Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Babyshort - Các câu hỏi được Tag gần đây

+1 thích
1 trả lời 8 lượt xem
“Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” là đoạn trích trong: A. Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và các nước Đồng minh. B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. C. Kháng chiến nhất định thắng lợi của Trường Chinh. D. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng.
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.1k điểm)
 • babyshort
+1 thích
1 trả lời 7 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 7 lượt xem
Tác phẩm nào được xuất bản năm 1927 trên cơ sở tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cho cán bộ, hội viên Hội Việt Nam cách mạng thanh niên?
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.1k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 8 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 4 lượt xem
Ý nào sau đây không phải là nguyên tắc cơ bản được xác định trong Hiệp ước Bali (2/1976)? A. Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. B. Không can thiệp vào công việc của nhau. C. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực đối với nhau. D. Mọi quyết định của tổ chức phải được nhất trí của các nước thành viên.
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 5 lượt xem
 Lý do nào là quan trọng nhất để Đảng ta chủ trương khi thì tạm thời hòa hoãn với Tưởng để chống Pháp, khi thì hòa hoãn với Pháp để đuổi Tưởng?
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.1k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 7 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 6 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 8 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 7 lượt xem
Những người con ưu tú của Đảng như: Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai bị thực dân Pháp xử bắn sau cuộc khởi nghĩa nào?
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 3 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 7 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 6 lượt xem
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 3 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 3 lượt xem
Đảng, Chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào thực hiện “Tuần lễ vàng”, “Quỹ độc lập” nhằm mục đích gì?
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 4 lượt xem
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 13 lượt xem
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.1k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 5 lượt xem
Theo sự thỏa thuận của Hội nghị cấp cao Anh, Mĩ, Liên Xô tại I-an-ta (từ 4-12/4/1945), Việt Nam thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước nào?
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.1k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. SayoHikawa

  527 Điểm

 2. phamngoctienpy1987844

  429 Điểm

 3. Sunny_Rose2207

  118 Điểm

 4. manh7a1

  61 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. phamngoctienpy1987844

  319 Điểm

 2. Sunny_Rose2207

  106 Điểm

 3. TZy

  56 Điểm

 4. mai374182255

  55 Điểm

...