Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Tin học lớp 10 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
Nhập vào 4 loại kẹo khác nhau, hãy cho biết: Từng loại có bao nhiêu viên, loại nào có số lượng nhiều nhất?
đã trả lời 30 tháng 6 trong Tin học lớp 10 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 146 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 411 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 86 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 64 lượt xem
dùng python
đã trả lời 6 tháng 2, 2022 trong Tin học lớp 10 bởi thanhtrong ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (6.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời 51 lượt xem
 Số 3642789,1 viết lại ở dạng dấu phẩy động là số: A. 0,36427891.107 B. 3.6427891.106 C. 0.36427891.107 D. 0.36427891
đã trả lời 21 tháng 12, 2021 trong Tin học lớp 10 bởi vxh2k9850 Phó giáo sư (35.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 72 lượt xem
 Chọn câu đúng. Dữ liệu là: A. Những hiểu biết có được của con người B. Là những hiểu biết của con người ở ngoài máy tính C. Là thông tin đã được đưa vào máy tính D. Không có đáp án phù hợp
đã trả lời 21 tháng 12, 2021 trong Tin học lớp 10 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời 61 lượt xem
Một chiếc USB có dung lượng 128 MB. Dung lượng USB đó tương ứng với bao nhiêu KB? A. 1048576    B. 128   C. 4096    D. 131072
đã trả lời 21 tháng 12, 2021 trong Tin học lớp 10 bởi vxh2k9850 Phó giáo sư (35.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 118 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 112 lượt xem
Viết thuật Toán tính tổng S=1/y+1/y-1-2/y-2+3/y-3-4/y-4+….n/y-n biết y,n là số nguyên dương cho trước được nhập từ bàn phím thoả mãn điều kiện đề bài
đã hỏi 4 tháng 11, 2021 trong Tin học lớp 10 bởi Thanh
0 phiếu
0 câu trả lời 1.1k lượt xem
hãy diễn tả thuật toán cho bài toán sau : cho dãy A gồm N số nguyên a1,a2,....,an .   Hãy kiểm tra xem trong dãy số đó có bao nhiêu phần tử chia hết cho 4 .      ( cảm ơn bn nhìu nắm•)
đã hỏi 29 tháng 10, 2021 trong Tin học lớp 10 bởi hyne
0 phiếu
0 câu trả lời 155 lượt xem
đã hỏi 15 tháng 10, 2021 trong Tin học lớp 10 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 214 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 172 lượt xem
27 thập phân, 56 thập phân, 10 thập phân
đã trả lời 14 tháng 12, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 443 lượt xem
Nêu nguyên lí mã nhị phân ?
đã trả lời 14 tháng 12, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi yeu_anh07 Thạc sĩ (9.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 84 lượt xem
Nêu nguyên lí Phôn-nôi-man
đã trả lời 14 tháng 12, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi yeu_anh07 Thạc sĩ (9.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 132 lượt xem
Nêu khái niệm của hệ điều hành và tệp
đã trả lời 14 tháng 12, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi yeu_anh07 Thạc sĩ (9.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 96 lượt xem
Ưu điểm và hạn chế của cách sử dụng các lệnh trong hệ điều hành ?
đã trả lời 14 tháng 12, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi yeu_anh07 Thạc sĩ (9.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 192 lượt xem
Khái niệm và chức năng của hệ điều hành ?
đã trả lời 14 tháng 12, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi yeu_anh07 Thạc sĩ (9.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.4k lượt xem
Vì sao chúng ta phải tắt máy đúng cách 
đã trả lời 14 tháng 12, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi yeu_anh07 Thạc sĩ (9.8k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 100 lượt xem
Nêu một vài ứng dụng của tin học 
đã trả lời 14 tháng 12, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi yeu_anh07 Thạc sĩ (9.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 247 lượt xem
Nêu quy ước của 2 hệ điều hành windows và ms-dos
đã hỏi 14 tháng 12, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 123 lượt xem
xây dựng thuật toán giải phương trinh bậc hai một ẩn ax^2 + b + c = 0  
đã trả lời 8 tháng 12, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi huenamtdn2003 Cử nhân (1.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời 160 lượt xem
Điền các từ sau vào ô trống: ……..là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trật tự xác định sao cho khi thực hiện dãy các thao tác ấy, từ Input của bài toán, ta nhận được Output cần tìm”. Các cụm từ còn thiếu lần lượt là?   A. Thuật toán B. Chương trình   C. Thao tác   D. Dữ liệu
đã trả lời 17 tháng 11, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi boybanhbeo Thần đồng (995 điểm)
+1 thích
1 trả lời 109 lượt xem
Câu 1 Biểu diễn số 10102 nào sau đây là đúng? A. 0.23 + 1.22 + 0.21 + 1.20 = 510 B. 1.23 + 0.22 + 1.21 + 0.20 = 1010 C. 0.2-3 + 1.2-2 + 0.2-1 + 1.20 = 5/410 D. 1.2-3 + 0.2-2 + 1.2-1 + 0.20 = 5/810
đã trả lời 17 tháng 11, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi nguyendindan Cử nhân (4.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 103 lượt xem
Mô Tả Thuật Toán: Cho . Mô tả phương trình ax+b=0 Chúc bạn thành công ✔️✔️✔️ #TH10 #Ôn-Tập @Minkhongtuan443166
đã trả lời 15 tháng 11, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 139 lượt xem
Mô Tả Thuật Toán: Cho n số nguyên dương và dãy số nguyên . Tính tổng các số chia hết cho 3 Chúc bạn thành công ✔️✔️✔️ #TH10 #Ôn-Tập @Minkhongtuan443166@
đã trả lời 15 tháng 11, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 115 lượt xem
Mô Tả Thuật Toán: Cho n số nguyên dương và dãy số nguyên . Tính tổng các số chẵn Chúc bạn thành công ✔️✔️✔️ #TH10 #Ôn-Tập @Minkhongtuan443166
đã trả lời 15 tháng 11, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 89 lượt xem
Mô Tả Thuật Toán: Cho n số nguyên dương và dãy số nguyên . Đếm các số lớn hơn 10 Chúc bạn thành công ✔️✔️✔️ #TH10 #Ôn-Tập @Minkhongtuan443166@
đã trả lời 15 tháng 11, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 87 lượt xem
1). Nêu khái niệm về thuật toán ? 2) Các tính chất của thuật toán ? Chúc bạn thành công ✔️✔️✔️ #TH10 #Ôn-Tập  @Minkhongtuan443166
đã trả lời 3 tháng 11, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi Inori-Yuzuriha Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 76 lượt xem
1) Giới thiệu về bộ nhớ trong của máy tính 2) Đĩa CD thuộc phần nào của máy tính 3) Bộ xử lí chính của máy ... gạch ý) #GTVMT #Tin 10 Chúc bạn thành công!!!!!!🎉✔️✔️ @Minhkhong443166
đã trả lời 5 tháng 10, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi trantrinhnganchau2000597 Học sinh (86 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 131 lượt xem
Chúc bạn thành công
đã trả lời 23 tháng 9, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi pttp1809 Thần đồng (1.1k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 146 lượt xem
đã trả lời 18 tháng 4, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi YasuoVN Thạc sĩ (7.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 112 lượt xem
6. A. tried B. obeyed C. cleaned D. asked 7. A. packed B. added C. worked D. pronounced 8. A. watched B. phoned C. referred D. followed 9. A. agreed B. succeeded C. smiled D. loved 10. A. laughed B. washed C. helped D. weighed
đã trả lời 9 tháng 4, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi pttp1809 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.1k lượt xem
Trong quản lý học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây: Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Điểm số  
đã trả lời 29 tháng 3, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi minhsd011 Học sinh (224 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 255 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 364 lượt xem
1. A. arrived B. believed C. received D. hoped 2. A. opened B. knocked C. played D. occurred 3. A. rubbed B. tugged C. stopped D. filled 4. A. dimmed B. travelled C. passed D. stirred 5. A. tipped B. begged C. quarrelled D. carried
đã trả lời 28 tháng 3, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi longhai20082007 Cử nhân (1.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 689 lượt xem
Địa chỉ thư điện tử bao gồm những thành phần nào? Phần nào là quyết định tính duy nhất của địa chỉ thư điện tử? Giải thích?
đã trả lời 25 tháng 3, 2020 trong Tin học lớp 10 bởi datptm2205 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (1.2k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...