Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên phamphuongthao

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Phạm Phương Thảo

Hoạt động của phamphuongthao

Điểm: 7,387 điểm (hạng #56)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 222 (trong đó có 186 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 219 (có 109 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 41
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 153 câu hỏi, 388 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 526 bỏ phiếu, 15 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 574 bỏ phiếu, 12 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (16)

Câu trả lời hay hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x104
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x206
Điểm danh hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x48
Thành tích hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x4

Bạc (14)

Đọc giả hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
1,000 điểm x1
Câu hỏi hot hạng II x169
Câu hỏi hay hạng II x10
Thành tích hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
[badges/kpls2020_bac] x1

Vàng (9)

Đọc giả hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Câu hỏi hot hạng I x75
Bỏ phiếu hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
...