Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Học tập - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Cracking butan tạo ra 2 hỗ hợp 2 chất A và B Biết tỉ khối của A so với B là 2.625.A và B có ctpt là
đã hỏi 2 giờ cách đây trong Hóa học lớp 11 bởi nhinguyen.250804203 Học sinh (55 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
When it comes to population, Beijing's is much bigger than Auckland's. (POPULATED) -> Beijing is ....................................................................................................................
đã hỏi 2 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi GiaNgoc54 ● Quản Trị Viên Học sinh (336 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
Mike was really interested in science in his school days. (INTEREST) -> Mike ...............................................................................................
đã hỏi 2 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi GiaNgoc54 ● Quản Trị Viên Học sinh (336 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
One other thing before I forget - Nam is coming to visit next weekend. -> By .....................................................................................................
đã hỏi 2 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi GiaNgoc54 ● Quản Trị Viên Học sinh (336 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
Nêu các chính sách cai trị của triều đại phong biến phương bắc về lĩnh vực chính trị, kinh tế,văn hóa, giáo dục
đã hỏi 2 giờ cách đây trong Lịch sử lớp 6 bởi Qt
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Chép lại 2 câu thực  bài qua đèo ngang và cảm nhận cái hay của nó bằng 1 đoạn văn
đã hỏi 3 giờ cách đây trong Ngữ văn lớp 7 bởi Hoàng Liên Hương
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Các bạn ơi,giúp mình với!Mình đang cần gấp!Hãy viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích miêu tả ngoại hình của Dế Mèn(8-10 câu).
đã hỏi 4 giờ cách đây trong Ngữ văn lớp 6 bởi Cảm ơn nếu giúp!!!!!
+2 phiếu
6 câu trả lời 10.5k lượt xem
Viết đoạn văn cảm nhận về nhân vật Dế Mèn
đã trả lời 4 giờ cách đây trong Tiếng Việt tiểu học bởi Vô danh cô nương
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Viết 1 đoạn văn theo chủ đề tự chọn có câu ghép sử dụng quan hệ từ để nối giữa các vế
đã trả lời 17 giờ cách đây trong Tiếng Việt tiểu học bởi phuphuphu Thần đồng (1k điểm) 2 4 8
0 phiếu
2 câu trả lời 6 lượt xem
Có 5 bình đựng riêng biệt 5 chất khi: N2, O2, NH3, Cl2 và CO2. Hãy đưa ra một thí nghiệm đơn giản để nhận ra bình đựng khi NH3.
đã trả lời 17 giờ cách đây trong Hóa học lớp 11 bởi phuphuphu Thần đồng (1k điểm) 2 4 8
+1 thích
1 trả lời 6 lượt xem
đã trả lời 17 giờ cách đây trong Ngữ văn lớp 7 bởi phuphuphu Thần đồng (1k điểm) 2 4 8
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
They moved to this suburb in 1990. (LIVED) -> They ......................................................
đã trả lời 18 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Letram Cử nhân (4.3k điểm) 26 71 109
+2 phiếu
1 trả lời 131 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 149 lượt xem
ABC vuông tại A, vẽ AH vuông góc BC (H thuộc BC). CMR 2AH^2+BH^2+CH^2=BC^2
đã trả lời 19 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi Nguyentrantunhan ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời 153 lượt xem
cho tam giác abc vuông tại a ; m thuộc bc . chứng minh mb^2+mc^2=2am^2
đã trả lời 19 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi Nguyentrantunhan ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
Cho  cântại A trên cạnh AB lấy điểm D vẽ DI cắt tia đối của CA tại E sao cho I là trung điểm của DE.cm B,I,C thẳng hàng
đã trả lời 19 giờ cách đây trong Toán tiểu học bởi Nguyentrantunhan ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Một hỗn hợp khí gồm N2 và H2 có tỉ khối đối vs Hidro là 3,6.Đun nóng hh 1 thời gian rồi đưa về đk ban đầu thì đc hh ms có tỉ khối vs hidro là 4,5. a, tính thành phần % về thể tích cảu mỗi khí trong hh trước và sau pư, Tính hiệu suất
đã hỏi 19 giờ cách đây trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (15.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
I'm afraid that car is just too expensive. (MEANS) -> That car is .....................................................
đã trả lời 19 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Trình bày suy nghĩ của em về thiên nhiên con người vùng đất Đồng Nai qua những bài ca dao
đã hỏi 19 giờ cách đây trong Ngữ văn lớp 7 bởi NGUYENHOANGLONG Học sinh (65 điểm)
+1 thích
1 trả lời 5 lượt xem
His daughter continued to cry until he could not be seen any longer. (SIGHT) -> His daughter continued to cry until he .........................................................
đã trả lời 19 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Cho dãy số \((u_n)\) với \(\left\{\begin{matrix} u_1=2\\ u_{n+1}-u_n=2n-1 \end{matrix}\right.\). Tìm số hạng tổng quát \(u_n\) của dãy số
đã hỏi 22 giờ cách đây trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời 14 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Có bao nhiêu xâu nhị phân có độ dài n trong đó không có hai bit 1 đứng cạnh nhau?
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Có 15 đại biểu ngồi quanh một bàn tròn sao cho không có vị nào ngồi đúng chỗ của mình như ban tổ chức đã sắp xếp (các vị trí được xếp cách đều nhau). Chứng minh rằng có thể xoay bàn để có ít nhất hai đại biểu ngồi đúng chỗ của mình. ` Hãy chỉ ra một cách xếp sao cho có đúng một đại biểu ngồi đúng chỗ và mọi cách xoay bàn cũng chỉ có không quá một đại biểu ngồi đúng chỗ.
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Cho tập M gồm 2002 số nguyên dương, mỗi số chỉ có ước nguyên tố không vượt quá 23. Chứng minh rằng tồn tại 4 số phân biệt trong M có tích là lũy thừa bậc 4 của một số nguyên.
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Toán lớp 10 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Tìm tổng tất cả các giá trị m để phương trình \(x^4-2(m+1)x^2+2m+1=0\) có bốn nghiệm phân biệt lập thành một cấp số cộng.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi Nguyentrantunhan ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
Viết 1 đoạn văn về Tết nhưng sử dụng 2 phép so sánh
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 6 bởi kieunguyenthuc645 Học sinh (294 điểm) 1 5
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Trình bày đặc điểm để phân chia các nhóm thực vật dựa vào khả năng thích nghi của chúng với điều kiện chiếu sáng. Mỗi nhóm lấy một ví dụ minh họa.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi phuphuphu Thần đồng (1k điểm) 2 4 8
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Tìm hiểu về chính trị ,chính sách cai trị của phương Bắc nước ta
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 6 bởi phuphuphu Thần đồng (1k điểm) 2 4 8
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Giả sử một tam giác có thể đặt vào trong một hình vuông đơn vị sao cho tâm của hình vuông không nằm trong tam giác. Chứng minh rằng có ít nhất môt cạnh của tam giác không vượt quá 1.
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Toán lớp 10 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
+2 phiếu
3 câu trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
1 She often (ride)                     to school alone? 2 Who ( take )           them to Nha Trang next Monday ? 3 What (you/do)            at the moment ? - We (listen )     to music. 4 She ( work)    in a travel agency now. Before that she (work)    . 5 The film ... Canada 16 Don't put the dictiomary away , I (use)         it. 17 Who is the man ? Why ( he look)               at us like this .
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Khách
+1 thích
1 trả lời 9 lượt xem
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Địa lý lớp 6 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
 Trình bày đặc điểm phân bố các nhóm thực vật C3, nhóm thực vật C4 và nhóm thực vật CAM.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt trong không khí, trùng với hai trục tọa độ vuông góc xOy. Dòng điện qua dây Ox chạy ngược chiều ... này gây ra tại điểm M có tọa độ x = 4 cm và y = 6 cm.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Vật lý lớp 11 bởi Nguyentrantunhan ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3.2k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. thanhtrong

  1643 Điểm

 2. phuphuphu

  758 Điểm

 3. trannhat900

  525 Điểm

 4. Minayo_Lovell

  516 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. thanhtrong

  127 Điểm

 2. trannhat900

  109 Điểm

 3. Nguyentrantunhan

  102 Điểm

 4. phuphuphu

  94 Điểm

...