Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ

Thành viên trong: 6 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên ๖ۣۜKhổng Tuấn Minh๖ۣۜ

Hoạt động của ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ

Điểm: 10,580 điểm (hạng #36)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 209 (trong đó có 168 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 910 (có 183 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 468
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 708 câu hỏi, 909 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,547 bỏ phiếu, 70 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 971 bỏ phiếu, 40 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (18)

Câu hỏi hay hạng III x86
Tri ân hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x232
100 điểm x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Thành tích hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x263
Chăm chỉ hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x22
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (18)

Đọc giả hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x193
Thành tích hạng II x1
1,000 điểm x1
Bình luận hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x17
Câu trả lời hay hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x8
Điểm danh hạng II x1
Vì sự tương trợ hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (14)

Đọc giả hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x80
Biên tập viên hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
10,000 điểm x1
Điểm danh hạng I x1
Chăm chỉ hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
...