Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Trả lời bởi anhthh_823

0 phiếu
148 lượt xem
Hấp thụ hoàn toàn V lít  (đktc) vào 400ml dung dịch  1M thu được dung dịch lúc sau có chứa  mà nồng độ mol của nó đã giảm đi 3/4 so với nồng độ mol lúc đầu. Giá trị của V là: A. 1,12 B. 2,24 C. 3,36 D. 6,72
đã trả lời 7 tháng 8, 2019 trong Hóa học lớp 11
+2 phiếu
129 lượt xem
Cho 270ml dung dịch   0,2M vào dung dịch Y chứa x mol , 0,1 mol , 0,25 mol và 0,3 mol và đun nhẹ (nước bay hơi không đáng kể). Tổng khối lượng dung dịch Y và dung dịch  sau phản ứng giảm đi bao nhiêu gam?  
đã trả lời 28 tháng 6, 2019 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
415 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp H gồm: ,, trong dư được 0,48 mol và dung dịch X. Cho dung dịch dư vào X, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là:  A. 17,545 gam  B. 18,355 gam  C. 15,145 gam  D. 2,4 gam
đã trả lời 16 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
+1 thích
247 lượt xem
Khi nung 6,06 gam muối nitrat của 1 kim loại kiềm thu được 5,1 gam muối nitrit. Xác định công thức muối nitrat
đã trả lời 15 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
+1 thích
129 lượt xem
Hoà tan hoàn toàn m g bột trong 800 g dung dịch được dung dịch và 2,24 lit khí (đktc). Y tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch 2 M được kết tủa . Sau khi nung đến khối lượng không đổi thu được 20 g chất rắn. a. Tính khối lượng  ban đầu. b. Tính khối lượng các chất trong  và nồng độ % của dung dịch  đã dùng
đã trả lời 15 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
100 lượt xem
Để m gam ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp có khối lượng 12 gam gồm , ,  và . Hòa tan hết H vào dung dịch thu được 2,24 lít khí (đo ở đktc). Giá trị m gam là bao nhiêu?
đã trả lời 15 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
82 lượt xem
Trộn 2,75 lít dung dịch có pH = 13 với 2,25 lít dung dịch  có pH = 1 thu được dung dịch có pH là bao nhiêu?
đã trả lời 10 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
70 lượt xem
Trộn 100ml dung dịch  0,15M vào 400ml dung dịch  có pH = 13, thu được m gam kết tủa. Trị số của m là: A. 0,58 B. 1,16 C. 0,29 D. 0,87
đã trả lời 10 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
92 lượt xem
Trộn  lít dung dịch axit  (pH = 3) với  lít dung dịch  (pH = 11) theo tỉ lệ thể tích nào sau đây để thu được dung dịch có pH = 5  
đã trả lời 9 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
+1 thích
135 lượt xem
Cho 11,36 gam hỗn hợp  phản ứng hết với dung dịch  loãng (dư), thu được 1,344 lít khí (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: A. 38,72 B. 49,09 C. 35,50 D. 34,36
đã trả lời 9 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
118 lượt xem
Nhỏ từ từ 500ml dung dịch  3M vào 500ml dung dịch   1M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là? A. 49,50 B. 24.57 C. 49,05 D. 24,57  
đã trả lời 8 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
+1 thích
2.1k lượt xem
Trộn lẫn 100ml dung dịch  1M với 100ml dung dịch  0,5M thu được dung dịch A. Tính thể tích dung dịch  2M cần dùng để trung hòa vừa đúng với dung dịch A. A. 75ml B. 150ml C. 37,5ml D. 300ml
đã trả lời 8 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
101 lượt xem
Dung dịch X chứa các ion: . Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau: - Phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch , đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07g kết tủa. - Phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch , thu dược 4,66g kết tủa.  Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là: A. 3,73g B. 7,04g C. 7,46g  D. 3,52g
đã trả lời 8 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
129 lượt xem
Dung dịch axit axetic 0,6% có khối lượng riêng xấp xỉ 1g/ml. Độ điện li của axit axetic trong điều kiện này là 1,0%. Giá trị pH của dung dịch này là (bỏ qua sự điện li của nước): A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
đã trả lời 8 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
140 lượt xem
Hỗn hợp X gồm ​​​​​ và kim loại  hóa trị không đổi. Hòa tan 3,61g X trong dung dịch  thu được 2,128 lít  (đktc). Nếu hoà tan hết 3,61g X vào dung dịch  thu được 1,792 lít  duy nhất. Kim loại M là: A. Zn B. Al C. Be D. Cr
đã trả lời 8 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
70 lượt xem
Phải dùng bao nhiêu lít khí  và  để điều chế được 17 gam . Biết hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25%, các thể tích khí được đo ở đkc: A. 44,8 lít  và 134,4 lít  B. 22,4 lít  và 134,4 lít  C. 22,4 lít  và 67,2 lít  D. 44,8 lít  và 67,2 lít 
đã trả lời 8 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
195 lượt xem
a. Kali photphat và bari nitrat b. Natri photphat  và nhôm sunfat c. Kali photphat và canxi clorua d. Natri hidrophophat vaf natri hidroxit e. Canxi dihidrophotphat (1 mol) và canxi hidroxit (1 mol) f. Canxi dihidrophotphat (1 mol) và canxi hidroxit (2 mol) g. Axit ... hidroxit (1 mol) h. Axit photphoric (2 mol) và canxi hidroxit (1 mol) i. Axit photphoric (2 mol) và canxi hidroxit (3 mol)  
đã trả lời 7 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
99 lượt xem
Trong dung dịch loãng có chứa 0,03 mol , thì số mol ion có trong  dung dịch này là bao nhiêu?  
đã trả lời 6 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
+1 thích
187 lượt xem
Cho các dung dịch sau. Chất nào là chất điện li mạnh? Chất nào là chất điện li yếu? Chất nào không điện li?  
đã trả lời 5 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1.1k lượt xem
0 phiếu
7.2k lượt xem
Nhớ rừng được sáng tác trong hoàn cảnh nào? Tác giả là ai?
đã trả lời 6 tháng 7, 2018 trong Ngữ văn lớp 8
0 phiếu
2.6k lượt xem
 Giải thích câu sau được voi đòi tiên
đã trả lời 3 tháng 7, 2018 trong Khác
+1 thích
258 lượt xem
tại sao các nấm đủ màu sắc thường là nấm độc?
đã trả lời 28 tháng 6, 2018 trong Khác
0 phiếu
1.9k lượt xem
Băng phiến là gì ? Mình thấy trong HK II sách thường hay nhắc tới nó (mà mình cũng không biết là gì). Vậy băng phiến có phải là phiến băng không ?
đã trả lời 28 tháng 6, 2018 trong Vật lý lớp 6
0 phiếu
1.2k lượt xem
giúp mình nha ai làm nhanh mình tick cho  
đã trả lời 30 tháng 5, 2018 trong Vật lý lớp 7
+1 thích
127 lượt xem
Tại sao uống rượu càng rẻ tiền, cơn say càng khủng khiếp?
đã trả lời 25 tháng 5, 2018 trong Khác
+1 thích
261 lượt xem
Đất nước Papua New Guinea nằm ở châu lục nào?
đã trả lời 25 tháng 5, 2018 trong Khác
0 phiếu
866 lượt xem
hãy cho biết tác giả của  tác giả của bình ngô đại cáo, hồng đức âm thi tập, đại việt sử kí toàn thư , đại thành toàn pháp
đã trả lời 23 tháng 5, 2018 trong Lịch sử lớp 7
+3 phiếu
270 lượt xem
........................have dinner, Hoa? - Yes, I'd love to. A. Do you like B. Would you like to C. What about D. Let's
đã trả lời 17 tháng 5, 2018 trong Tiếng Anh lớp 8
0 phiếu
351 lượt xem
Hoạt động của phong trào Tây Sơn từ 1771-1789. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử.
đã trả lời 5 tháng 5, 2018 trong Lịch sử lớp 7
0 phiếu
258 lượt xem
Vì sao đến nửa đầu thế kỉ XVIII, kinh tế Đàng Trong có đk phát triển?
đã trả lời 5 tháng 5, 2018 trong Lịch sử lớp 7
0 phiếu
942 lượt xem
Kể tên các khoản chi tiêu trong gia đình
đã trả lời 1 tháng 5, 2018 trong Công nghệ lớp 6
0 phiếu
120 lượt xem
Viết phương trình biểu diễn biến hóa sau và cho biết mỗi phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào? KMnO4 ----> A -----> CuO --------> B ---------> KOH  
đã trả lời 1 tháng 5, 2018 trong Hóa học lớp 8
 1. luckyyhappyy07687

  355 Điểm

 2. PTG

  342 Điểm

 3. tnk11022006452

  301 Điểm

 4. minhquanhhqt160

  203 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...