Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Trả lời bởi ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ

+1 thích
59 lượt xem
Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH và dung dịch H2SO4 biết rằng: - 30ml dung dịch H2SO4 được trung hòa hết bởi 20ml dung dịch NaOH và 10ml dung dịch KOH 2M - 30ml dung dịch NaOH được trung hòa hết bởi 20ml dung dịch H2SO4 và 5ml dung dịch HCl 1M
đã trả lời 8 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 9
 • hóa-học-9
0 phiếu
295 lượt xem
Việc tăng dân số quá nhanh sẽ dẫn đến những hậu quả gì? Vì sao nói đặc trưng về thành phần nhóm tu&#7893 ... t định các đặc trưng còn lại của quần thể người?
đã trả lời 21 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
206 lượt xem
Có bao nhiêu nhận định đúng? 1. Glucozo, fructozo, saccarozơ đều hoà tan được Cu(OH)2. 2. Glucozo, fructozo đều có phản ứng tráng bạc. 3. Cho I2 ... HNO3 dư có xúc tác thích hợp tạo xenluloza trinitrat. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
0 phiếu
173 lượt xem
Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 46° là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml) A. 5,4 kg.      B. 5,0 kg.       C.6,0 kg.      D. 4,5 kg.
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
0 phiếu
257 lượt xem
Khi thuỷ phân saccarozo, sản phẩm thu được là A. glucozo và fructozo. B. glucozo và nước. C. fructozo và nước.       D. maltozo và glucozo.
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
+1 thích
114 lượt xem
0 phiếu
131 lượt xem
em học tập được gì sau bài thơ viếng lăng bác chiều mai mình thi rồi mn giúp mình vs 
đã trả lời 9 tháng 4, 2021 trong Ngữ văn lớp 9
0 phiếu
84 lượt xem
0 phiếu
159 lượt xem
Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO4 (0,05 mol) và NaCl bằng dòng điện có cường độ không đổi 2A (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y và khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 2,24 lít (đktc). Dung dịch Y hòa tan tối đa 0,8 gam MgO. Biết hiệu suất điện phân 100%, các khi sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của t là?
đã trả lời 20 tháng 3, 2021 trong Hóa học lớp 12
0 phiếu
206 lượt xem
Điện phân dung dịch chứa Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 với I = 10A, điện cực trơ đến khi dung dịch vừa hết màu xanh thì dừng lại, khi đó ở anot thu được 0,196 lít khí (đktc) và khối lượng dung dịch giảm 0,92g. Thời gian điện phân là bao nhiêu?
đã trả lời 20 tháng 3, 2021 trong Hóa học lớp 12
0 phiếu
537 lượt xem
Khi nở vì nhiệt thì đại lượng nào của vật thay đổi, đại lượng nào của vật không thay đổi?
đã trả lời 20 tháng 3, 2021 trong Vật lý lớp 6
0 phiếu
55 lượt xem
HÃY NÂU RÕ THẾ NÀO LÀ PHỐI GIỐNG THUẦN CHỦNG
đã trả lời 8 tháng 3, 2021 trong Công nghệ lớp 7
–1 thích
3.7k lượt xem
0 phiếu
42 lượt xem
Sự phân công lao động đã tạo ra tác động như thế nào ? Mong các bạn giải giúp mik, mik đang cần gấp ạk, mai mik thi rồi!!!
đã trả lời 28 tháng 12, 2020 trong Lịch sử lớp 6
0 phiếu
308 lượt xem
Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ: Rằm tháng giêng" của Hồ Chí Minh
đã trả lời 28 tháng 12, 2020 trong Ngữ văn lớp 7
0 phiếu
98 lượt xem
Phân biệt lá đơn và lá kép ?
đã trả lời 27 tháng 12, 2020 trong Toán tiểu học
0 phiếu
43 lượt xem
Những đặc điểm nào chứng tỏ lá đa dạng ?
đã trả lời 27 tháng 12, 2020 trong Sinh học lớp 6
0 phiếu
409 lượt xem
 Phần mềm nào dưới đây không phải là hệ điều hành? a. Windows b. IOS c. Android d. Word
đã trả lời 21 tháng 12, 2020 trong Tin học tiểu học
0 phiếu
32 lượt xem
Đề Bài Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 30N. Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 30N. (Chú ý: Ghi đáp án và cả bài giải nhe)
đã trả lời 2 tháng 12, 2020 trong Vật lý lớp 10
0 phiếu
1.7k lượt xem
Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng lại không tiêu hóa được xenlulozơ?
đã trả lời 2 tháng 12, 2020 trong Sinh học lớp 10
0 phiếu
118 lượt xem
Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp ?
đã trả lời 2 tháng 12, 2020 trong Sinh học lớp 10
0 phiếu
704 lượt xem
Phát biểu định luật II Newton ?
đã trả lời 2 tháng 12, 2020 trong Vật lý lớp 10
0 phiếu
145 lượt xem
Câu 27: Chức năng của phân tử tARN là A. cấu tạo nên riboxom B. vận chuyển axit amin C. bảo quản thông tin di truyền D. vận chuyển các chất qua màng
đã trả lời 2 tháng 12, 2020 trong Sinh học lớp 10
0 phiếu
1.0k lượt xem
Viết chương trình nhập chiều cao của 2 bạn Long và Trang, in ra màn hình kết quả so sánh chiều cao của 2 bạn
đã trả lời 2 tháng 12, 2020 trong Tin học lớp 8
0 phiếu
1.4k lượt xem
Tại sao ở bán cầu bắc có nhiệt độ trung bình năm cao hơn và số ngày nhiều hơn ở bán cầu nam
đã trả lời 2 tháng 12, 2020 trong Địa lý lớp 10
0 phiếu
163 lượt xem
Câu 29: Thời gian tồn tại của các ARN phụ thuộc vào độ bền vững của phân tử được tạo ra bởi liên kết: A. Liên kết hidro B. Liên kết ion C. Liên kết cộng hóa trị D. Liên kết phôtphodieste
đã trả lời 2 tháng 12, 2020 trong Sinh học lớp 10
0 phiếu
49 lượt xem
 Chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH tạo thành chất Y có công thức phân tử C4H7O2Na. X là loại chất nào sau đây:
đã trả lời 2 tháng 12, 2020 trong Hóa học lớp 9
0 phiếu
43 lượt xem
Một nhà máy đường mỗi ngày ép 30 tấn mía. Biết 1 tạ mía cho 63 lít nước mía với nồng độ đường 7,5% và khối lượng riêng 1,103 g/ml. Khối lượng đường thu được là:
đã trả lời 2 tháng 12, 2020 trong Hóa học lớp 9
0 phiếu
57 lượt xem
Câu 24: “Vùng xoắn kép cục bộ” là cấu trúc có trong A. mARN và tARN B. tARN và rARN C. mARN và rARN D. ADN
đã trả lời 2 tháng 12, 2020 trong Sinh học lớp 10
0 phiếu
359 lượt xem
kể về một kỉ niệm đẹp trong năm học vừa qua của em  
đã trả lời 8 tháng 11, 2020 trong Ngữ văn lớp 8
0 phiếu
623 lượt xem
cảm nghĩ của em về mẹ qua hai văn bản : cổng trường mở ra và mẹ tôi  
đã trả lời 3 tháng 11, 2020 trong Ngữ văn lớp 7
0 phiếu
1.0k lượt xem
tìm x, biết :  x mũ 2 > 0  x mũ 2 > hoặc = 0   
đã trả lời 3 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 7
+2 phiếu
74 lượt xem
Hai nguyên tố A và B ở hai nhóm A liên tiếp trong bảng tuần hoàn. B thuộc nhóm VA. Ở trang thái đơn chất, A và B không phản ứng với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân của A và B là 23. Xác định A, B. Viết cấu hình e và xác định tính chất hóa học cơ bản của chúng
đã trả lời 2 tháng 11, 2020 trong Hóa học lớp 10
0 phiếu
1.7k lượt xem
Sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều giảm dần của phi kim. Giải thích C, S, N, F, O, H, Si, Cl
đã trả lời 2 tháng 11, 2020 trong Hóa học lớp 10
+1 thích
58 lượt xem
Thương cảng đầu tiên ở Việt Nam có tên là g?
đã trả lời 31 tháng 10, 2020 trong Lịch sử lớp 12
0 phiếu
677 lượt xem
Đặt một câu để nói về loài ong
đã trả lời 30 tháng 10, 2020 trong Tiếng Việt tiểu học
 1. Khang1000

  2171 Điểm

 2. ledoanducphong6cntt2021264

  1278 Điểm

 3. Babyshort

  1251 Điểm

 4. idog480430

  1247 Điểm

 5. jjaltoon51049

  1126 Điểm

 6. chese4154898

  994 Điểm

 7. thuythanh1905207625

  956 Điểm

 8. Robloxian

  899 Điểm

 9. Đức lượng♥ NGTT

  824 Điểm

 10. nguyenhoangminh7chht991

  784 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...