Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên anhthh_823

Thành viên trong: 6 năm
Loại: Cộng Tác Viên
Họ và tên

Hoạt động của anhthh_823

Điểm: 15,376 điểm (hạng #19)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 2,456 (trong đó có 505 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 39 (có 7 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 66 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 67 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,337 bỏ phiếu, 21 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (14)

Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Tri ân hạng III x1
100 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x253
Chăm chỉ hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x2484
Câu trả lời hay hạng III x2
Thành tích hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1

Bạc (11)

Đọc giả hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x2519
1,000 điểm x1
Thành tích hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x2

Vàng (6)

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Câu hỏi hot hạng I x1757
Thành tích hạng I x1
10,000 điểm x1
...