Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Tham gia sự kiện đố vui Tết Selfomy Lì Xì

Thành viên Mabelle

Thành viên trong: 8 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên

Hoạt động của Mabelle

Điểm: 3,913 điểm (hạng #108)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 156 (trong đó có 4 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 491 (có 184 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 8 câu hỏi, 5 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 13 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 85 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 26

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 8

Vàng

Câu trả lời hay hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 1
...