Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Câu hỏi của Phamthunhien

0 phiếu
0 câu trả lời 179 lượt xem
Cho hàm sốTìm m để giá trị lớn nhất của hàm số y là nhỏ nhất.
đã hỏi 10 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 1.5k lượt xem
Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn a + b + c = 3. Chứng minh rằng:
đã hỏi 10 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 107 lượt xem
Tập xác định của phương trìnhlà:
đã hỏi 10 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 83 lượt xem
 Vẽ đồ thị của hàm số sau:
đã hỏi 9 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 143 lượt xem
Cho hàm số y = f(x) = x2 - 4 a) Xét chiều biến thiên cuả hàm số trên (- ∞;0) và trên (0;+ ∞) b) Lập bảng biến thiên của hàm số trên [-1;3] từ đó xác định giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên[-1;3].
đã hỏi 9 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 44 lượt xem
Xét sự biến thiên của hàm sốtrên tập xác định của nó. Áp dụng tìm số nghiệm của các phương trình sau:
đã hỏi 8 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 95 lượt xem
Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:
đã hỏi 8 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 534 lượt xem
 Chứng minh với ba số a, b, c không âm thỏa mãn a + b + c = 3 thì:
đã hỏi 8 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 67 lượt xem
Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau: a, với x > 0
đã hỏi 8 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 1.7k lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 169 lượt xem
Cho hàm số:Trong các điểm sau đây điểm nào thuộc đồ thị hàm số? A. (2; 3)        B. (0; 1)        C. (2; 4)        D. (1; 0)
đã hỏi 7 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
+1 thích
0 câu trả lời 87 lượt xem
Có bao nhiêu cặp số nguyên (a; b) sao cho hệ phương trình  vô nghiệm
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
+1 thích
1 trả lời 622 lượt xem
Phương trìnhcó tất cả bao nhiêu nghiệm?
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
+1 thích
0 câu trả lời 56 lượt xem
Số nghiệm của phương trìnhlà:
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
+1 thích
0 câu trả lời 43 lượt xem
Cho góc α thỏa mãn  Giá trị của biểu thức  là :
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
+1 thích
0 câu trả lời 380 lượt xem
Gọi (x0; y0; z0) là nghiệm của hệ phương trình  Tính giá trị của biểu thức P = x0y0z0
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 338 lượt xem
 Cho đồ thị hàm số y = f(x) như hình vẽ Kết luận nào trong các kết luận sau là đúng: A. Đồng biến trên R        B. Hàm số chẵn C. Hàm số lẻ        D. Cả ba đáp án *** sai
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
+1 thích
1 trả lời 441 lượt xem
Phương trình chuyển động của đồ thị sau có dạng như thế nào?
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Vật lý lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 57 lượt xem
Chứng minh rằng     a) sin(270ο - α) = -cosα;     b) cos(270ο - α) = -sinα;     c) sin(270ο + α) = -cosα;     d) cos(270ο + α) = sinα.
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 96 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 304 lượt xem
Giải và biện luận bất phương trình theo tham số m.     mx - m2 > 2x - 4
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 136 lượt xem
Giải các bất phương trình sau:  
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 59 lượt xem
Giải các hệ bất phương trình:
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 76 lượt xem
Chứng minh rằng các phương trình sau vô nghiệm dù m lấy bất kỳ giá trị nào. a) x2-2(m+1)x+2m2+m+3=0 b) (m2+1) x2+2(m+2)x+6=0
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
+1 thích
0 câu trả lời 64 lượt xem
 Giải các hệ bất phương trình :  
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 57 lượt xem
Giải các bất phương trình :  
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 40 lượt xem
 Chứng minh rằng: a) Nếu x2 + y2 = 1 thì |x + y | ≤ √2 b) Nếu 4x - 3y = 15 thì x2 + y2 ≥ 9.
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 86 lượt xem
Chứng minh rằng nếu a, b, c, d là 4 số không âm thì :  
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 82 lượt xem
Chứng minh rằng với mọi số thực a, b, ta có: (a + b + c)2 ≤ 3(a2 + b2 + c2)
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 210 lượt xem
Tìm giá trị thực của tham số m để đường thẳng d: y = 2x + m tiếp xúc với parabol (P): y = (m–1)x2 + 2mx + 3m – 1
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 53 lượt xem
 Cho x > 0, y > 0 thỏa mãn điều kiện . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
đã hỏi 30 tháng 8, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 43 lượt xem
 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  với x > 0
đã hỏi 30 tháng 8, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 351 lượt xem
Cho phương trình: . Để phương trình có nghiệm điều kiện để thỏa mãn tham số m là :
đã hỏi 30 tháng 8, 2020 trong Toán lớp 10
+1 thích
0 câu trả lời 53 lượt xem
Chứng tỏ rằng x = -7 không phải là nghiệm của bất phương trình  nhưng lại là nghiệm của bất phương trình x + 3 < 2.
đã hỏi 30 tháng 8, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 228 lượt xem
Chứng minh rằng nếu G và G' lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC và A'B'C' thì 
đã hỏi 30 tháng 8, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 61 lượt xem
Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức : A = √(x -1) +√(4 -x)
đã hỏi 30 tháng 8, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 65 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 281 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 240 lượt xem
 Cho hệ phương trình: Các cặp nghiệm (x; y) sao cho x, y đều là các số nguyên là:
đã hỏi 28 tháng 8, 2020 trong Toán lớp 10
  1. 333cuchillthoi302

    8 Điểm

  2. tnk11022006452

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...