Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Học tập - Các câu hỏi và trả lời gần đây

+1 thích
3 câu trả lời 4 lượt xem
đã trả lời 44 phút cách đây trong Lịch sử lớp 9 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
 • babyshort
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho các chất sau: CO2, SO3, Na2O,NO2, CO2, SO2, H2O, P2O5, SO2, P2O5, CO2, N2O5, H2O, CaO, FeO, CuO. Các chất nào là oxit axit
đã trả lời 49 phút cách đây trong Hóa học lớp 9 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 4 lượt xem
 Những năm 1967-1969, sản lượng lương thực của Nhật cung cấp: A. 80% nhu cầu trong nước. B. 70% nhu cầu trong nước. C. 60% nhu cầu trong nước. D. 50% nhu cầu trong nước.
đã trả lời 5 giờ cách đây trong Lịch sử lớp 9 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Write a paragraph about your countries 
đã trả lời 5 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 7 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
 Các dòng sông chính trong vùng là A. Sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, sông Sài Gòn B. Sông Biên Hòa, sông Sài Gòn, sông Đồng Nam C. Sông Đồng Nai, sông Bé, sông Sài Gòn D. Sông Đồng Nai,  sông Bé, sông Biên Hòa
đã trả lời 6 giờ cách đây trong Địa lý lớp 9 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ A. Thành phố Hồ Chí Minh B. BÌnh Dương C. Long An D. Tây Ninh
đã trả lời 6 giờ cách đây trong Địa lý lớp 9 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Cho sắt vào dung dịch HCl 0,3m sau pứng Thu được 6,72 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn  a. Tính khối lượng sắt  b. Tính thể tích HCl cần dùng  c. Tính Khối lượng muối
đã hỏi 6 giờ cách đây trong Hóa học lớp 8 bởi GENOS Thạc sĩ (6.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Cho kẽm vào 500ml vào dung dịch H2So4 2m  a. Lập PTHH  b. Tính khối lượng Kẽm  c. Tính thể tích Hidro ở điều kiện tiêu chuẩn  
đã hỏi 6 giờ cách đây trong Hóa học lớp 8 bởi GENOS Thạc sĩ (6.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Cho 3 số phức z1,z2,z3 thỏa mãn             z1 + z2 + z3=z1z2 + z2z3 + z3z1 = 0  Chứng minh rằng |z1|=|z2|=|z3|
đã hỏi 7 giờ cách đây trong Toán lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Cho kẽm vào 500ml vào dung dịch H2So4 2m a, lập PTHH b, tính khối lượng Kẽm  c,tính thể tích hidro ở điều kiện tiêu chuẩn
đã hỏi 7 giờ cách đây trong Hóa học lớp 8 bởi GENOS Thạc sĩ (6.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Cho hỗn hợp X gồm hai este có cùng công thức phân tử C9H8O2 và đều chứa vòng benzen. Để phản ứng hết với 7,4 gam X cần tối đa 75 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y chứa m gam hai muối. Dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 16,2 gam Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 
đã hỏi 7 giờ cách đây trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
đã hỏi 9 giờ cách đây trong Địa lý lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 6 lượt xem
Những người uống trà nóng thường bỏ một cái thìa kim loại (tốt nhất là bằng bạc) vào cốc thủy tinh trước khi rót nước sôi vào đó vận dụng kiến thức về sự truyền nhiệt. Hãy giải thích tại sao người ta lại làm như vậy
đã trả lời 12 giờ cách đây trong Vật lý lớp 8 bởi Inori-Yuzuriha Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng 1. He was absent from work yesterday because of he was ill. 2. You must try to make these children clean their tooth. 3. There is many furniture made of wood in the sitting room. 4. I am terrible sorry. I didn't mean to break your windows. ... We left our luggage at the station and go to find something to eat. 7. I'm going out now and I will be back in about a hour.
đã trả lời 12 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 7 bởi Silent Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Giải thích tại sao lượng nước mô trong cơ thể những người bị huyết áp cao lại nhiều hơn so với người bình thường?
đã hỏi 12 giờ cách đây trong Sinh học lớp 8 bởi Dũng
+1 thích
1 trả lời 15 lượt xem
Nêu những sự kiện nổi bật trong quan hệ quốc tế những năm 80, 90 của thế kỉ XX. Quan hệ của các nước Đông Nam Á thời gian này chịu tác động từ những sự kiện đó như thế nào?
đã trả lời 15 giờ cách đây trong Lịch sử lớp 9 bởi Inori-Yuzuriha Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 6 lượt xem
Điều nào sau đây không đúng với dòng năng lượng trong hệ sinh thái? A. Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng ... . Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng giảm dần.
đã trả lời 15 giờ cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi Inori-Yuzuriha Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Giai đoạn lịch sử từ sau 1991 đến nay được gọi là thời kì: A. Sau "Chiến tranh lạnh", một trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm. B. Một trật tự thế giới hai cực Xô-Mĩ. C. Một trật tự thế giới đơn cực. D. A, B đúng.
đã trả lời 20 giờ cách đây trong Lịch sử lớp 9 bởi Sarah_Zin_cutee Thạc sĩ (5.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
Đốt cháy hoàn toàn 20,16 gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức cần dùng 1,16 mol O2, thu được CO2 và 11,52 gam H2O. Mặt khác đun nóng 20,16 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng và 25,2 gam hỗn hợp ... Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 5,06 gam. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp X là  
đã hỏi 22 giờ cách đây trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
2 nguyên tố A, B thuộc 2 nhóm A liên tiếp và ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số điện tích hạt nhân nguyên tử A và B bằng 19. a, Tìm vị trí của A, B trong bảng tuần hoàn b, Nếu cho ZA
đã hỏi 22 giờ cách đây trong Hóa học lớp 10 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Dòng năng lượng trong hệ sinh thái diễn ra như thế nào?             A. bắt nguồn từ môi trường, được sinh vật sản xuất hấp thụ và biến đổi thành quang năng, sau đó năng lượng được truyền qua các bậc dinh dưỡng và cuối cùng năng lượng truyền trở lại môi trường. ... đổi thành năng lượng hoá học, sau đó năng lượng được truyền qua các bậc dinh dưỡng và cuối cùng năng lượng truyền trở lại môi trường.
đã trả lời 22 giờ cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Điều nào không phải là nguyên nhân của sự thất thoát năng lượng lớn khi quan các bậc dinh dưỡng? A. Do một phần năng lượ ... ;ng mất đi qua hô hấp và tạo nhiệt ở mỗi bậc dinh dưỡng.
đã trả lời 22 giờ cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Trong một hệ sinh thái, sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các chữ từ A đến E. Trong đó:             A = 500 kg;     B = 600 kg;     C = 5000 kg;              D = 50 kg;       E = 5 kg.             A. A --> B --> C -->D.                                  B. E -->D -->A -->C.             C. E--> D --> C -->B.                                  D. C --> A -->D -->E.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Biện pháp nào không có tác dụng hạn chế ô nhiễm môi trường? A. Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp ở xa khu dân cư ... ; máy tái chế chất thải thành các nguyên liệu, đồ dùng.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Hiệu suất sinh thái là             A. tỷ lệ % chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng đầu tiên và                  cuối cùng trong hệ sinh thái.             B. tổng tỷ lệ % chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong                  hệ sinh thái. ... vật tiêu thụ bậc một trong hệ sinh thái.             D. tỷ lệ % chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Hoạt động nào của con người gây hậu quả phá hoại môi trường lớn nhất? A. Săn bắt động vật hoang dã. B. Khai thác khoáng sản. C. Đốt rừng lấy đất trồng trọt. D. Chăn thả gia súc.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Biện pháp nào không có tác dụng hạn chế ô nhiễm nguồn nước? A. Tạo bể lắng và lọc nước thải. B. Sử dụng nhiều n&#259 ... ác một cách khoa học.. D. Xây dựng nhà máy xử lí rác.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Nguyên nhân dẫn đến hiệu ứng nhà kính ở Trái Đất là             A. do động vật được phát triển nhiều nên làm tăng lượng CO2 qua hô hấp.             B. do bùng nổ dân số nên làm tăng lượng CO2 qua hô hấp.             C. do thảm thực vật có xu hướng giảm dần quang hợp ... hấp                  vì có sự thay đổi khí hậu.             D. do đốt quá nhiều nhiên liệu hoá thạch và thu hẹp diện tích rừng.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. nhthuyvy16

  3848 Điểm

 2. Bac_Da

  2096 Điểm

 3. Babyshort

  1518 Điểm

 4. saitamaselfomy

  1423 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. nhthuyvy16

  1250 Điểm

 2. saitamaselfomy

  1059 Điểm

 3. Bac_Da

  700 Điểm

 4. Babyshort

  357 Điểm

...