Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Câu hỏi của Phamthunhien

0 phiếu
0 câu trả lời 164 lượt xem
Cho hàm sốTìm m để giá trị lớn nhất của hàm số y là nhỏ nhất.
đã hỏi 10 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 1.5k lượt xem
Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn a + b + c = 3. Chứng minh rằng:
đã hỏi 10 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 98 lượt xem
Tập xác định của phương trìnhlà:
đã hỏi 10 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 79 lượt xem
 Vẽ đồ thị của hàm số sau:
đã hỏi 9 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 126 lượt xem
Cho hàm số y = f(x) = x2 - 4 a) Xét chiều biến thiên cuả hàm số trên (- ∞;0) và trên (0;+ ∞) b) Lập bảng biến thiên của hàm số trên [-1;3] từ đó xác định giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên[-1;3].
đã hỏi 9 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 39 lượt xem
Xét sự biến thiên của hàm sốtrên tập xác định của nó. Áp dụng tìm số nghiệm của các phương trình sau:
đã hỏi 8 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 81 lượt xem
Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:
đã hỏi 8 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 431 lượt xem
 Chứng minh với ba số a, b, c không âm thỏa mãn a + b + c = 3 thì:
đã hỏi 8 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 62 lượt xem
Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau: a, với x > 0
đã hỏi 8 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 1.5k lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 157 lượt xem
Cho hàm số:Trong các điểm sau đây điểm nào thuộc đồ thị hàm số? A. (2; 3)        B. (0; 1)        C. (2; 4)        D. (1; 0)
đã hỏi 7 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
+1 thích
0 câu trả lời 72 lượt xem
Có bao nhiêu cặp số nguyên (a; b) sao cho hệ phương trình  vô nghiệm
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
+1 thích
1 trả lời 596 lượt xem
Phương trìnhcó tất cả bao nhiêu nghiệm?
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
+1 thích
0 câu trả lời 49 lượt xem
Số nghiệm của phương trìnhlà:
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
+1 thích
0 câu trả lời 37 lượt xem
Cho góc α thỏa mãn  Giá trị của biểu thức  là :
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
+1 thích
0 câu trả lời 194 lượt xem
Gọi (x0; y0; z0) là nghiệm của hệ phương trình  Tính giá trị của biểu thức P = x0y0z0
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 328 lượt xem
 Cho đồ thị hàm số y = f(x) như hình vẽ Kết luận nào trong các kết luận sau là đúng: A. Đồng biến trên R        B. Hàm số chẵn C. Hàm số lẻ        D. Cả ba đáp án *** sai
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
+1 thích
1 trả lời 418 lượt xem
Phương trình chuyển động của đồ thị sau có dạng như thế nào?
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Vật lý lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
Chứng minh rằng     a) sin(270ο - α) = -cosα;     b) cos(270ο - α) = -sinα;     c) sin(270ο + α) = -cosα;     d) cos(270ο + α) = sinα.
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 89 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 294 lượt xem
Giải và biện luận bất phương trình theo tham số m.     mx - m2 > 2x - 4
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 115 lượt xem
Giải các bất phương trình sau:  
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 51 lượt xem
Giải các hệ bất phương trình:
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 74 lượt xem
Chứng minh rằng các phương trình sau vô nghiệm dù m lấy bất kỳ giá trị nào. a) x2-2(m+1)x+2m2+m+3=0 b) (m2+1) x2+2(m+2)x+6=0
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
+1 thích
0 câu trả lời 59 lượt xem
 Giải các hệ bất phương trình :  
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 45 lượt xem
Giải các bất phương trình :  
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 35 lượt xem
 Chứng minh rằng: a) Nếu x2 + y2 = 1 thì |x + y | ≤ √2 b) Nếu 4x - 3y = 15 thì x2 + y2 ≥ 9.
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 77 lượt xem
Chứng minh rằng nếu a, b, c, d là 4 số không âm thì :  
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 72 lượt xem
Chứng minh rằng với mọi số thực a, b, ta có: (a + b + c)2 ≤ 3(a2 + b2 + c2)
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 195 lượt xem
Tìm giá trị thực của tham số m để đường thẳng d: y = 2x + m tiếp xúc với parabol (P): y = (m–1)x2 + 2mx + 3m – 1
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 48 lượt xem
 Cho x > 0, y > 0 thỏa mãn điều kiện . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
đã hỏi 30 tháng 8, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 38 lượt xem
 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  với x > 0
đã hỏi 30 tháng 8, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 238 lượt xem
Cho phương trình: . Để phương trình có nghiệm điều kiện để thỏa mãn tham số m là :
đã hỏi 30 tháng 8, 2020 trong Toán lớp 10
+1 thích
0 câu trả lời 43 lượt xem
Chứng tỏ rằng x = -7 không phải là nghiệm của bất phương trình  nhưng lại là nghiệm của bất phương trình x + 3 < 2.
đã hỏi 30 tháng 8, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 206 lượt xem
Chứng minh rằng nếu G và G' lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC và A'B'C' thì 
đã hỏi 30 tháng 8, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 55 lượt xem
Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức : A = √(x -1) +√(4 -x)
đã hỏi 30 tháng 8, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 56 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 263 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 211 lượt xem
 Cho hệ phương trình: Các cặp nghiệm (x; y) sao cho x, y đều là các số nguyên là:
đã hỏi 28 tháng 8, 2020 trong Toán lớp 10
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...