Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Trả lời bởi tngnhatganh117

0 phiếu
72 lượt xem
Write a short paragraph (100-150 words) about your plan after your graduation based on the suggested questions. What are you going to do first? What are you going to do in 5 coming years? Where are you going to live and work? Why? When are you going to get married? Which places are you going to travel?
đã trả lời 4 tháng 10 trong Tiếng Anh lớp 12
 • help-me
 • write-a-paragraph
0 phiếu
17 lượt xem
Hãy trình bày hậu quả của quá trình đô thị hóa tự phát và một số giải pháp khắc phục?
đã trả lời 4 tháng 10 trong Địa lý tiểu học
0 phiếu
204 lượt xem
A. Thuần chủng. B. Khác nhau về hai cặp tính trạng. C. Khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản. D. Cả 3 đáp án trên.
đã trả lời 4 tháng 10 trong Khác
0 phiếu
16 lượt xem
A. Sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử. B. Sự tổ hợp lại của cặp nhân tố di truyền trong quá trình thụ tinh. C. Sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp lại của chúng trong thụ tinh. D. Sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình thụ tinh và sự tổ hợp lại của chúng trong quá trình phát sinh giao tử.
đã trả lời 4 tháng 10 trong Khác
0 phiếu
8 lượt xem
Hãy nêu những biện pháp để nhằm giảm sự gia tăng dân số ở Buôn Ma Thuột
đã trả lời 4 tháng 10 trong Địa lý lớp 9
+1 thích
17 lượt xem
Câu 2: Cá chép có hệ thần kinh A. hình chuỗi hạch. B. vòng hạch. C. hình mạng lưới. D. hình ống.
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
16 lượt xem
Câu 3: Đặc điểm hệ thần kinh của thủy tức là A. Hình ống B. Hình mạng lưới C. Chưa phân hóa D. Hình chuỗi hạch
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
34 lượt xem
Câu 4: Động vật nào dưới đây hô hấp chủ yếu bằng da? A. Ếch đồng. B. Báo gấm. C. Chim bồ câu. D. Thằn lằn bóng đuôi dài.
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
13 lượt xem
Câu 5: Hệ thần kinh dạng ống (não và tủy sống) có ở loài A. Cá chép, thằn lằn B. Thằn lằn, chim C. Chim, thỏ, thằn lằn D. Cá chép, thằn lằn, chim, thỏ
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
24 lượt xem
Câu 6: Hãy nối nội dung cột A với nội dung cột B sao cho phù hợp. Đại diện Đặc điểm của hệ tuần hoàn 1. Châu chấu a. Chua phân hóa 2. Thủy tức b. Tim có ... 2- c; 3- b; 4- a C. 1- c; 2- a; 3- d; 4- b D. 1- a; 2- d; 3- c; 4- b
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
21 lượt xem
Câu 7: Động vật nào dưới đây có cơ thể chưa phân hóa thành các hệ cơ quan? A. Thủy tức. B. Trùng biến hình. C. Cá nheo. D. San hô.
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
18 lượt xem
Câu 8: Đặc điểm hệ sinh dục của thủy tức là A. Chưa phân hóa B. Tuyến sinh dục không có ống dẫn C. Tuyến sinh dục có ống dẫn D. Tiêu giảm
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
135 lượt xem
Câu 9: Trong các động vật dưới đây, động vật nào hô hấp bằng da? A. Ếch đồng B. Giun đất C. Ễnh ương lớn D. Cả A, B, C đều đúng
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
16 lượt xem
Câu 10: Những loài động vật có xương sống là A. Giun đất, cá chép, thỏ B. Châu chấu, thằn lằn, chim, thỏ C. Cá chép, ế ... ;ồng, thằn lằn, chim, thỏ D. Cá chép, giun đất, châu chấu, thỏ
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
51 lượt xem
Câu 1. Trong ngành Động vật có xương sống, lớp nào tiến hóa nhất? A. lớp Chim. B. lớp Lưỡng Cư. C. lớp Bò sát. D. lớp Thú.
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
47 lượt xem
Câu 2. Loài động vật nào dưới đây không phải là cơ thể đơn bào? A. trùng roi xanh. B. trùng biến hình. C. trùng giày. D. thủy tức.
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
60 lượt xem
Câu 3. Khi nói về phổi và hoạt động hô hấp của chim bồ câu, phát biểu nào sau đây sai? A. phổi gồm một mạng ống kh&iacute ... ;ng khí đi theo hai chiều khác nhau cả khi hít vào và cả khi thở ra.
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
53 lượt xem
Câu 4. Hệ thống túi khí của chim bồ câu có vai trò gì? ( Chú ý câu hỏi có thể có nhiều hơn 1 đáp án đúng) A. ... i quan khi bay. C. tăng khả năng thông khí. D. điều hòa thân nhiệt
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
54 lượt xem
Câu 5. Vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới ... a nhiều loài sinh vật. D. các phương án trên đều đúng.
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
23 lượt xem
Câu 1. Trình bày sự sinh sản và quá trình phát triển có biến thái ở ếch.
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
10 lượt xem
Câu 2. Thế nào là động vật quý hiếm? Câu 3. Trình bày rõ những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn?
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
37 lượt xem
Câu 1: Trùng roi có màu xanh lá cây nhờ A. Sắc tố ở màng cơ thể B. Màu sắc của hạt diệp lục C. Màu sắc của điểm mắt D. Sự trong suốt của màng cơ thể
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
42 lượt xem
Câu 2: Trùng roi thường tìm thấy ở đâu? A. Trong không khí. B. Trong đất khô. C. Trong cơ thể người. D. Trong nước.
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
19 lượt xem
Câu 3: Phương thức dinh dưỡng chủ yếu của trùng roi xanh là A. quang tự dưỡng. B. hoá tự dưỡng. C. quang dị dưỡng. D. hoá dị dưỡng.
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
145 lượt xem
Câu 1: Trong các động vật nguyên sinh sau, động vật nào có cấu tạo đơn giản nhất? A. Trùng roi. B. Trùng biến hình. C. Trùng giày. D. Trùng bánh xe.
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
103 lượt xem
Câu 2: Lông bơi của trùng giày có những vai trò gì trong những vai trò sau ? 1. Di chuyển. 2. Dồn thức ăn về lỗ miệng. 3. Tấn công con mồi. 4. Nhận biết các cá thể cùng loài.
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
773 lượt xem
Câu 4: Trùng giày lấy thức ăn nhờ A. Chân giả B. Lỗ thoát C. Lông bơi D. Không bào co bóp
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
225 lượt xem
Câu 8: Trùng biến hình di chuyển được nhờ A. Các lông bơi B. Roi dài C. Chân giả D. Không bào co bóp
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
434 lượt xem
Câu 9: Trùng biến hình di chuyển như thế nào? A. Thẳng tiến B. Xoay tròn C. Vừa tiến vừa xoay D. Cách khác
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 7
+1 thích
72 lượt xem
Câu 1. Các tiêu chí nào sau đây biểu hiện trình độ phát triển kinh tế ^Hcủa các nước phát triển? A. Tỉ trọng GDP/ngư ... lao động khu vực nông nghiệp nhỏ bé. D. Cả 3 tiêu chí trên.
đã trả lời 14 tháng 5 trong Địa lý lớp 11
+1 thích
59 lượt xem
Câu 2. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế giữa các quốc gia Hlà yếu tế để phân chia ra các A. nhóm nước ... . D. nhóm nước đang phát triển, nhóm nước công nghiệp mới.
đã trả lời 14 tháng 5 trong Địa lý lớp 11
+1 thích
10 lượt xem
Câu 3. Hiện nay, trên Thế giới có ……quốc gia và vùng lãnh thổ A. hơn 200 B. dưới 200 C. trên 200 D. khoảng 200
đã trả lời 14 tháng 5 trong Ngữ văn lớp 7
+1 thích
32 lượt xem
Câu 4. Phân biệt các nước phát triển và đang phát triển dựa vào các chỉ số như: A. GDP bình quân theo đầu người ... ;nh quân theo đầu người, chỉ số FDI, HDI và tuổi thọ trung bình.
đã trả lời 14 tháng 5 trong Ngữ văn lớp 7
+1 thích
25 lượt xem
Câu 5. Nhận xét đúng nhất về một số đặc điểm kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển là A. nợ nư ... ; nước ngoài nhiều, tuổi thọ trung bình cao, Chỉ số HDI ở mức cao
đã trả lời 14 tháng 5 trong Ngữ văn lớp 7
+1 thích
43 lượt xem
Câu 6. Ý nào sau đây không phải là biểu hiện về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nước phát triển? A. ... ;n đầu người cao D. Chỉ số phát triển ccon người ở mức cao
đã trả lời 14 tháng 5 trong Ngữ văn lớp 7
+1 thích
121 lượt xem
Câu 7. Các nước công nghiệp mới được viết tắt tiếng Anh là A. OECD. B. ASEAN. C. NICs. D. G7.
đã trả lời 14 tháng 5 trong Ngữ văn lớp 7
+1 thích
11 lượt xem
Câu 8. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại được tiến hành từ: A. trong suốt thế kỷ XXI. B. giữa thế kỷ XX, đầ ... ; XXI. C. trong suốt thế kỷ XX D. cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI
đã trả lời 14 tháng 5 trong Ngữ văn lớp 7
+1 thích
16 lượt xem
Câu 9. Bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại A. công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, c&ocirc ... ;n tử, công nghệ tin học, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin.
đã trả lời 14 tháng 5 trong Ngữ văn lớp 7

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. theanh7a2

  3717 Điểm

 2. Zake

  1440 Điểm

 3. Melanie_black

  1113 Điểm

 4. Hennn_

  1100 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. Banam27

  375 Điểm

 2. tuanduc18

  337 Điểm

 3. phamthithuyhien2103385

  206 Điểm

 4. kirigaza

  185 Điểm

...