search
Đăng nhập

Thành viên ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ

Hoạt động của ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ

Điểm: 11,264 điểm (hạng #27)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 203 (trong đó có 162 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 888 (có 165 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 463
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 700 câu hỏi, 905 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,536 bỏ phiếu, 69 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 941 bỏ phiếu, 39 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 83
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 229
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 109
Chăm chỉ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 22

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 56
Thành tích hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Bình luận hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 17
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 8
Điểm danh hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 19
Biên tập viên hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Điểm danh hạng I x 1
Chăm chỉ hạng I x 1
...