Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Chuong7a2

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Chương Phạm Thanh

Hoạt động của Chuong7a2

Điểm: 5,720 điểm (hạng #79)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 207 (trong đó có 74 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 661 (có 128 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 120
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 273 câu hỏi, 451 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 698 bỏ phiếu, 26 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 370 bỏ phiếu, 31 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (18)

Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x50
Biên tập viên hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x27
Tri ân hạng III x1
Thành tích hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x220
Bình luận hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (17)

Đọc giả hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x2
Tri ân hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Thành tích hạng II x1
1,000 điểm x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x2
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x153
Bình luận hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (12)

Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x7
Vì sự trở lại hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
...