Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Phamthunhien

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên ARMY BTS

Hoạt động của Phamthunhien

Điểm: 21,102 điểm (hạng #10)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 1,314 (trong đó có 366 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2,387 (có 500 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 54
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 484 câu hỏi, 596 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,064 bỏ phiếu, 16 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,218 bỏ phiếu, 305 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (18)

Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x75
Biên tập viên hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x62
Thành tích hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x1237
Vì sự tương trợ hạng III x5
Hè về 2019 Đồng x1
Bình luận hạng III x1

Bạc (14)

Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x938
Điểm danh hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x3

Vàng (12)

Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
10,000 điểm x1
Chăm chỉ hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x372
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Điểm danh hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
...