Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Trả lời bởi phamphuongthao

+2 phiếu
710 lượt xem
[KPLS2020] EVENT Khám phá lịch sử BTC: Lớp 6/7 TK, ban Community Giới thiệu  Chào bà con của Lớp 6/7 tk đã đến với buổi event hịn hò ngày hôm nay! Nhân ngày kỉ niệm 45 năm Giải phóng Miền Nam Thống nhất Đất nước và 134 ngày Quốc tế Lao động, bọn mình đã quay lại với mong muốn ... có hình phạt tùy theo mức độ nặng hay nhẹ. Bài làm Các bạn có thể bắt đầu làm bài tại: https://bom.to/VV18CP        
đã trả lời 29 tháng 4, 2020 trong Thông tin từ BQT
 • thông-báo
 • event
 • cuộc-thi
 • kpls2020
+1 thích
57 lượt xem
Hãy ghép thời gian với nội dung sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây cho phù hợp. Thời gian Nội dung sự kiện lịch sử 1. Ngày 9-11 -1972, 2. Tháng 8- 1975, 3. Năm 1985, 4. Năm 1989, 5. Ngày 28-6- 1991, 6. Ngày 1-7-1991, a) Định ước Henxinki đuợc kí kết. b) ... kinh tế tuyên bố giải thể. d) Tổ chức Hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động. e) Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức.
đã trả lời 23 tháng 4, 2020 trong Lịch sử lớp 12
+1 thích
126 lượt xem
Mục tiêu của Mĩ trong việc tiến hành Chiến tranh lạnh là gì ? Vì sao Liên Xô và Mĩ chấm dứt Chiến tranh lạnh?
đã trả lời 17 tháng 4, 2020 trong Lịch sử lớp 12
+1 thích
119 lượt xem
Tìm từ đồng nghĩa với khổng lồ?
đã trả lời 14 tháng 4, 2020 trong Ngữ văn lớp 6
+1 thích
119 lượt xem
 Đặc tính nào là chung cho phần lớn các chất hữu cơ? A. Liên kết trong phân tử chủ yếu là liên kết ion B. Dung dịch có tính dẫn điện tốt C. Có nhiệt độ sôi thấp D. ít tan trong benzen
đã trả lời 10 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 11
+1 thích
88 lượt xem
Bài 4 (trang 10 sgk Hóa 11 nâng cao): NaF là chất điện li mạnh, HF là chất điện li yếu. Bằng phương pháp thực nghiệm nào có thể phân biệt được chúng? Mô tả phương pháp đó.
đã trả lời 10 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 11
+1 thích
279 lượt xem
So với các chất vô cơ, các chất hữu cơ thường có A. độ tan trong nước lớn hơn. B. độ bền nhiệt cao hơn. C. khả năng tham gia phản ứng hoá học với tốc độ nhanh hơn. D. nhiệt độ nóng chảy thấp hơn
đã trả lời 10 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 11
+1 thích
236 lượt xem
Choose the word which has a different stress pattern from the others. 4. A. eligible  B. kindergarten  C. magnificent  D. secondary 5. A. coordinator  B. opportunity  C. international  D. similarity
đã trả lời 10 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 11
+3 phiếu
76 lượt xem
Cho ΔABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA, lấy điểm E sao cho ME = MA. a. Chứng minh AC // BE.   b. Gọi I là một điểm trên AC, K là một điểm trên EB sao cho AI = EK. Chứng minh 3 điểm I, M, K thẳng hàng.  
đã trả lời 6 tháng 4, 2020 trong Toán lớp 7
+1 thích
251 lượt xem
Find the word which has a different sound in the part underlined. 1. A. certificate  B. decorate  C. undergraduate  D. doctorate 2. A. consult  B. campus  C. discussion  D. subject 3. A. tutor  B. master  C. tuition  D. transcript
đã trả lời 1 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 11
+1 thích
80 lượt xem
You want to ask your study-abroad adviser for information. Write sentences, using the words and phrases given. 46. would like / know / eligible / apply / university programme /. ...................................................................... 47. you / explain / types of funding / available ... / international student /. ......................................................................
đã trả lời 1 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 11
0 phiếu
80 lượt xem
Choose the word or phrase among A, B, C or D that best that fits the blank in the following passage. Like any other universities, the Open University can give you a degree. However, you don t have to (26) _______ working to study. It can also open up a whole variety (27) _______ interests. ... B. attend  C. learn D. study 34. A. any  B. some  C. many  D. most 35. A. did  B. will  C. would  D. can
đã trả lời 1 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 11
0 phiếu
142 lượt xem
Complete the following sentences with the present perfect or present perfect continuous. 16. So far the college authorities (try) _________ to make the application progress as simple and fast as possible for international students. 17. The university (establish)_________ an ... many experts in the field of education to be the gold standard of examinations for a very long time until now.
đã trả lời 1 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 11
+1 thích
38 lượt xem
Sao chổi, thiên thạch, sao băng là gì? Sao băng có phải là một thành viên của hệ mặt trời hay không?
đã trả lời 1 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 12
0 phiếu
39 lượt xem
viết 1đoan văn ngắn từ(4-5) câu về chủ đề tình bn ,trong đó có sử dụng câu đặc biêt . gach chân dưới các từ đó  
đã trả lời 1 tháng 4, 2020 trong Ngữ văn lớp 7
0 phiếu
39 lượt xem
viết 1đoan văn ngắn từ(4-5) câu về chủ đề tình bn ,trong đó có sử dụng câu đặc biêt . gach chân dưới các từ đó  
đã trả lời 1 tháng 4, 2020 trong Ngữ văn lớp 7
+1 thích
1.7k lượt xem
Câu 1. Hãy kể tên 5 vật thể tự nhiên và 5 vật thể nhân tạo?
đã trả lời 1 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 8
+1 thích
20 lượt xem
Bài 1: Bài tập về các thì 6. Before I (go) to London, I (not/ enjoy) learning English. 7. But while I (do) the language course, I (meet) lots of young people from all over the world. 8. There I (notice) how important it (be) to speak foreign languages nowadays. 9. Now I (have) much more fun learning English than I (have) before the course. 10. At the moment I (revise) English grammar.
đã trả lời 1 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7
0 phiếu
61 lượt xem
Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô □ trước câu sai. □ 1. Tổng thống Mĩ Truman đế nghị viện trợ khẩn cấp 400 triệu USD cho Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì để biến hai nước này thành căn cứ tiền phương chống lại Liên Xô và các nước Đông Âu. □ 2. Tổ ... Đại Tây Dương được thành lập tháng 5 - 1955. □ 3. Tháng 12 - 1989, hai cường quốc Mĩ - Xô tuyến bố chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh.
đã trả lời 1 tháng 4, 2020 trong Lịch sử lớp 12
+1 thích
907 lượt xem
Hình nào có vô số trục đối xứng?
đã trả lời 1 tháng 4, 2020 trong Toán lớp 7
0 phiếu
1.1k lượt xem
Viết bài văn về bộ phim Harry Potter bằng Tiếng Anh
đã trả lời 1 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7
0 phiếu
232 lượt xem
Viết đoạn văn bằng tiếng Anh 
đã trả lời 1 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7
0 phiếu
460 lượt xem
Viết đoạn văn về bộ phim Tom và Jerry bằng tiếng Anh
đã trả lời 1 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7
0 phiếu
245 lượt xem
Write about a film you have seen Doraemon
đã trả lời 31 tháng 3, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7
+1 thích
118 lượt xem
  Talk about your favorite hobby ?  
đã trả lời 31 tháng 3, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7
+1 thích
241 lượt xem
  Talk about your favorite hobby ?  
đã trả lời 31 tháng 3, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7
+2 phiếu
253 lượt xem
  What do you learn English well ?  
đã trả lời 31 tháng 3, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7
+1 thích
130 lượt xem
  What should we do to be healthy?  
đã trả lời 31 tháng 3, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7
+1 thích
28 lượt xem
Phân biệt hành tinh và vệ tinh.
đã trả lời 31 tháng 3, 2020 trong Vật lý lớp 12
+1 thích
35 lượt xem
Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất 6. I ______ Texas State University now. A. am attending            B. attend C. was attending            D. attended 7. He has been selling motorbikes ________. A. ten years ago             B. since ten years C. for ten years ago ... towards the church. A. run            B. runs          C. was running          D. had run   10. We _______ there when our father died.
đã trả lời 31 tháng 3, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7
0 phiếu
1.1k lượt xem
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: Bạn nào tuổi teen cũng thấy mình khổ hơn người khác. Các bạn luôn phóng to những điểm thiệt thòi của mình lên và thu nhỏ phần vất vả của người khác lại. Đồng thời, các bạn luôn cảm thấy oan ức, bất công và nghĩ rằng cuộc đời này ... rằng: Chơi ngông chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là bản lĩnh. Câu 4: Anh/chị rút ra được những thông điệp gì qua đoạn trích trên?
đã trả lời 31 tháng 3, 2020 trong Ngữ văn lớp 11
0 phiếu
30 lượt xem
Khi nung nóng một vật rắn thì trọng lượng riêng tăng hay giảm. Vì sao?
đã trả lời 31 tháng 3, 2020 trong Vật lý lớp 6
0 phiếu
27 lượt xem
Cho biết rừng có vai trò gì với con người
đã trả lời 31 tháng 3, 2020 trong Khác
+1 thích
24 lượt xem
Trình bày cấu tạo của hệ Mặt Trời
đã trả lời 31 tháng 3, 2020 trong Vật lý lớp 12
+1 thích
120 lượt xem
Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất 1. When I last saw him, he _____ in London. A. has lived         B. is living       C. was living      D. has been living 2. We _______ Dorothy since last Saturday. A. don't see         B. haven't seen      C. ... painted      D. painting 5. My sister ________ for you since yesterday. A. is looking              B. was looking        C. has been looking      D. looked
đã trả lời 31 tháng 3, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7
+1 thích
21 lượt xem
11. And I (begin/ already) to read the texts in my English textbooks again. 12. I (think) I (do) one unit every week. 13. My exam (be) on 15 May, so there (not/ be) any time to be lost. 14. If I (pass) my exams successfully, I (start) an apprenticeship in ... my apprenticeship, maybe I (go) back to London to work there for a while. 16. As you (see/ can), I (become) a real London fan already.
đã trả lời 31 tháng 3, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7
+1 thích
23 lượt xem
Bài 1: Bài tập về các thì 1. I (learn) English for seven years now. 2. But last year I (not/ work) hard enough for English, that's why my marks (not/ be) really that good then. 3. As I (pass/ want) my English exam successfully next year, I (study) harder this ... During my last summer holidays, my parents (send) me on a language course to London. 5. It (be) great and I (think) I (learn) a lot.
đã trả lời 31 tháng 3, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7
 1. PTG

  14911 Điểm

 2. phamngoctienpy1987844

  10124 Điểm

 3. vxh2k9850

  8953 Điểm

 4. Khang1000

  5160 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
 1. phamngoctienpy1987844

  25762 Điểm

 2. Khang1000

  22257 Điểm

 3. vxh2k9850

  15447 Điểm

 4. Zake

  13594 Điểm

Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...