xem
Câu 5: Hệ thần kinh dạng ống (não và tủy sống) có ở loài A. Cá chép, thằn lằn B. Thằn lằn, chim C. Chim, thỏ, thằn lằn D. Cá chép, thằn lằn, chim, thỏ
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
59 lượt xem
Câu 6: Hãy nối nội dung cột A với nội dung cột B sao cho phù hợp. Đại diện Đặc điểm của hệ tuần hoàn 1. Châu chấu a. Chua phân hóa 2. Thủy tức b. Tim có ... 2- c; 3- b; 4- a C. 1- c; 2- a; 3- d; 4- b D. 1- a; 2- d; 3- c; 4- b
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
36 lượt xem
Câu 7: Động vật nào dưới đây có cơ thể chưa phân hóa thành các hệ cơ quan? A. Thủy tức. B. Trùng biến hình. C. Cá nheo. D. San hô.
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
50 lượt xem
Câu 8: Đặc điểm hệ sinh dục của thủy tức là A. Chưa phân hóa B. Tuyến sinh dục không có ống dẫn C. Tuyến sinh dục có ống dẫn D. Tiêu giảm
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
392 lượt xem
Câu 9: Trong các động vật dưới đây, động vật nào hô hấp bằng da? A. Ếch đồng B. Giun đất C. Ễnh ương lớn D. Cả A, B, C đều đúng
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
76 lượt xem
Câu 10: Những loài động vật có xương sống là A. Giun đất, cá chép, thỏ B. Châu chấu, thằn lằn, chim, thỏ C. Cá chép, ế ... ;ồng, thằn lằn, chim, thỏ D. Cá chép, giun đất, châu chấu, thỏ
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
196 lượt xem
Câu 1. Trong ngành Động vật có xương sống, lớp nào tiến hóa nhất? A. lớp Chim. B. lớp Lưỡng Cư. C. lớp Bò sát. D. lớp Thú.
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
189 lượt xem
Câu 2. Loài động vật nào dưới đây không phải là cơ thể đơn bào? A. trùng roi xanh. B. trùng biến hình. C. trùng giày. D. thủy tức.
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
127 lượt xem
Câu 3. Khi nói về phổi và hoạt động hô hấp của chim bồ câu, phát biểu nào sau đây sai? A. phổi gồm một mạng ống kh&iacute ... ;ng khí đi theo hai chiều khác nhau cả khi hít vào và cả khi thở ra.
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
90 lượt xem
Câu 4. Hệ thống túi khí của chim bồ câu có vai trò gì? ( Chú ý câu hỏi có thể có nhiều hơn 1 đáp án đúng) A. ... i quan khi bay. C. tăng khả năng thông khí. D. điều hòa thân nhiệt
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
143 lượt xem
Câu 5. Vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới ... a nhiều loài sinh vật. D. các phương án trên đều đúng.
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
87 lượt xem
Câu 1. Trình bày sự sinh sản và quá trình phát triển có biến thái ở ếch.
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
23 lượt xem
Câu 2. Thế nào là động vật quý hiếm? Câu 3. Trình bày rõ những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn?
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
428 lượt xem
Câu 1: Trùng roi có màu xanh lá cây nhờ A. Sắc tố ở màng cơ thể B. Màu sắc của hạt diệp lục C. Màu sắc của điểm mắt D. Sự trong suốt của màng cơ thể
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
369 lượt xem
Câu 2: Trùng roi thường tìm thấy ở đâu? A. Trong không khí. B. Trong đất khô. C. Trong cơ thể người. D. Trong nước.
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
61 lượt xem
Câu 3: Phương thức dinh dưỡng chủ yếu của trùng roi xanh là A. quang tự dưỡng. B. hoá tự dưỡng. C. quang dị dưỡng. D. hoá dị dưỡng.
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
933 lượt xem
Câu 1: Trong các động vật nguyên sinh sau, động vật nào có cấu tạo đơn giản nhất? A. Trùng roi. B. Trùng biến hình. C. Trùng giày. D. Trùng bánh xe.
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
374 lượt xem
Câu 2: Lông bơi của trùng giày có những vai trò gì trong những vai trò sau ? 1. Di chuyển. 2. Dồn thức ăn về lỗ miệng. 3. Tấn công con mồi. 4. Nhận biết các cá thể cùng loài.
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
1.6k lượt xem
Câu 4: Trùng giày lấy thức ăn nhờ A. Chân giả B. Lỗ thoát C. Lông bơi D. Không bào co bóp
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
2.4k lượt xem
Câu 8: Trùng biến hình di chuyển được nhờ A. Các lông bơi B. Roi dài C. Chân giả D. Không bào co bóp
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
1.3k lượt xem
Câu 9: Trùng biến hình di chuyển như thế nào? A. Thẳng tiến B. Xoay tròn C. Vừa tiến vừa xoay D. Cách khác
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
484 lượt xem
Câu 1. Các tiêu chí nào sau đây biểu hiện trình độ phát triển kinh tế ^Hcủa các nước phát triển? A. Tỉ trọng GDP/ngư ... lao động khu vực nông nghiệp nhỏ bé. D. Cả 3 tiêu chí trên.
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Địa lý lớp 11
+1 thích
242 lượt xem
Câu 2. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế giữa các quốc gia Hlà yếu tế để phân chia ra các A. nhóm nước ... . D. nhóm nước đang phát triển, nhóm nước công nghiệp mới.
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Địa lý lớp 11
+1 thích
28 lượt xem
Câu 3. Hiện nay, trên Thế giới có ……quốc gia và vùng lãnh thổ A. hơn 200 B. dưới 200 C. trên 200 D. khoảng 200
đã trả lời 14 tháng 5, 2021 trong Ngữ văn lớp 7
 1. Khang1000

  2061 Điểm

 2. Babyshort

  1041 Điểm

 3. jjaltoon51049

  981 Điểm

 4. Robloxian

  899 Điểm

 5. thuythanh1905207625

  859 Điểm

 6. ledoanducphong6cntt2021264

  844 Điểm

 7. nguyenhoangminh7chht991

  789 Điểm

 8. idog480430

  577 Điểm

 9. trinhtuanhung4a623

  561 Điểm

 10. phamthunhien2997388

  432 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...