Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Câu hỏi của phamphuongthao

+1 thích
1 trả lời 85 lượt xem
Bài 4 (trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao): Chất nào sau đây không dẫn điện được? A. KCl rắn, khan. B. KOH nóng chảy C. MgCl2 nóng chảy. D. HI trong dung môi nước.
đã hỏi 28 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 11
+1 thích
0 câu trả lời 193 lượt xem
Bài 5 (trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao): Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước? A. MgCl2 B. HClO3 C. C6H12O6 (glucozơ). D. Ba(OH)2
đã hỏi 26 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 11
+2 phiếu
3 câu trả lời 195 lượt xem
Câu 1: Trung và Nam Mĩ có bao nhiêu đới khí hậu? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
đã hỏi 18 tháng 4, 2020 trong Địa lý lớp 7
+1 thích
1 trả lời 186 lượt xem
Câu 2  Mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh viết:     Hỡi đồng bào cả nước.     Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu ... tới phần mở đầu của Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi) để nhận xét về cách xác lập chân lí về quyền độc lập dân tộc của mỗi tác giả.
đã hỏi 14 tháng 4, 2020 trong Ngữ văn lớp 12
+1 thích
2 câu trả lời 332 lượt xem
 Kể về một chuyến đi du lịch bằng tiếng Anh
đã hỏi 14 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7
+1 thích
2 câu trả lời 352 lượt xem
Viết về chuyến đi chơi bằng tiếng Anh - Du lịch Hải Phòng
đã hỏi 14 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7
0 phiếu
2 câu trả lời 666 lượt xem
Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về chuyến du lịch Nha Trang
đã hỏi 14 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7
 • tiếng-anh
+1 thích
2 câu trả lời 48 lượt xem
Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?
đã hỏi 14 tháng 4, 2020 trong Khác
0 phiếu
2 câu trả lời 43 lượt xem
Hiệp định Pa-ri về Việt Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
đã hỏi 14 tháng 4, 2020 trong Lịch sử tiểu học
0 phiếu
1 trả lời 493 lượt xem
Viết một đoạn văn nói lên cảm nghĩ của em về công lao của Bác Hồ đối với lịch sử dân tộc.
đã hỏi 14 tháng 4, 2020 trong Lịch sử lớp 8
+1 thích
0 câu trả lời 89 lượt xem
Câu 3: Hoàng đã trót dùng tiền học phí mẹ cho để chơi điện tử. Hoàng đang lo lắng không biết làm thế nào thì bà hàng nước ở gần nhà dụ dỗ Hoàng mang
đã hỏi 12 tháng 4, 2020 trong Công nghệ lớp 8
+1 thích
1 trả lời 35 lượt xem
Câu 2:Liên hệ xem ở lớp em, trường em có hiện tượng đánh bạc, hút thuốc lá, uống rượu, chích hút ma tuý không và đề xuất biện pháp khắc phục.
đã hỏi 12 tháng 4, 2020 trong GD Công dân lớp 9
+2 phiếu
1 trả lời 373 lượt xem
Em hãy viết đoạn văn ngắn phòng chống dịch covid-19 trên đất nươc ta
đã hỏi 12 tháng 4, 2020 trong Ngữ văn lớp 7
+1 thích
2 câu trả lời 324 lượt xem
Hãy nêu những điểm cơ bản của Hiệp định Pa-ri về Việt Nam.
đã hỏi 12 tháng 4, 2020 trong Lịch sử tiểu học
+2 phiếu
2 câu trả lời 101 lượt xem
Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi?
đã hỏi 11 tháng 4, 2020 trong Khác
+1 thích
2 câu trả lời 44 lượt xem
1. A.silent B.noisy C.pretty D.polite 2. A.station B.season C.police D.sandal 3. A.agree B.hurry C.enter D.visit 4. A.fasten B.describe C.listen D.hover ư
đã hỏi 10 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7
0 phiếu
2 câu trả lời 51 lượt xem
Bài 3 (trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao): Trong số các chất sau, những chất nào là chất điện li?
đã hỏi 9 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 11
+1 thích
3 câu trả lời 146 lượt xem
Bài 2 (trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao): Các dung dịch axit, bazơ và muối dẫn điện được là do những nguyên nhân gì?
đã hỏi 9 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
3 câu trả lời 72 lượt xem
Bài 2 (trang 10 sgk Hóa 11 nâng cao): Chất điện li mạnh có độ điện li A. α = 0. B. α = 1. C. α < 1. D. 0 < α < 1.
đã hỏi 9 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 48 lượt xem
Bài 7 (trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao): Với chất điện li là hợp chất ion và hợp chất cộng hóa trị có cực thì cơ chế của quá trình điện li như thế nào?
đã hỏi 9 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 11
+1 thích
3 câu trả lời 74 lượt xem
A. HCl trong C6H6 (benzen). B. CH3COONa trong nước. C. Ca(OH)2 trong nước. D. NaHSO4 trong nước.
đã hỏi 9 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
2 câu trả lời 161 lượt xem
Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc: 1. If I see him, I _____ (give) him a gift. 2. If I had a typewriter, I _____ (type) it myself. 3. If I had known that you were in hospital, I _____ (visit) you. 4. You could make better progress if you _____ (attend) ... . 9. If I _____ (find) a cheap room, I will stay a fortnight. 10. A lot of people _____ (be) out of work if the factory closed down.
đã hỏi 3 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7
0 phiếu
1 trả lời 103 lượt xem
11. I (have) ………….. plenty of money now if I (not/spend) ………… so much yesterday. 12. If someone (give) …………….you a boat, what you (do) …………… ? 13. If you...........(press) CTRL + S, you...........(save) the file. 14. The children...........(be) happy if he...........(teach) them English. 15. If she...........(buy) a new hard disk, she...........(not/ lose) all data.
đã hỏi 3 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7
+1 thích
2 câu trả lời 47 lượt xem
Có phải tất cả các sao mà ta thấy từ Trái Đất đều thuộc Ngân Hà hay không? Tại sao các sao nằm ngoài dải Ngân hà cũng thuộc Ngân Hà?
đã hỏi 3 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 12
+1 thích
2 câu trả lời 30 lượt xem
Hãy chỉ ra cấu trúc không là thành viên của một thiên hà. A. Sao siêu mới. B. Punxa C. Lỗ đen D. Quaza
đã hỏi 1 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 12
+1 thích
2 câu trả lời 37 lượt xem
 Nêu những sự tương tự và những sự khác biệt về cấu trúc giữa Hệ mặt Trời và nguyên tử neon.
đã hỏi 1 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 12
+1 thích
2 câu trả lời 63 lượt xem
Câu 3: Cơ sở tế bào học của quy luật phân ly là A. sự phân li và tổ hợp của cặp NST tương đồng trong giảm phân và thụ tinh. B. sự phân li và tổ hợp của cặp NST tương đồng trong giảm phân và thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của các alen trong cặp. C. sự phân li của các alen trong cặp trong giảm phân. D. sự phân li của cặp NST tương đồng trong giảm phân.
đã hỏi 25 tháng 3, 2020 trong Sinh học lớp 9
+1 thích
3 câu trả lời 811 lượt xem
Câu 4: Có 1 ống nghiệm chứa nước và dung dịch phenolphtalein, cho oxit nào vào ống nghiệm trên thì làm cho phenolphtalein chuyển sang màu hồng? A. CaO B. CO2 C. CO D. NO
đã hỏi 25 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 9
+1 thích
2 câu trả lời 59 lượt xem
Câu 2: Oxit lưỡng tính là: A. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ và tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. C. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước. D. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.
đã hỏi 25 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 9
+1 thích
3 câu trả lời 1.9k lượt xem
Câu 3: Oxit khi tan trong nước làm giấy quỳ chuyển thành màu đỏ là A. MgO B. P2O5 C. K2O D. CaO
đã hỏi 25 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 9
0 phiếu
2 câu trả lời 42 lượt xem
Câu 1: Oxit là: A. Hỗn hợp của nguyên tố oxi với một nguyên tố hoá học khác. B. Hợp chất của nguyên tố phi kim với một nguyên tố hoá học khác. C. Hợp chất của oxi với một nguyên tố hoá học khác. D. Hợp chất của nguyên tố kim loại với một nguyên tố hoá học khác.
đã hỏi 25 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 84 lượt xem
Câu 3: Số dồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C6H14 là A. 3    B. 4    C. 5    D. 6.
đã hỏi 25 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 11
+3 phiếu
3 câu trả lời 64 lượt xem
Vật a giao động trong  tgian 2p thực hiện đc 2840 dao động, vật b trong 3p thực hiện đc 5400 dao động . Vật nào phát ra âm thanh cao hơn
đã hỏi 25 tháng 3, 2020 trong Vật lý lớp 7
+2 phiếu
4 câu trả lời 108 lượt xem
Nêu 1 số Đại diện thuộc ngành nguyên sinh và đặc điểm chung của nó
đã hỏi 25 tháng 3, 2020 trong Sinh học lớp 7
0 phiếu
3 câu trả lời 518 lượt xem
Câu 5: Những dãy chất nào sau đây đều là oxit axit? A. CO2, SO3, Na2O,NO2 B. CO2, SO2, H2O, P2O5 C. SO2, P2O5, CO2, N2O5 D. H2O, CaO, FeO, CuO
đã hỏi 25 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 9
0 phiếu
2 câu trả lời 128 lượt xem
Câu 2: Trong phương pháp nghiên cứu của Menđen không có nội dung nào sau đây? A. Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được, từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng đó của bố mẹ cho các thế hệ sau. B. Kiểm tra độ thuần chủng của bố mẹ trước ... một hoặc vài cặp tính trạng tương phản, rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng cặp bố mẹ.
đã hỏi 25 tháng 3, 2020 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 167 lượt xem
Câu 1: Phương pháp nghiên cứu của Menđen gồm các nội dung: 1. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai. 2. Lai các dòng thuần và phân tích các kết quả F1, F2, F3, … 3. Tiến hành thí nghiệm chứng minh. 4. Tạo các dòng thuần bằng tự thụ phấn. Thứ tự thực hiện các nội dung trên là: A. 4 – 2 – 3 – 1. B. 4 – 2 – 1 – 3. C. 4 – 3 – 2 – 1. D. 4 – 1 – 2 – 3.
đã hỏi 25 tháng 3, 2020 trong Sinh học lớp 9
+2 phiếu
3 câu trả lời 334 lượt xem
Câu 2: Số dồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C5H12 là A. 6    B. 4    C. 5    D. 3
đã hỏi 25 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 11
+3 phiếu
4 câu trả lời 105 lượt xem
Câu 1: Công thức tổng quát của ankan là A. CnHn+2   B. CnH2n+2    C. CnH2n     D. CnH2n-2
đã hỏi 25 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
3 câu trả lời 1.9k lượt xem
Câu 1: Hãy nêu các điểm độc đáo trong phương pháp nghiên cứu của Menđen
đã hỏi 25 tháng 3, 2020 trong Sinh học lớp 9
 1. PTG

  14911 Điểm

 2. phamngoctienpy1987844

  10124 Điểm

 3. vxh2k9850

  8953 Điểm

 4. Khang1000

  5160 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
 1. phamngoctienpy1987844

  25762 Điểm

 2. Khang1000

  22257 Điểm

 3. vxh2k9850

  15447 Điểm

 4. Zake

  13594 Điểm

Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...