Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Học tập - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Lực lượng nào đóng vai trò lãnh đạo trong phong trào giành độc lập ở Mỹ Latinh?
đã trả lời 8 giờ cách đây trong Lịch sử lớp 10 bởi monmon70023220 Thần đồng (786 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Em hãy cho biết việc tổ chức các lễ hội truyền thống ở địa phương như thế nào
đã trả lời 8 giờ cách đây trong Lịch sử lớp 10 bởi monmon70023220 Thần đồng (786 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Tìm ảnh hưởng của xung đột nga ukraine đến chủ nghĩa tư bản hiện đại
đã trả lời 8 giờ cách đây trong Lịch sử lớp 11 bởi monmon70023220 Thần đồng (786 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 78 lượt xem
Trong những năm tháng hoạt động ở Cát Trù, đồng chí Lương Khánh Thiện đã được gia đình nào cưu mang, nuôi giấu?
đã trả lời 8 giờ cách đây trong Lịch sử lớp 9 bởi monmon70023220 Thần đồng (786 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Trình bày sự xác lập của chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu và Bắc Mỹ cuối thế kỉ XVIII.
đã trả lời 8 giờ cách đây trong Lịch sử lớp 11 bởi monmon70023220 Thần đồng (786 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Henry was angry. Henry shouted ............
đã trả lời 8 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi monmon70023220 Thần đồng (786 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Emma's toothache was terible. Emma's tooth ached ........
đã trả lời 8 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi monmon70023220 Thần đồng (786 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Hãy viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và một số nét đặc sắc về nghệ thuật của 1 truyện cổ tích mà em yêu thích 
đã trả lời 8 giờ cách đây trong Ngữ văn lớp 10 bởi monmon70023220 Thần đồng (786 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
10. Everyone was enthusiastic. Everyone discussed the idea .........
đã trả lời 8 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi monmon70023220 Thần đồng (786 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Em hãy đóng vai vũ nương kể lại nỗi oan của mình trong chuyện người con gái nam xương
đã trả lời 8 giờ cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi monmon70023220 Thần đồng (786 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 8 lượt xem
11. The man had a soft voice. The man spoke ......
đã trả lời 8 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi tnk11022006452 Thần đồng (667 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
(x + 3). (x+ 5) = (x+ 4). (2+ x)
đã trả lời 8 giờ cách đây trong Toán lớp 8 bởi tnk11022006452 Thần đồng (667 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
2(3x -1)(2x + 5) - 6(2x -1)(x + 2) = -6
đã trả lời 8 giờ cách đây trong Toán lớp 9 bởi tnk11022006452 Thần đồng (667 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
12. Claire wears expensive clothes. Claire dresses ..........
đã trả lời 8 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi tnk11022006452 Thần đồng (667 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
13. The runners made a low start. They started the race ........
đã trả lời 8 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi tnk11022006452 Thần đồng (667 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 11 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
(x- 1). (2x – 3) – 2x2 = 0
đã trả lời 8 giờ cách đây trong Toán lớp 8 bởi ferr.sweety309 Học sinh (10 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Bốn tế bào A,B,C,D đều thực hiện quá trình nguyên phân. Tế bào B có số lần nguyên phân gấp 3 lần so với tế bào A và chỉ bằng 1/2 số lần nguyên phân của tế bào C. Tổng số lần nguyên phaancuar 4 tế bào là 14. Hãy xác định  a) số lần nguyên phân của mỗi tế ... số thoi vô sắc xuất hiện qua quá trình nguyên phân cảu 4 tế bào c) Nếu môi trường cung cấp tất cả 1720 NST thì bộ NST của loài bằng bao nhiêu
đã hỏi 8 giờ cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi ferr.sweety309 Học sinh (10 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 14 lượt xem
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 6 bởi tnk11022006452 Thần đồng (667 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
(x - y)(x + y) = x^2 - y^2
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi tnk11022006452 Thần đồng (667 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
a) x^2 = 12x + 288 b) 4,2 x^2 + 5,46x = 0
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi tnk11022006452 Thần đồng (667 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
a) 25x^2 - 16 = 0 b) 2x^2 + 3 = 0
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 6 bởi tnk11022006452 Thần đồng (667 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
(2x +11)(3x - 5) - (2x + 3)(3x + 7)
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
I'm happy sitting here. I can sit here .........
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi CayGame Học sinh (447 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
James is very good at speaking English. James speaks English .......
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi CayGame Học sinh (447 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
8. The debate should be public. We need to debate the matter ........
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi CayGame Học sinh (447 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
9. She was charming. She walked ........ In front of the audience.
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi CayGame Học sinh (447 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
The switch is automatic. The machine switches itself off .........
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi CayGame Học sinh (447 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
The children seemed cheerful. The children played ........
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi CayGame Học sinh (447 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
a/ Al + O2 Al2O3 b/ K + O2 K2O c/ Al(OH)3 Al2O3 + H2O d/ Al2O3 + HCl →AlCl3 + H2O
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Hóa học lớp 9 bởi CayGame Học sinh (447 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
a/ Al + HCl → AlCl3 + H2 b/ FeO + HCl → FeCl2 + H2O c/ Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O d/ NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Hóa học lớp 9 bởi CayGame Học sinh (447 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Câu hỏi: Bằng kiến thức lịch sử đã học, em hãy làm rõ tác động của điều kiện địa lý tự nhiên đối với sự phát triển của các quốc gia cổ đại phương Đông.
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 10 bởi CayGame Học sinh (447 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
gọi s là tập hợp các số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau chọn ngẫu nhiên một số từ s, tính xác suất để số được chọn có số chữ số chăn bằng số chữ số lẻ
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi pnhuquynh17112006585 Học sinh (5 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Vai trò của máy chủ trên mạng máy tính là:
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Tin học lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 18 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

  1. 4 tb A,B,C,D NP. Tế bào B (0)
  1. hieutgz335942

    599 Điểm

  2. 333cuchillthoi302

    445 Điểm

  3. thinhcry

    286 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...