Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên anhaodang

Thành viên trong: 1 năm
Loại: Biệt đội chuyên gia
Họ và tên

Hoạt động của anhaodang

Điểm: 3,042 điểm (hạng #139)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 124 (trong đó có 18 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 334 (có 76 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 5 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 5 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 80 bỏ phiếu, 8 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 5
Thành tích hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 31
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự trở lại hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 12
Vì sự trở lại hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Vì sự trở lại hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 1
...