Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hoạt động gần đây của Zake

1 trả lời 13 lượt xem
A. Khối lượng dung dịch HCl đã dùng B. Tính nồng độ % dd thu được
câu trả lời được chọn hay nhất 4 ngày cách đây trong Khác
1 trả lời 7 lượt xem
A.   Mâu thuẫn giữa nhân dân lao động, chủ yếu là nông dân với chế độ phong kiến – đại diện là chính quyền Sô-gun. B.    Vai trò của tầng lớp Samurai với chế độ Mạc phủ suy giảm. C.    Mâu thuẫn giữa Thiên Hoàng và Tướng quân. D.   Chính quyền Tô-ku-ga-oa kí các Hiệp ước bất bình đẳng.
câu trả lời được chọn hay nhất 4 ngày cách đây trong Khác
1 trả lời 4 lượt xem
A. rìa phía Đông của bán đảo Đông Dương B. rìa phía Tây của bán đảo Đông Dương. C. trung tâm châu Á D. phía đông Đông Nam Á
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 11 lượt xem
1 trả lời 4 lượt xem
A. Cao Bằng B. Hà Giang C. Yên Bái D. Lạng Sơn
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 4 lượt xem
A. nằm ở phía Đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực Đông Nam Á B. nằm ở phía Tây bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực Đông Nam Á   C. nằm ở phía Đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực châu Á D. nằm ở phía Tây bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực châu Á
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 7 lượt xem
A. Ninh Thuận B. Khánh Hòa C. Đà Nẵng D. Phú Yên
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 6 lượt xem
A. Là tỉnh duy nhất có nhiều đảo B. Là tỉnh có điểm cực Đông nước ta C. Là tỉnh có nhiều hải sản nhất D. Là tỉnh có nhiều than nhất
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 6 lượt xem
A. vừa gắn liền với lục địa Á – Âu, vừa tiếp giáp với Thái Bình Dương. B. nằm trên các tuyến đường giao thông hàng hải, đường bộ, đường hàng không quốc C. trong khu vực có nền kinh tế năng động của thế giới. D. nằm ở trung tâm của châu Á.
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 11 lượt xem
A. rìa phía Đông của bán đảo Đông Dương B. trên bán đảo Ấn Độ. C. phía đông Đông Nam Á D. trung tâm châu Á - Thái Bình Dương.
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
2 câu trả lời 12 lượt xem
A. Nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới nửa cầu Bắc B. Nằm trọn trong múi giờ số 8 C. Nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. D. Nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch.
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 10 lượt xem
1 trả lời 8 lượt xem
A. phần đất liền giáp biển B. toàn bộ phần đất liền và các hải đảo C. phần được giới hạn bởi các đường biên giới và đường bờ biển D. các hải đảo và vùng đồng bằng ven biển
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 14 lượt xem
1 trả lời 16 lượt xem
A. Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma B. Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan C. Trung Quốc, Lào, Campuchia D. Lào, Thái Lan, Campuchia
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 4 lượt xem
A. có chủ quyền hoàn toàn về thăm dò, khai thác quản lí tất cả các nguồn tài nguyên, các nước khác không có quyền tự do về hàng hải, hàng không. B. có chủ quyền hoàn toàn về mặt kinh tế nhưng vẫn cho phép các nước tự do về hàng hải, hàng không, đặt ống dẫn dầu ... công trình nhân tạo phục vụ cho thăm dò, khảo sát biển D. nước ta không có chủ quyền về mặt khai thác, quản lí các nguồn tài nguyên.
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 2 lượt xem
A. Trung Quốc và Lào B. Lào và Cam- pu - chia C. Cam-pu-chia và Trung Quốc. D. Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 11 lượt xem
A.   Sự phát triển của phong trào công nhân B.    Sự phát triển của phong trào nông dân C.    Sự ủng hộ của tầng lớp trí thức D.   Sự cho phép của Chính phủ Nhật Bản
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 8 lượt xem
A.   Đaimyô (quý tộc phong kiến lớn) B.    Samurai (võ sĩ) C.    Địa chủ vừa và nhỏ  D.   Quý tộc
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 13 lượt xem
A.   Mâu thuẫn giữa tầng lớp Đaimyô với tầng lớp Samurai phát triển  B.    Đời sống nhân dân cực khổ, phong trào đảo Mạc diễn ra  C.    Mâu thuẫn giữa Thiên hoàng với chế độ Mạc phủ phát triển  D.   Chế độ đẳng cấp vẫn được duy trì
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 6 lượt xem
A. Khoáng sản nước ta đa dạng, nhưng trữ lượng không lớn B. Giao thông Bắc – Nam trắc trở C. Việc bảo vệ an ninh và chủ quyền lãnh thổ khó khăn D. Khí hậu phân hóa phức tạp
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
2 câu trả lời 19 lượt xem
Câu 7: Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào? A. Khoảng 3 vạn năm cách ngày nay. B. Khoảng 4 vạn năm cách ngày nay. C. Khoảng 3 triệu năm cách ngày nay. D. Khoảng 4 triệu năm cách ngày nay.
đã trả lời 2 tháng 10 trong Lịch sử lớp 10
1 trả lời 49 lượt xem
Câu 7: Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào?
đã trả lời 2 tháng 10 trong Lịch sử lớp 10
1 trả lời 4 lượt xem
 Động vật nào sau đây KHÔNG thuộc Lớp giáp xác? a. Tôm sông b. Nhện c. Cua d. Rận nước
đã trả lời 2 tháng 10 trong Khác
2 câu trả lời 5 lượt xem
Lớp Hình nhện có bao nhiêu loài a. 13 nghìn loài b. 16 nghìn loài c. 33 nghìn loài d. 36 nghìn loài
đã trả lời 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 54 lượt xem
A.   Tướng quân Sôgun  B.    Thiên hoàng  C.    Võ sĩ Samurai  D.   Tư sản công thương
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 12 lượt xem
A. Ứ giọt chỉ xuất hiện ở các loài thực vật nhỏ. B. Rễ hấp thụ nhiều nước và thoát hơi nước kém gây ra hiện tượng ứ giọt. C. Ứ giọt xảy ra khi độ ẩm không khí tương đối cao. D. Chất lỏng hình thành từ hiện tượng ứ giọt là nhựa cây.
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
2 câu trả lời 6 lượt xem
 Nhờ đâu mà Chân khớp đa dạng về tập tính a. Thần kinh phát triển cao b. Có số lượng cá thể lớn c. Có số loài lớn d. Sự thích nghi với điều kiện sống và môi trường khác nhau
đã trả lời 2 tháng 10 trong Khác
2 câu trả lời 6 lượt xem
 Chân khớp nào có đời sống xã hội a. Kiến b. Ong mật c. Mọt ẩm d. Cả a và b đúng
đã trả lời 2 tháng 10 trong Khác
2 câu trả lời 4 lượt xem
 Chân khớp nào có lợi a. Ong mật b. Nhện đỏ c. Ve bò d. Châu chấu
đã trả lời 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 13 lượt xem
A. Nên làm        B. Được làm. C. Phải làm        D. Không được làm.
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 9 lượt xem
A. Không được làm        B. Không nên làm. C. Cần làm        D. Sẽ làm.
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 5 lượt xem
A. trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. B. trong một số lĩnh vực quan trọng. C. đối với người vi phạm D. đối với người sản xuất kinh doanh.
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 4 lượt xem
A. mọi người từ 18 tuổi trở lên. B. mọi cá nhân tổ chức. C. mọi đối tượng cần thiết. D. mọi cán bộ, công chức.
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 5 lượt xem
1 trả lời 7 lượt xem
A. nhân dân ban hành. B. Nhà nước ban hành. C. chính quyền các cấp ban hành. D. các đoàn thể quần chúng ban hành.
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 6 lượt xem
A. tính chất chung của pháp luật. B. tính quy phạm phổ biến của pháp luật. C. tính phù hợp của pháp luật. D. tính phổ biễn rộng rãi của pháp luật.
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác
1 trả lời 3 lượt xem
A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính cụ thể về mặt nội dung. C. Tính quyền lực, bắt buộc chung. D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 10 trong Khác

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. theanh7a2

  3717 Điểm

 2. Zake

  1440 Điểm

 3. Melanie_black

  1113 Điểm

 4. Hennn_

  1100 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. Banam27

  375 Điểm

 2. tuanduc18

  337 Điểm

 3. phamthithuyhien2103385

  206 Điểm

 4. kirigaza

  185 Điểm

...