Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Ngoại ngữ - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
When it comes to population, Beijing's is much bigger than Auckland's. (POPULATED) -> Beijing is ....................................................................................................................
đã trả lời 1 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Mike was really interested in science in his school days. (INTEREST) -> Mike ...............................................................................................
đã trả lời 1 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
One other thing before I forget - Nam is coming to visit next weekend. -> By .....................................................................................................
đã hỏi 3 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi GiaNgoc54 ● Quản Trị Viên Học sinh (338 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
They moved to this suburb in 1990. (LIVED) -> They ......................................................
đã trả lời 20 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Letram Cử nhân (4.3k điểm) 26 71 109
+1 thích
1 trả lời 5 lượt xem
I'm afraid that car is just too expensive. (MEANS) -> That car is .....................................................
đã trả lời 21 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời 6 lượt xem
His daughter continued to cry until he could not be seen any longer. (SIGHT) -> His daughter continued to cry until he .........................................................
đã trả lời 21 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
1 She often (ride)                     to school alone? 2 Who ( take )           them to Nha Trang next Monday ? 3 What (you/do)            at the moment ? - We (listen )     to music. 4 She ( work)    in a travel agency now. Before that she (work)    . 5 The film ... Canada 16 Don't put the dictiomary away , I (use)         it. 17 Who is the man ? Why ( he look)               at us like this .
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 10 lượt xem
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 11 bởi phuphuphu Thần đồng (1k điểm) 2 4 8
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 11 bởi phuphuphu Thần đồng (1k điểm) 2 4 8
+1 thích
1 trả lời 11 lượt xem
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 11 bởi phuphuphu Thần đồng (1k điểm) 2 4 8
0 phiếu
2 câu trả lời 12 lượt xem
When I was a child, I would go to the local park every Saturday afternoon. (USED) -> When I was a child, ...........................................................................................
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Chuong7a2 Cử nhân (3.5k điểm) 11 30 118
0 phiếu
2 câu trả lời 13 lượt xem
Tom said, "I'll be playing tennis when you arrived". (HE) -> Tom said ....................................................................
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Chuong7a2 Cử nhân (3.5k điểm) 11 30 118
+1 thích
1 trả lời 7 lượt xem
I thought parking was allowed here. (UNDER THE IMPRESSION) -> I ..............................................................................................  
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Letram Cử nhân (4.3k điểm) 26 71 109
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
As far as I know, there's no reason for Linda to be so unhappy. -> To the.......................................................................................
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
My parents find fault with everything I do. -> No matter ..............................................................................
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
The weather forecast was inaccurate, so we didn't take the right precautions. -> Had the weather forecast ...................................................................................
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
You must never take your helmet off while you are riding a motorcycle. (ALL) -> Helmets must be worn .....................................................................
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
They wanted to apologize for their behavior: that's why they paid for dinner. (ORDER) -> They paid for dinner ................................................................................................
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
It isn't necessary to bring drinks as they are included in the package. (HAVE) -> You ............................................................................................................
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 11 lượt xem
Sắp xếp các từ french/shoes/new/sport
đã trả lời 19 tháng 1 trong Tiếng Anh tiểu học bởi NamikazeMinato Cử nhân (1.9k điểm) 7 25 125
+1 thích
5 câu trả lời 77 lượt xem
 How much và how many khác nhau chỗ nào?
đã trả lời 12 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi anhthupaylak007473 Học sinh (72 điểm) 1
0 phiếu
2 câu trả lời 14 lượt xem
viết một bài văn bằng tiếng anh về chủ đề hydropower plant khoảng từ 20-30 dòng viết một bài văn tiếng anh cảm nhận về tình yêu thương gia đình  
đã trả lời 10 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
+2 phiếu
2 câu trả lời 3.3k lượt xem
Viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng anh từ 100 đến 120 từ về những việc làm ngày tết của bản thân em
đã trả lời 9 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi nguyenquynh1511 Học sinh (361 điểm) 1 6
0 phiếu
2 câu trả lời 24 lượt xem
Viết một đoạn văn ngắn nói về mẹ em bằng tiếng Anh
đã trả lời 9 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi nguyenquynh1511 Học sinh (361 điểm) 1 6
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
how do you protect the environment
đã trả lời 9 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi nguyenquynh1511 Học sinh (361 điểm) 1 6
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
viết một bài văn bằng tiếng anh về chủ đề hydropower plant khoảng từ 20-30 dòng  
đã trả lời 9 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi nguyenquynh1511 Học sinh (361 điểm) 1 6
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
tả lại những điều em cảm thấy hạnh phúc nhất bằng tiếng anh    
đã trả lời 7 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
+1 thích
4 câu trả lời 66 lượt xem
Fill in the blank : _in_ra_ce
đã trả lời 6 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi lecongmanh240883 Học sinh (242 điểm) 1 7
0 phiếu
2 câu trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
9 câu trả lời 40 lượt xem
Tất cả các môn trên 6.5 mà môn tiếng anh được 6.0 thì học sinh gì ạ
đã trả lời 5 tháng 1 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Minayo_Lovell Tiến sĩ (10.1k điểm) 8 15 92
0 phiếu
2 câu trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 20 lượt xem
giúp mình với mai mik thi môn t anh lớp 6 !!! 1. My School (70 đên 90 chữ) 2.My home(70 đến 90 chữ) 3.My Friends( 70 đến 90 chữ) 4.My neigh boughood( 70 đên 90 chữ) 5.Naturail Wonder of the world (70  đến 90 chữ) 6. Tet Hoiliday(70 đến 90 chữ ) Write a  e -mail to friends about Tet (70 đến 90 chữ)
đã trả lời 3 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
ko co trong sach tieng anh 6, minh hoi de biet phan biet.
đã hỏi 3 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
hãy viết giúp tôi với  
đã hỏi 3 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Khách
0 phiếu
4 câu trả lời 74 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Giúp mk cấy nha mọi người
đã hỏi 29 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi duongluc369215 Cử nhân (3k điểm) 7 20 84
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
What do you think is the best leisure activity for teenagers ?
đã hỏi 28 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Khách
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. thanhtrong

  1648 Điểm

 2. phuphuphu

  758 Điểm

 3. trannhat900

  535 Điểm

 4. Minayo_Lovell

  516 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. thanhtrong

  132 Điểm

 2. trannhat900

  119 Điểm

 3. Nguyentrantunhan

  102 Điểm

 4. phuphuphu

  94 Điểm

...