Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Câu hỏi của Chuong7a2

0 phiếu
1 trả lời 57 lượt xem
đã hỏi 5 tháng 9 trong Toán lớp 12
0 phiếu
2 câu trả lời 99 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
A.  polipropilen B.  polietilen C. polistiren D. PVC
đã hỏi 4 tháng 9 trong Hóa học lớp 12
0 phiếu
2 câu trả lời 85 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 48 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 64 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 41 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 44 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
A. 6 B. 7 C. 8 D. 12
đã hỏi 4 tháng 9 trong Hóa học lớp 12
0 phiếu
2 câu trả lời 33 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 42 lượt xem
A. 10% B. 15% C. 20% D. 50%
đã hỏi 16 tháng 8 trong Sinh học lớp 12
0 phiếu
2 câu trả lời 106 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 80 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 91 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
đã hỏi 16 tháng 8 trong Toán lớp 12
0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
đã hỏi 16 tháng 8 trong Toán lớp 12
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
đã hỏi 16 tháng 8 trong Toán lớp 12
0 phiếu
1 trả lời 84 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 72 lượt xem
1. Their small nice white cats has gone missing ---->
đã hỏi 31 tháng 7 trong Tiếng Anh lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 84 lượt xem
2.It's a wonderful blue small bicycle ---->
đã hỏi 31 tháng 7 trong Tiếng Anh lớp 12
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 38 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
cho hình bình hành ABCD.Gọi OH là Trung điểm của AB và CD.EF là giao điểm của AH và CO với BD a) CMR:AOCH là hình bình hành b)CMR:DE=EF=FB
đã hỏi 31 tháng 7 trong Toán lớp 8
  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...