Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
13 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)

A. pollution B. coral C. problem D. ecology


1 Câu trả lời

0 phiếu
cách đây bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
Chọn A. pollution

Vì âm /ə/ còn lại âm /ɒ/

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
A. nature B. manage C. balance D. campfire
đã hỏi 6 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
A. relax B. departure C. benefit D. interest
đã hỏi 6 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
A. discount B. observe C. safari D. scuba-diving
đã hỏi 6 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
A. culture B. public C. sustain D. butterfly
đã hỏi 6 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 146 lượt xem
A. improve B. consider C. contented D. opinion
đã hỏi 15 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 120 lượt xem
A. narrow B. harrow C. follow D. brown
đã hỏi 15 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 144 lượt xem
A. occasion B. marital C. international D. applicable
đã hỏi 15 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 139 lượt xem
A. stuck B. awful C. pump D. much
đã hỏi 15 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 121 lượt xem
A. flat B. attitude C. applicable D. backache
đã hỏi 14 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 140 lượt xem
A. situation B. improve C. consider D. smile
đã hỏi 14 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. boxnhonyc274849

    90 Điểm

  3. nguyenmanh04102009212

    70 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...