Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hoạt động gần đây của ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ

1 trả lời 33 lượt xem
Ngսуên nhân cơ bản gâу rɑ áp sսất củа chất khí là A các phân tử khí vɑ chạm vớі nhаս và vа chạm vàо thành bình. B chất khí thường có thể tích lớn. C chất khí thường có khốі lượng rіêng nhỏ. D chất khí thường được đựng trоng bình kín.  
câu trả lời được chọn hay nhất 8 tháng 7, 2021 trong Vật lý lớp 10
 • minh
 • #ôn-tập
 • 1234567891011
 • giúp
4 câu trả lời 80 lượt xem
Câu Hỏi: Biết khối lượng của một mol nước là 18 g, và 1 mol có phân tử. Số phân tử trong 2 gam nước là Chúc các bạn thành công!!!!!
đã hỏi 8 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 10
1 trả lời 59 lượt xem
Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH và dung dịch H2SO4 biết rằng: - 30ml dung dịch H2SO4 được trung hòa hết bởi 20ml dung dịch NaOH và 10ml dung dịch KOH 2M - 30ml dung dịch NaOH được trung hòa hết bởi 20ml dung dịch H2SO4 và 5ml dung dịch HCl 1M
đã trả lời 8 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 9
11 câu trả lời 1.5k lượt xem
📌 ĐỢT TRANH CỬ QUẢN TRỊ VIÊN 2021 ️🎉 VÒNG BẦU CỬ Chúng mình tin rằng quản trị viên nên đến từ chính các thành ... i phục về 0 vào thời điểm bắt đầu vòng bầu chọn.
đã bình luận 19 tháng 6, 2021 trong Thông tin từ BQT
3 câu trả lời 295 lượt xem
Việc tăng dân số quá nhanh sẽ dẫn đến những hậu quả gì? Vì sao nói đặc trưng về thành phần nhóm tu&#7893 ... t định các đặc trưng còn lại của quần thể người?
đã trả lời 21 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 9
2 câu trả lời 206 lượt xem
Có bao nhiêu nhận định đúng? 1. Glucozo, fructozo, saccarozơ đều hoà tan được Cu(OH)2. 2. Glucozo, fructozo đều có phản ứng tráng bạc. 3. Cho I2 ... HNO3 dư có xúc tác thích hợp tạo xenluloza trinitrat. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
2 câu trả lời 173 lượt xem
Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 46° là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml) A. 5,4 kg.      B. 5,0 kg.       C.6,0 kg.      D. 4,5 kg.
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
3 câu trả lời 257 lượt xem
Khi thuỷ phân saccarozo, sản phẩm thu được là A. glucozo và fructozo. B. glucozo và nước. C. fructozo và nước.       D. maltozo và glucozo.
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
1 trả lời 52 lượt xem
Câu 1: Hoàn thành sơ đồ (Cân bằng phương trình và ghi rõ điều kiện nếu có) a) b) Câu 2 a. Cho m gam Fe tan vào dung dịch&#273 ... được 4.48 lít khí đktc. Tìm giá trị của m? #ôntập #hoa10 #thuongdiem
đã bình luận 17 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 10
1 trả lời 40 lượt xem
Ý nào sau đây không phải là nguyên tắc của sự phát triển bền vững ở VIệt Nam? A. Giảm bớt phát thải các chất khí vào ... ;iện của In-Đô-Nê-Xi-A từ năm 2010 đến năm 2016? #địa10
câu trả lời được chọn hay nhất 12 tháng 5, 2021 trong Địa lý lớp 10
4 câu trả lời 114 lượt xem
2 câu trả lời 131 lượt xem
em học tập được gì sau bài thơ viếng lăng bác chiều mai mình thi rồi mn giúp mình vs 
đã trả lời 9 tháng 4, 2021 trong Ngữ văn lớp 9
3 câu trả lời 84 lượt xem
2 câu trả lời 159 lượt xem
Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO4 (0,05 mol) và NaCl bằng dòng điện có cường độ không đổi 2A (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y và khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 2,24 lít (đktc). Dung dịch Y hòa tan tối đa 0,8 gam MgO. Biết hiệu suất điện phân 100%, các khi sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của t là?
đã trả lời 20 tháng 3, 2021 trong Hóa học lớp 12
2 câu trả lời 206 lượt xem
Điện phân dung dịch chứa Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 với I = 10A, điện cực trơ đến khi dung dịch vừa hết màu xanh thì dừng lại, khi đó ở anot thu được 0,196 lít khí (đktc) và khối lượng dung dịch giảm 0,92g. Thời gian điện phân là bao nhiêu?
đã trả lời 20 tháng 3, 2021 trong Hóa học lớp 12
3 câu trả lời 537 lượt xem
Khi nở vì nhiệt thì đại lượng nào của vật thay đổi, đại lượng nào của vật không thay đổi?
đã trả lời 20 tháng 3, 2021 trong Vật lý lớp 6
1 trả lời 55 lượt xem
HÃY NÂU RÕ THẾ NÀO LÀ PHỐI GIỐNG THUẦN CHỦNG
đã trả lời 8 tháng 3, 2021 trong Công nghệ lớp 7
3 câu trả lời 3.7k lượt xem
1 trả lời 42 lượt xem
Sự phân công lao động đã tạo ra tác động như thế nào ? Mong các bạn giải giúp mik, mik đang cần gấp ạk, mai mik thi rồi!!!
đã trả lời 28 tháng 12, 2020 trong Lịch sử lớp 6
2 câu trả lời 308 lượt xem
Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ: Rằm tháng giêng" của Hồ Chí Minh
đã trả lời 28 tháng 12, 2020 trong Ngữ văn lớp 7
1 trả lời 32 lượt xem
Một viên bi thả lăn nhanh dần đều trên 1 mặt phẳng nghiêng với gia tốc 0,25, vận tốc ban đầu bằng không. Sau bao lâu viên ... 1m/s. #Vật-lí #ĐHCĐ Chúc bạn thành công!!!!💯✔️✔️ @Minhkhong443166
câu trả lời được chọn hay nhất 28 tháng 12, 2020 trong Vật lý lớp 10
2 câu trả lời 98 lượt xem
Phân biệt lá đơn và lá kép ?
đã trả lời 27 tháng 12, 2020 trong Toán tiểu học
2 câu trả lời 43 lượt xem
Những đặc điểm nào chứng tỏ lá đa dạng ?
đã trả lời 27 tháng 12, 2020 trong Sinh học lớp 6
5 câu trả lời 409 lượt xem
 Phần mềm nào dưới đây không phải là hệ điều hành? a. Windows b. IOS c. Android d. Word
đã trả lời 21 tháng 12, 2020 trong Tin học tiểu học
1 trả lời 43 lượt xem
Câu 41: Choose the correct answer University students are willing to get involved in helping the old and ____ people. A. childlike B. children C. childless D. childish Câu 42: Choose the correct answer Both CARE and Oxfam organisations have programmes to help ... ; to the poor people in that area. A. meaning B. meaningful C. meaninglessness D. meaninglessUNIT4-2 Môn: ANH {9}
câu trả lời được chọn hay nhất 7 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
1 trả lời 612 lượt xem
Câu 26: Choose the correct answer Many international volunteer organisations are trying to find a ____ to the problem of world hunger. A. way B. suggestion C. method D. solution Câu 27: Choose the correct answer Volunteers can work with many ____ children who ... who lack immediate family. A. lose B. spend C. consume D. waste Chúc bạn học tốt #ON_TAP #U4
câu trả lời được chọn hay nhất 7 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
1 trả lời 289 lượt xem
Câu 36: Choose the correct answer ____ being the CEO of Microsoft, Bill Gates is also one of the world's greatest philanthropists. A. In addition B. Aside from C. Except for D. But for Câu 37: Choose the correct answer When I ____ my best ... Choose the correct answer These ____ children encounter many problems and really need our help. A. disadvantage B. advantaged C. advantage D. disadvantage
đã hỏi 3 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
1 trả lời 161 lượt xem
Câu 31: Choose the correct answer Luckily, I got some ____ advice on how to make a presentation on For a better community' from my class teacher. A. useless B. useful C. usefulness D. uselessness Câu 32: Choose the correct answer Befriending can offer volunteers the opportunity ... at the door. A. were talking - was knocking B. talked - was knocking C. talked - knocked D. were talking - knocked  
đã hỏi 3 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
1 trả lời 35 lượt xem
Câu 21: Choose the correct answer Fundraising for charity is a ____ thing for everyone to do to help the community. A. meant B. meaning C. meaningful D. meaningless Câu 22: Choose the correct answer The new teacher’s advice was very …….. His students ... - was seeing C. did - go - was seeing D. were - going - saw Chúc bạn học tốt #ON_TAP #U4
đã hỏi 3 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
1 trả lời 222 lượt xem
Câu 1: Choose the correct answer It is interesting and exciting to teach English to children in ……areas. A. disadvantages B. disadvantage C. disadvantaged D. disadvantageous Câu 2: Choose the sentence which is used to answer to this sentence: &ldquo ... …. (excite) A. excited B. excitingly C. excites D. exciting Chúc bạn học tốt #ON_TAP #U4
câu trả lời được chọn hay nhất 3 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
1 trả lời 41 lượt xem
Câu 15: Choose the correct answer Volunteer organisations are generally small-staffed, so they need to ____ lots of volunteers for a huge event. A. recruit B. employ C. research D. catch Câu 16: Choose the correct answer A lot of generous businessmen have ____ ... - was playing C. was breaking - was playing D. was breaking - broke Chúc bạn học tốt #ON_TAP #U4
câu trả lời được chọn hay nhất 3 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
1 trả lời 836 lượt xem
Câu 11: Choose the correct answer For a cleaner and greener community, everyone should ____ the amount of trash and take care of our environment. A. reduce B. increase C. ignore D. contribute Câu 12: Choose the correct answer Football superstar David Beckham has a huge ... of C. in danger of D. in place of Chúc bạn học tốt!!!!! Làm nhanh nhe #ON_TAP #U4
câu trả lời được chọn hay nhất 3 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
1 trả lời 1.5k lượt xem
Câu 7: Choose the correct answer All the kids ____ their homework when the volunteer team ____. A. were doing - arrived B. were doing — were arriving C. did - arrived D. did - were arriving Câu 8: Choose the correct answer You’d better ____ a ... B. rang - was working C. were ringing - worked D. rang - worked Chúc bạn học tốt #ON_TẬP #U4
câu trả lời được chọn hay nhất 3 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
1 trả lời 127 lượt xem
Câu 5: Choose the correct answer They were so ____ about joining the local volunteer group that they couldn’t sleep last night. A. excitement B. excite C. excited D. exciting Câu 6: Choose the correct answer Both community ____ and volunteerism are an ... live in it. A. service B. language C. life D. performance #ÔN_TẬP #U_4 Chúc bạn học tốt
câu trả lời được chọn hay nhất 3 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
1 trả lời 38 lượt xem
Câu 3: Choose the correct answer We ____ the roof for Mrs. Smith, an elderly childless woman, when it ____ with rain. A. mended - poured B. mended - was pouring C. were mending - was pouring D. were mending - poured Câu 4: Choose the correct answer I am …….. in doing charity work . (interest) A. interested B. interest C. interests D. interesting
câu trả lời được chọn hay nhất 3 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
1 trả lời 199 lượt xem
Câu 1: Choose the correct answer Poor students cannot ____ an abundance of presents on their birthday. A. look forward to B. put up with C. cut down on D. come up w ith Câu 2: Choose the correct answer It is ____ that all the students in class 1OA choose to do a project on ‘Helping the needy’. A. surprise B. surprised C. surprising D. surprisingly Chúc bnaj thành công
câu trả lời được chọn hay nhất 3 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
1 trả lời 32 lượt xem
Đề Bài Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 30N. Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 30N. (Chú ý: Ghi đáp án và cả bài giải nhe)
đã trả lời 2 tháng 12, 2020 trong Vật lý lớp 10
 1. Khang1000

  2171 Điểm

 2. ledoanducphong6cntt2021264

  1278 Điểm

 3. Babyshort

  1251 Điểm

 4. idog480430

  1247 Điểm

 5. jjaltoon51049

  1126 Điểm

 6. chese4154898

  994 Điểm

 7. thuythanh1905207625

  956 Điểm

 8. Robloxian

  899 Điểm

 9. Đức lượng♥ NGTT

  824 Điểm

 10. nguyenhoangminh7chht991

  784 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...