Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Trả lời bởi Chuong7a2

0 phiếu
40 lượt xem
She is accustomed (with/to/on/of) getting up early
đã trả lời 5 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 7
0 phiếu
63 lượt xem
He was successful (in/with/of/to) his job.
đã trả lời 5 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 7
+1 thích
205 lượt xem
🌟 [THỬ THÁCH & NHẬN THƯỞNG] 🌟 Đăng 10 câu trả lời, trong số đó có ít nhất 3 môn học trong vòng 5 ngày! Chào mừ ... ;nh trình với những câu hỏi thú vị và nhận phần thưởng ngay!
đã trả lời 4 tháng 9 trong Thông tin từ BQT
0 phiếu
17 lượt xem
0 phiếu
19 lượt xem
0 phiếu
24 lượt xem
a/ said b/ told c/ suggested d/ asked
đã trả lời 31 tháng 7 trong Tiếng Anh lớp 8
0 phiếu
15 lượt xem
0 phiếu
79 lượt xem
Christmas tree is usually decorated by colored lights and shiny balls A B C D
đã trả lời 31 tháng 7 trong Tiếng Anh lớp 8
0 phiếu
50 lượt xem
a/ is b/ were c/ has been d/ was being
đã trả lời 31 tháng 7 trong Tiếng Anh lớp 8
0 phiếu
36 lượt xem
a/ Poem b/ Carol c/ Christmas card d/ Patron saint
đã trả lời 31 tháng 7 trong Tiếng Anh lớp 8
0 phiếu
24 lượt xem
a. said to  b/ asked c/ told to  d/ explained
đã trả lời 31 tháng 7 trong Tiếng Anh lớp 8
0 phiếu
28 lượt xem
0 phiếu
84 lượt xem
0 phiếu
47 lượt xem
a/ belongs to b/ comes from c/ is made from d/ is made of
đã trả lời 31 tháng 7 trong Tiếng Anh lớp 8
0 phiếu
42 lượt xem
a/ is  b/ will be c/ has been d/ was
đã trả lời 29 tháng 7 trong Tiếng Anh lớp 8
0 phiếu
99 lượt xem
a/ won't b/ doesn't c/ can't  d/ couldn't
đã trả lời 29 tháng 7 trong Tiếng Anh lớp 8
0 phiếu
110 lượt xem
a/ has bought b/ buys c/ would buy d/ had bought
đã trả lời 29 tháng 7 trong Tiếng Anh lớp 8
0 phiếu
62 lượt xem
a/ is staying b/ has stayed c/ was staying d/ will stay
đã trả lời 28 tháng 7 trong Tiếng Anh lớp 8
0 phiếu
92 lượt xem
a/ have studied b/ study c/ studied d/ am studying
đã trả lời 28 tháng 7 trong Tiếng Anh lớp 8
0 phiếu
46 lượt xem
0 phiếu
29 lượt xem
  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...