Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Babyshort - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 84 lượt xem
Môi trường nào chiếm diện tích nhỏ nhất trong đới nóng ?
đã hỏi 7 tháng 11 trong Địa lý lớp 7 bởi hello
 • babyshort
0 phiếu
1 trả lời 514 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 22 lượt xem
“Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” là đoạn trích trong: A. Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và các nước Đồng minh. B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. C. Kháng chiến nhất định thắng lợi của Trường Chinh. D. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng.
đã hỏi 30 tháng 7 trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 14 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 77 lượt xem
Tác phẩm nào được xuất bản năm 1927 trên cơ sở tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cho cán bộ, hội viên Hội Việt Nam cách mạng thanh niên?
đã hỏi 30 tháng 7 trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.4k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 20 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 97 lượt xem
Ý nào sau đây không phải là nguyên tắc cơ bản được xác định trong Hiệp ước Bali (2/1976)? A. Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. B. Không can thiệp vào công việc của nhau. C. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực đối với nhau. D. Mọi quyết định của tổ chức phải được nhất trí của các nước thành viên.
đã hỏi 29 tháng 7 trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 16 lượt xem
 Lý do nào là quan trọng nhất để Đảng ta chủ trương khi thì tạm thời hòa hoãn với Tưởng để chống Pháp, khi thì hòa hoãn với Pháp để đuổi Tưởng?
đã hỏi 29 tháng 7 trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.4k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 14 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 18 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 17 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 20 lượt xem
Những người con ưu tú của Đảng như: Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai bị thực dân Pháp xử bắn sau cuộc khởi nghĩa nào?
đã hỏi 29 tháng 7 trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 12 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 18 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 15 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 145 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 24 lượt xem
Đảng, Chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào thực hiện “Tuần lễ vàng”, “Quỹ độc lập” nhằm mục đích gì?
đã hỏi 29 tháng 7 trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 39 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 148 lượt xem
 1. PTG

  1971 Điểm

 2. Zake

  1598 Điểm

 3. phamngoctienpy1987844

  1095 Điểm

 4. hoangktr8991011

  807 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
 1. PTG

  1976 Điểm

 2. hoangktr8991011

  1941 Điểm

 3. phamngoctienpy1987844

  1850 Điểm

 4. Zake

  1603 Điểm

Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...