Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
110 lượt xem
trong Hóa học lớp 10 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)

Hoà tan hoàn toàn 42,55 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thổ ở hai chu kỳ kế tiếp nhau vào nước thu được 0,4 mol khí H2 và dung dịch X.

a) Xác định hai kim loại đó.

b) Trung hoà dung dịch X bằng 2 lít dung dịch HCl. Tính CM của dung dịch HCl đã dùng.


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi Chuong7a2 Thạc sĩ (5.7k điểm)
Ta có:

Gọi M là M trung bình của 2 kim loại kiềm thổ

Theo đề ta có PTHH:

M + 2H2O ---> M(OH)2 + H2

0,4 (mol)          0,4 (mol)   0,4 (mol)

=> M = m/n = 42,55 / 0,4 = 106,375 (g/mol)

=> 2 kim loại đó là: Strontium (Sr) [88] và Barium (Ba) [137]

PTHH: M(OH)2 + 2HCl --->  MCl2 + H2

             0,4 (mol)    0,8 (mol)

Cm = 0,8 / 2 = 0,4 (mol/l)

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 294 lượt xem
Hoà tan hoàn toàn 16,5 gam hỗn hợp A gồm Fe và Al vào 500 dung dịch HCl 2,5M (d =1,1g/ml) thu được 13,44 lít H2 (đktc) và dung dịch B a) Hãy tính % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A. (1,5 điểm) b) Tính C% các chất trong dung dịch B. (1,0 điểm) c) Thực hiện oxi hoá ... cho vào dung dịch Y để thu được lượng kết tủa không đổi. (0,5 điểm)     (Cho H = 1, O = 16, Cl = 35,5, Fe = 56, Al = 27)
đã hỏi 8 tháng 8, 2021 trong Hóa học lớp 10 bởi daitan882 (-5 điểm)
+1 thích
1 trả lời 1.7k lượt xem
Hoà tan hoàn toàn 16,5 gam hỗn hợp A gồm Fe và Al vào 500 dung dịch HCl 2,5M (d =1,1g/ml) thu được 13,44 lít H2 (đktc) và dung dịch B     a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.      b) Tính C% các chất trong dung dịch B.      c) Thực hiện oxi hoá hỗn hợp A với lượng ... vào dung dịch Y để thu được lượng kết tủa không đổi. (0,5 điểm)     (Cho H = 1, O = 16, Cl = 35,5, Fe = 56, Al = 27)
đã hỏi 7 tháng 2, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi xavia2k5 Cử nhân (4.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 520 lượt xem
Hoà tan hoàn toàn 16,5 gam hỗn hợp A gồm Fe và Al vào 500 dung dịch HCl 2,5M (d =1,1g/ml) thu được 13,44 lít H2 (đktc) và dung dịch B a) Hãy tính % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A. (1,5 điểm) b) Tính C% các chất trong dung dịch B. (1,0 điểm) c) Thực hiện oxi hoá ... cho vào dung dịch Y để thu được lượng kết tủa không đổi. (0,5 điểm)     (Cho H = 1, O = 16, Cl = 35,5, Fe = 56, Al = 27)
đã hỏi 6 tháng 8, 2021 trong Hóa học lớp 8 bởi toitenla01 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 388 lượt xem
Hoà tan hoàn toàn 104,25 gam hỗn hợp X gồm có NaCl và NaI vào nước sẽ thu được dung dịch A. Sục khí Cl2 dư vào dung dịch A. Sau thí nghiệm, cô cạn dung dịch thu được 58,5 gam muối khan. Khối lượng NaCl có trong hỗn hợp X mà đề bài cho ở ban đầu là bao nhiêu
đã hỏi 2 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi Teemo- Tiến sĩ (19.6k điểm)
+1 thích
1 trả lời 1.8k lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 18,6 gam hỗn hợp gồm Fe và Zn trong dung dịch HCI 0,5M thấy thoát ra 6,72 lít khí không màu (đktc) và dung dịch X. a) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp. b) Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng, biết đã dùng dư 25% so với lượng cần thiết.  
đã hỏi 19 tháng 2, 2021 trong Hóa học lớp 10 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.2k lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 2,52 gam hỗn hợp X gòm Mg, Al bằng dung dịch HCl, thu được 2,688 lít H2 (đktc). Nếu cho 2,52 gam hỗn hợp này hòa tan hoàn toàn bằng H2SO4 đặc, nóng thì thu được 0,03 mol một sản phẩm Y duy nhất hình thành do sự khử S+6. a) Xác định Y. b) ... 0,03 mol một sản phẩm duy nhất hình thành do sự khử N+5 (N2, N2O, NH4NO3, NO, NO2). Tính thể tích tối thiểu dung dịch HNO3 đã phản ứng.
đã hỏi 30 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi Mabelle Cử nhân (2.4k điểm)
+4 phiếu
1 trả lời 1.3k lượt xem
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe và Zn trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng người ta thu được dung dịch có chứa a gam hỗn hợp muối và 4,48 lít SO2 (đktc). Mặt khác, nếu đem m gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch HCl thì cần vừa đủ 200 ml dung dịch HCl 1,5M. a) Tìm giá trị của m, a. b) Để pha loãng dung dịch H2SO4 đặc trên ta nên cho axit vào nước hay nước vào axit?
đã hỏi 17 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi NicT_NaRi ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (5.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 170 lượt xem
Hoà tan hoàn toàn 5,58 g hỗn hợp hai kim loại Al và Mg trong 200ml dung dịch HNO3 loãng thu được 4,032 lit khí NO (đktc) duy nhất và dung dịch A. a) Xác định khối lượng (g) của Al và Mg trong hỗn hợp đầu. b) Xác định nồng độ mol của ddHNO3 đã dùng ở trên, biết rằng dung dịch A còn có thể hoà tan được 2,6 g Zn và sinh ra khí N2O.
đã hỏi 16 tháng 10, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi nthnas
0 phiếu
1 trả lời 1.0k lượt xem
Hoà tan hoàn toàn 12,8g Cu trong dung dịch HNO3 thấy thoát ra V lít hỗn hợp khí A gồm NO, NO2 ở đktc. Biết tỉ khối của A đối với H2 là 19. Ta có V bằng:
đã hỏi 12 tháng 1, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vửa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:
đã hỏi 24 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...