Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Câu hỏi của ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ

+1 thích
4 câu trả lời 80 lượt xem
Câu Hỏi: Biết khối lượng của một mol nước là 18 g, và 1 mol có phân tử. Số phân tử trong 2 gam nước là Chúc các bạn thành công!!!!!
đã hỏi 8 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 10
 • giúp
 • minh
 • 1234567891011
 • @khongtuanminh443166
 • #ôn-tập
+2 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
Ngսуên nhân cơ bản gâу rɑ áp sսất củа chất khí là A các phân tử khí vɑ chạm vớі nhаս và vа chạm vàо thành bình. B chất khí thường có thể tích lớn. C chất khí thường có khốі lượng rіêng nhỏ. D chất khí thường được đựng trоng bình kín.  
đã hỏi 8 tháng 7, 2021 trong Vật lý lớp 10
+2 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
Câu 1: Hoàn thành sơ đồ (Cân bằng phương trình và ghi rõ điều kiện nếu có) a) b) Câu 2 a. Cho m gam Fe tan vào dung dịch&#273 ... được 4.48 lít khí đktc. Tìm giá trị của m? #ôntập #hoa10 #thuongdiem
đã hỏi 14 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 10
+1 thích
1 trả lời 40 lượt xem
Ý nào sau đây không phải là nguyên tắc của sự phát triển bền vững ở VIệt Nam? A. Giảm bớt phát thải các chất khí vào ... ;iện của In-Đô-Nê-Xi-A từ năm 2010 đến năm 2016? #địa10
đã hỏi 12 tháng 5, 2021 trong Địa lý lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
Câu 41: Choose the correct answer University students are willing to get involved in helping the old and ____ people. A. childlike B. children C. childless D. childish Câu 42: Choose the correct answer Both CARE and Oxfam organisations have programmes to help ... ; to the poor people in that area. A. meaning B. meaningful C. meaninglessness D. meaninglessUNIT4-2 Môn: ANH {9}
đã hỏi 3 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
+1 thích
1 trả lời 289 lượt xem
Câu 36: Choose the correct answer ____ being the CEO of Microsoft, Bill Gates is also one of the world's greatest philanthropists. A. In addition B. Aside from C. Except for D. But for Câu 37: Choose the correct answer When I ____ my best ... Choose the correct answer These ____ children encounter many problems and really need our help. A. disadvantage B. advantaged C. advantage D. disadvantage
đã hỏi 3 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 161 lượt xem
Câu 31: Choose the correct answer Luckily, I got some ____ advice on how to make a presentation on For a better community' from my class teacher. A. useless B. useful C. usefulness D. uselessness Câu 32: Choose the correct answer Befriending can offer volunteers the opportunity ... at the door. A. were talking - was knocking B. talked - was knocking C. talked - knocked D. were talking - knocked  
đã hỏi 3 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 612 lượt xem
Câu 26: Choose the correct answer Many international volunteer organisations are trying to find a ____ to the problem of world hunger. A. way B. suggestion C. method D. solution Câu 27: Choose the correct answer Volunteers can work with many ____ children who ... who lack immediate family. A. lose B. spend C. consume D. waste Chúc bạn học tốt #ON_TAP #U4
đã hỏi 3 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
Câu 21: Choose the correct answer Fundraising for charity is a ____ thing for everyone to do to help the community. A. meant B. meaning C. meaningful D. meaningless Câu 22: Choose the correct answer The new teacher’s advice was very …….. His students ... - was seeing C. did - go - was seeing D. were - going - saw Chúc bạn học tốt #ON_TAP #U4
đã hỏi 3 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 222 lượt xem
Câu 1: Choose the correct answer It is interesting and exciting to teach English to children in ……areas. A. disadvantages B. disadvantage C. disadvantaged D. disadvantageous Câu 2: Choose the sentence which is used to answer to this sentence: &ldquo ... …. (excite) A. excited B. excitingly C. excites D. exciting Chúc bạn học tốt #ON_TAP #U4
đã hỏi 2 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
Câu 15: Choose the correct answer Volunteer organisations are generally small-staffed, so they need to ____ lots of volunteers for a huge event. A. recruit B. employ C. research D. catch Câu 16: Choose the correct answer A lot of generous businessmen have ____ ... - was playing C. was breaking - was playing D. was breaking - broke Chúc bạn học tốt #ON_TAP #U4
đã hỏi 2 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 836 lượt xem
Câu 11: Choose the correct answer For a cleaner and greener community, everyone should ____ the amount of trash and take care of our environment. A. reduce B. increase C. ignore D. contribute Câu 12: Choose the correct answer Football superstar David Beckham has a huge ... of C. in danger of D. in place of Chúc bạn học tốt!!!!! Làm nhanh nhe #ON_TAP #U4
đã hỏi 2 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 1.5k lượt xem
Câu 7: Choose the correct answer All the kids ____ their homework when the volunteer team ____. A. were doing - arrived B. were doing — were arriving C. did - arrived D. did - were arriving Câu 8: Choose the correct answer You’d better ____ a ... B. rang - was working C. were ringing - worked D. rang - worked Chúc bạn học tốt #ON_TẬP #U4
đã hỏi 2 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 127 lượt xem
Câu 5: Choose the correct answer They were so ____ about joining the local volunteer group that they couldn’t sleep last night. A. excitement B. excite C. excited D. exciting Câu 6: Choose the correct answer Both community ____ and volunteerism are an ... live in it. A. service B. language C. life D. performance #ÔN_TẬP #U_4 Chúc bạn học tốt
đã hỏi 2 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
Câu 3: Choose the correct answer We ____ the roof for Mrs. Smith, an elderly childless woman, when it ____ with rain. A. mended - poured B. mended - was pouring C. were mending - was pouring D. were mending - poured Câu 4: Choose the correct answer I am …….. in doing charity work . (interest) A. interested B. interest C. interests D. interesting
đã hỏi 2 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 199 lượt xem
Câu 1: Choose the correct answer Poor students cannot ____ an abundance of presents on their birthday. A. look forward to B. put up with C. cut down on D. come up w ith Câu 2: Choose the correct answer It is ____ that all the students in class 1OA choose to do a project on ‘Helping the needy’. A. surprise B. surprised C. surprising D. surprisingly Chúc bnaj thành công
đã hỏi 2 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 24 lượt xem
Giá trị m để hàm số nghịch biến trên tập xác định của chúng #T10 #HS Chúc bạn thành công @Minhkhongtuan443166
đã hỏi 7 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 10
+1 thích
1 trả lời 42 lượt xem
1). Nêu khái niệm về thuật toán ? 2) Các tính chất của thuật toán ? Chúc bạn thành công ✔️✔️✔️ #TH10 #Ôn-Tập  @Minkhongtuan443166
đã hỏi 3 tháng 11, 2020 trong Tin học lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
Mô Tả Thuật Toán: Cho . Mô tả phương trình ax+b=0 Chúc bạn thành công ✔️✔️✔️ #TH10 #Ôn-Tập @Minkhongtuan443166
đã hỏi 3 tháng 11, 2020 trong Tin học lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 64 lượt xem
Mô Tả Thuật Toán: Cho n số nguyên dương và dãy số nguyên . Tính tổng các số chia hết cho 3 Chúc bạn thành công ✔️✔️✔️ #TH10 #Ôn-Tập @[email protected]
đã hỏi 3 tháng 11, 2020 trong Tin học lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
Mô Tả Thuật Toán: Cho n số nguyên dương và dãy số nguyên . Tính tổng các số chẵn Chúc bạn thành công ✔️✔️✔️ #TH10 #Ôn-Tập @Minkhongtuan443166
đã hỏi 3 tháng 11, 2020 trong Tin học lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
Mô Tả Thuật Toán: Cho n số nguyên dương và dãy số nguyên . Đếm các số lớn hơn 10 Chúc bạn thành công ✔️✔️✔️ #TH10 #Ôn-Tập @[email protected]
đã hỏi 3 tháng 11, 2020 trong Tin học lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
Câu 1. Các đai khí áp cao của trái đất nằm ở vị trí: A. Xích đạo và vùng cực B. Chí tuyến và vùng cực ở cả hai bán cầu C. Chí tuyến và Xích đạo D. Khoảng 30 - 350 vĩ tuyến và vùng cực ở hai bán cầu Câu 2. Kiểu khí hậu và cảnh quan phù hợp có trên trái đất là: A. ... Câu 4. Việt Nam thuộc châu Á và nằm trong khu vực: A. Tây Nam Á B. Nam Á C. Đông Nam Á D. Đông Á Chúc bạn thành công #ĐL8 #ÔN-TẬP
đã hỏi 31 tháng 10, 2020 trong Địa lý lớp 8
0 phiếu
1 trả lời 72 lượt xem
Hãy nêu các đặc điểm của địa hình châu Á. Chúc bạn thành công #ĐL8 #ôn-tập @Minhkhong443166
đã hỏi 31 tháng 10, 2020 trong Địa lý lớp 8
0 phiếu
1 trả lời 273 lượt xem
6.He is said (be) the best surgeon in the country. 7.Visitors are asked (not feed) the animals. 8.Could I (see) Mr Pitt, please? I'm afraid Mr Pitt isn't in. Would you like (speak) with his secretary? 9.It'd better (travel) hopefully than (arrive). 10. ... (have missed) the train we may as well (go) back to the house. 15.I felt the house (shake) with the explosion. #On-Tap #TA10 @Minhkhong443166
đã hỏi 24 tháng 10, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
1.It is easy (be) wise after the event. 2.Do you (wish) (make) a complaint? 3.We don’t (want) anybody (know) that we are here. 4.IF you can’t (remember) his number you’d better (look) it up. 5.I want her (learn) Esperanto; I think everybody ought to (know) it. #On-Tap #TA10 @Minhkhong443166
đã hỏi 24 tháng 10, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 782 lượt xem
Exercise 4. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 29. Acupuncture originated in China and has been used as a traditional medicine for thousands of years. A ... itself. A. cure B. generate C. Protect D. remove #TA10 #U2 Chúc bạn thành công 💯💯 @Minhkhong443166
đã hỏi 11 tháng 10, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 649 lượt xem
Exercise 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions. 6. A. ailment B. disease C. pultry D. nervous 7. A. digestive B. ... needles accurately. A. infuse B. inject C. insert D. install #TA10 #U2 Chúc bạn thành công💯✅✅ @Minhkhong443166
đã hỏi 11 tháng 10, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 361 lượt xem
Exercise 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 1. A. allergy B. digest C. oxygen D. sugar 2. A. breath B. head C. ... A. intestine B. mind C. spine D. reliable #TA10 #U2 Chúc bạn thành công 💯✔️✔️ @Minhkhong443166
đã hỏi 11 tháng 10, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 557 lượt xem
Rewrite these sentences in the passive voice. 1. They built the castle in 14th century. 2. They raise a lot of cattle on the Highlands. 3. We make these tables of cement. 4. Did Margaret write this poem? 5. When we arrived, they had sold ... 10. Who will make this week’s report? #TA10 #U2 Chúc bạn thành công 🎉✔️✔️ @Minhkhong443166
đã hỏi 11 tháng 10, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
III. Put the following into the passive. 1They feed the tigers twice a day. 2Who wrote this letter? - I did. 3Did they sell the house? - No, they didn’t. 4They showed her the map. 5Lightning struck the old oak tree last night. ... has written a new picture book for children. #TA10 #U2 Chúc bạn thành công @Minhkhong443166🎉✔️✔️
đã hỏi 11 tháng 10, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 197 lượt xem
Put each verb in brackets into a suitable passive form. I'm sorry, madam, but this carpet (already sell) _______________. The old house on the corner of the street (knock down) _______________ last year. When exactly (John give) ... invite) _______________ to dinner parties. #TA10 #U2 Chúc bạn thành công 🎉✔️✔️ @Minhkhong443166
đã hỏi 11 tháng 10, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
+1 thích
0 câu trả lời 79 lượt xem
Chúc bạn thành công #ONTA @Minhkhong
đã hỏi 6 tháng 10, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10
+1 thích
1 trả lời 52 lượt xem
Hãy nêu cách lập trình đơn giản Chúc bạn thành công #LTMT #Tin-học @Minhkhong443166
đã hỏi 5 tháng 10, 2020 trong Tin học lớp 11
+2 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
1) Những hình thức vận động cơ bản của vật chất. 2) Khái niệm không gian và thời gian 3) Hãy cho biết tính chất c&#7911 ... ;nh bày bằng cs gạch ý ) Chúc bạn thành công✔️🎉🎉 @Minkhong443166
đã hỏi 5 tháng 10, 2020 trong GD Công dân lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
1) Giới thiệu về bộ nhớ trong của máy tính 2) Đĩa CD thuộc phần nào của máy tính 3) Bộ xử lí chính của máy ... gạch ý) #GTVMT #Tin 10 Chúc bạn thành công!!!!!!🎉✔️✔️ @Minhkhong443166
đã hỏi 4 tháng 10, 2020 trong Tin học lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
Một viên bi thả lăn nhanh dần đều trên 1 mặt phẳng nghiêng với gia tốc 0,25, vận tốc ban đầu bằng không. Sau bao lâu viên ... 1m/s. #Vật-lí #ĐHCĐ Chúc bạn thành công!!!!💯✔️✔️ @Minhkhong443166
đã hỏi 3 tháng 10, 2020 trong Vật lý lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
Gọi là tập hợp các bội số của n trong N. Xác định tập hợp A B) C) D) (Chọn và giải thích vì sao chọn) #Tập hợp Chúc bạn thành công @MInhkhong443166
đã hỏi 2 tháng 10, 2020 trong Toán lớp 10
0 phiếu
2 câu trả lời 51 lượt xem
1. Triết học là gì? Các vấn đề cơ bản của triết học? 2. Nêu Phương pháp nhận thức của thế giới triết học ... ;ch ý) #GDCD-B1 Chúc bạn thành công!!!!!💯✔️✔️✔️ @Minhkhong443166
đã hỏi 2 tháng 10, 2020 trong GD Công dân lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
Hãy nêu quan điểm của mình về vai trò của tiếng nói dân tộc trong bối cảnh hiện nay. (Trả lời bằng các gạch ý) Chúc bạn thành công !!!!✅✅ @Minhkhong4443166
đã hỏi 2 tháng 10, 2020 trong Ngữ văn lớp 11
 1. Khang1000

  2171 Điểm

 2. ledoanducphong6cntt2021264

  1278 Điểm

 3. Babyshort

  1251 Điểm

 4. idog480430

  1247 Điểm

 5. jjaltoon51049

  1126 Điểm

 6. chese4154898

  994 Điểm

 7. thuythanh1905207625

  956 Điểm

 8. Robloxian

  899 Điểm

 9. Đức lượng♥ NGTT

  824 Điểm

 10. nguyenhoangminh7chht991

  784 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...