Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Trả lời bởi Phamthunhien

0 phiếu
818 lượt xem
Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting.
đã trả lời 7 tháng 9, 2020 trong Tiếng Anh lớp 9
0 phiếu
58 lượt xem
Tại sao phải nghiên cứu các phần tử xung quanh các vì sao?  
đã trả lời 7 tháng 9, 2020 trong Khác
0 phiếu
442 lượt xem
The Magic Number Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. The helpline was set up in 2004 by the government with support from Plan Vietnam, an international children's development ... Why have 3,000 calls received emergency support? 5. How does Magic Number promote child participation in its operations?  
đã trả lời 7 tháng 9, 2020 trong Tiếng Anh lớp 9
+1 thích
1.1k lượt xem
Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 9Ω; R2 = 6Ω mắc song song với nhau, đặt ở hiệu điện thế U = 7,2V. a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch trong mạch chính. b) Tính cường độ dòng điện trong mỗi đoạn mạch rẽ và cường độ dòng điện trong mạch chính.
đã trả lời 7 tháng 9, 2020 trong Vật lý lớp 9
0 phiếu
162 lượt xem
 Ở công trường xây dựng có sử dụng một máy nâng, để nâng khối vật liệu có trọng lượng 2 000 N lên tới độ cao 15 m trong thời gian 40 giây. Phải dùng động cơ điện có công suất nào dưới đây là thích hợp cho máy nâng này nếu tính cả công suất hao phí. A. 120 kW. B. 700 W. C. 0,8 kW. D. 300 W.
đã trả lời 7 tháng 9, 2020 trong Vật lý lớp 9
0 phiếu
8.7k lượt xem
Write a paragraph about your favorite city in Viet Nam or in the world
đã trả lời 7 tháng 9, 2020 trong Tiếng Anh lớp 6
0 phiếu
440 lượt xem
1- 5. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest. (5 points) 1. A. clothes B. maths C. mouths D. youths 2. A. beverage B. average C. advantage D. engage 3. A. encounter B. envious C. enslave D. ensure 4. A. ... frontier C. format D. forward 9. A. immigration B. diagnostic C. universal D. innovative 10. A. eligible B. embarrassment C. emergency D. exploit
đã trả lời 7 tháng 9, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
91 lượt xem
III. COMPLETE  EACH  SENTENCE  WITH  A  SUITABLE  WORD. 1. Trang asked......... people would live on Mars in the next 20 year. 2. ............ is named after the Roman God of the sea. 3. Earth is the only....... in the solar system that has life. 4. Astronaus used ... to breathe on the moon......... oxygen tanks. 10. Asteroids, also knows as "minor planets" , are numerous in the........ space.  
đã trả lời 5 tháng 9, 2020 trong Tiếng Anh lớp 8
0 phiếu
244 lượt xem
Cho 0,1 mol CH3COOH tác dụng với 0,15 mol CH3CH2OH thu được 0,05 mol CH3COOC2H5. Tính hiệu suất phản ứng.
đã trả lời 5 tháng 9, 2020 trong Hóa học lớp 9
0 phiếu
351 lượt xem
phân tích ví dụ cụ thể về sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
đã trả lời 5 tháng 9, 2020 trong Sinh học lớp 8
0 phiếu
167 lượt xem
Công thức tính năng suất trong địa lí
đã trả lời 5 tháng 9, 2020 trong Địa lý lớp 8
0 phiếu
177 lượt xem
? → ? → ? → cáo. a.Hạt giống, ốc sên, nhím, cáo b.Hạt giống, chuột đồng, chồn, cáo c.Hạt giống, sâu bướm, cóc, cáo
đã trả lời 5 tháng 9, 2020 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
149 lượt xem
0 phiếu
512 lượt xem
Perfume Pagoda is a religious site as well as being a great sight-seeing spot in Viet Nam. It is situated in Huong Son Commune, My Duc District, Ha Noi. It is a vast complex of Buddhist temples and shrines, including Den Trinh (Presentation Shrine) and Thien ... located? 4.   What is special about the beauty of the Perfume Pagoda? 5.   Who visits the Perfume Pagoda during its religious festival?  
đã trả lời 3 tháng 9, 2020 trong Tiếng Anh lớp 9
0 phiếu
1.0k lượt xem
Một gia đình sử dụng 10 bóng đèn 220V – 40W, một bếp điện 220V – 1000W, một máy giặt 220V – 1400W, một tủ lạnh 220V – 200W, một ti vi 220V – 100W trong thời gian 30 phút. Biết hiệu điện thế ở hai đầu ổ điện là 220V. a) Tính điện năng đã tiêu thụ trong thời gian trên. b) Tính số tiền phải trả cho số điện năng trên biết giá 1 kW.h là 800 đồng.
đã trả lời 3 tháng 9, 2020 trong Vật lý lớp 9
0 phiếu
99 lượt xem
Với giá trị nào của m thì hàm số y = (2 – 3m)x + 5m là hàm số đồng biến?
đã trả lời 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 9
0 phiếu
211 lượt xem
Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress. Write your answer in the column on the right. (0,5 pt.)
đã trả lời 27 tháng 8, 2020 trong Tiếng Anh lớp 9
0 phiếu
369 lượt xem
dùng từ gợi ý để viết lại các câu sau sao cho nghĩa của câu không thay đổi so với câu ban đầu have they ever been to the philippines they
đã trả lời 27 tháng 8, 2020 trong Tiếng Anh tiểu học
0 phiếu
243 lượt xem
Một bạn học sinh cho rằng công của dòng điện sản ra khi nó chạy qua một vật dẫn tỉ lệ với điện trở của vật dẫn đó. Ý kiến của bạn đó có đúng không? Tại sao?
đã trả lời 26 tháng 8, 2020 trong Vật lý lớp 9
0 phiếu
80 lượt xem
so sánh các số sau 2 mũ 150 và 3 mũ 100
đã trả lời 26 tháng 8, 2020 trong Toán lớp 7
0 phiếu
48 lượt xem
Cho hình chữ nhật có chiều dài là 30cm chiều rộng bằng nửa chiều dài. Tính chiều rộng Tính phương trình hcn
đã trả lời 26 tháng 8, 2020 trong Khác
0 phiếu
1.5k lượt xem
Cho hình chữ nhật có chiều dài 30cm chiều rộng bằng nửa chiều dài.  Tính chiều rộng Tính phương trình hình chữ nhật
đã trả lời 26 tháng 8, 2020 trong Toán lớp 6
0 phiếu
75 lượt xem
Câu 8. Hoocmôn ađrênalin gây ra tác dụng sinh lí nào dưới đây ? A. Tất cả các phương án còn lại B. Dãn phế quản C. Tăng nhịp tim D. Tăng nhịp hô hấp
đã trả lời 25 tháng 8, 2020 trong Sinh học lớp 8
0 phiếu
71 lượt xem
Mống mắt còn có tên gọi khác là A. lòng đen. B. lỗ đồng tử. C. điểm vàng. D. điểm mù.
đã trả lời 25 tháng 8, 2020 trong Sinh học lớp 8
0 phiếu
111 lượt xem
Nước tiểu đầu được tạo ra từ: a. Nang cầu thận và các bể thận. b. Các bể thận. c. Các đơn vị chức năng của thận d. Bóng đái và các ống thận
đã trả lời 25 tháng 8, 2020 trong Sinh học lớp 8
0 phiếu
89 lượt xem
Trong cầu mắt người, thành phần nào dưới đây có thể tích lớn nhất ? A. Màng giác B. Thủy dịch C. Dịch thủy tinh D. Thể thủy tinh
đã trả lời 22 tháng 8, 2020 trong Sinh học lớp 8
0 phiếu
53 lượt xem
Câu 9. Loại hooc môn nào dưới đây giúp điều chỉnh đường huyết khi cơ thể bị hạ đường huyết? A. Ađrênalin B. Norađrênalin C. Glucagôn D. Tất cả các phương án còn lại
đã trả lời 22 tháng 8, 2020 trong Sinh học lớp 8
0 phiếu
127 lượt xem
Các tế bào của da thường xuyên bị bong ra ngoài là của:  a. Tầng tế bào sống.  b. Lớp sắc tố .  c. Lớp sợi mô liên kết.  d. Tầng sừng
đã trả lời 12 tháng 8, 2020 trong Sinh học lớp 8
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...