Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 6 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
giải bt:tìm x, biết:2x/1.2+2x/3.4+...+2x/99.100=1/51+1/52+...+1/100
đã hỏi 13 giờ cách đây trong Toán lớp 6 bởi Khách
0 phiếu
3 câu trả lời 42 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Tên anh hùng vào thế kỉ thứ X
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 6 bởi Doanhthu0105 Cử nhân (1.8k điểm) 3 6 11
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
a/2x+17=127 b/6x+53=323 c/4x-36=48
đã trả lời 11 tháng 4 trong Toán lớp 6 bởi uiamg Học sinh (85 điểm) 1
+1 thích
1 trả lời 4 lượt xem
Hai đường thẳng phân biệt thì song song hoặc .........?
đã trả lời 8 tháng 4 trong Toán lớp 6 bởi chanh 1 1 1
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Có bao nhiêu ước nguyên dương của số 2020 có nhiều hơn 3 ước? (Ví dụ, số 12 có 6 ước là 1, 2, 3, 4, 6, và 12)
đã hỏi 8 tháng 4 trong Toán lớp 6 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Số xen kẽ là số được viết bởi hai chữ số khác nhau một cách xen kẽ. Ví dụ, số 2020 và số 37373 là các số xen kẽ, nhưng số 3883 và số 123123 thì không là các số xen kẽ. Hỏi có bao nhiêu số xen kẽ có 5 chữ số chia hết cho 15?
đã hỏi 8 tháng 4 trong Toán lớp 6 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
trên cùng 1 nữa mặt phẳng bờ chứa tia OX vẽ hai tia OT và OY sao cho góc TOX =65 độ, XOY =130 độ A.trong 3 tia OX,OT,OY tia nào nằm giữa .Vì sao B.Tính góc TOY C.tia OTcó là tia phân giác XOT ko .Vì sao ai giúp mik vs ạ
đã trả lời 8 tháng 4 trong Toán lớp 6 bởi mentran3579707 Học sinh (55 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 10 lượt xem
đã trả lời 5 tháng 4 trong Toán lớp 6 bởi Doanhthu0105 Cử nhân (1.8k điểm) 3 6 11
0 phiếu
4 câu trả lời 98 lượt xem
Hai góc xOy và yOz là 2 góc kề bù và góc xOy - góc zOy =80 độ A xOy=120 độ; yOz =40 độ             B xOy=110 độ; yOz=30 độ C xOy=140 độ; yOz =60 độ             D xOy=130 độ; yOz=30 độ
đã trả lời 2 tháng 4 trong Toán lớp 6 bởi Hiếu TV Nguyễn
+1 thích
1 trả lời 41 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Tìm các số nguyên a và tính tổng của chúng, biết rằng -5 < a ≤ 6.
đã trả lời 29 tháng 3 trong Toán lớp 6 bởi boy_tuongcuop_tb1989582 Học sinh (137 điểm) 4
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 26 lượt xem
tính giúp mình A= 1/3*5 + 1/5*7+ 1/7*9 +...+ 1/97*99  
đã trả lời 25 tháng 3 trong Toán lớp 6 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 50 lượt xem
Giúp mình với mình đang cần gấp
đã hỏi 25 tháng 3 trong Toán lớp 6 bởi Nguyễn trâm
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
5/18+5/9=? 40/10+10/10=? 5/100+5/50=?
đã trả lời 23 tháng 3 trong Toán lớp 6 bởi nguyenthienan16 Thần đồng (1.3k điểm) 2 9 14
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
\( \dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{3}=?\) \(\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{2}=?\)
đã trả lời 23 tháng 3 trong Toán lớp 6 bởi badmankoba Học sinh (101 điểm) 5
+2 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
Tính nhanh $$T=\frac{1.2.3+2.4.6+3.6.9}{1.3.4.+2.6.8+3.9.12}$$
đã hỏi 23 tháng 3 trong Toán lớp 6 bởi Khách
+1 thích
0 câu trả lời 12 lượt xem
Em hãy cho biết những điều cần lưu ý khi chế biến thực vật để tránh mất vitamin? giup voi nha mn
đã hỏi 22 tháng 3 trong Toán lớp 6 bởi zzzz
+1 thích
3 câu trả lời 21 lượt xem
1/2-x=4/7
đã trả lời 20 tháng 3 trong Toán lớp 6 bởi nguyenthienan16 Thần đồng (1.3k điểm) 2 9 14
+1 thích
0 câu trả lời 18 lượt xem
Hãy tìm số tự nhiên bé nhất chia 243 dư 242 và chia 8 dư 7.
đã hỏi 18 tháng 3 trong Toán lớp 6 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 76 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
cho A=n+3/2n-2 tìm n để A là số nguyên
đã trả lời 18 tháng 3 trong Toán lớp 6 bởi longvu999 Thần đồng (1.1k điểm) 3 13 38
0 phiếu
2 câu trả lời 17 lượt xem
Tìm x, y thuộc z biết: -x/4=-9/x
đã trả lời 17 tháng 3 trong Toán lớp 6 bởi Martious_Brazil Học sinh (55 điểm)
+1 thích
1 trả lời 19 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 52 lượt xem
1.Khái niệm về tia phân giác, góc kè nhau, bù nhau, phụ nhau, kề bù 2.Goc bet la goc co so do bang: A.ke bu B.bu nhau C.ke bu D. Phu nhau
đã trả lời 14 tháng 3 trong Toán lớp 6 bởi sfbcus Học sinh (113 điểm) 1
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
đã trả lời 13 tháng 3 trong Toán lớp 6 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.7k điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 32 lượt xem
đã trả lời 12 tháng 3 trong Toán lớp 6 bởi longvu999 Thần đồng (1.1k điểm) 3 13 38
0 phiếu
3 câu trả lời 15 lượt xem
làm giúp mình-25+x=2-2x
đã trả lời 12 tháng 3 trong Toán lớp 6 bởi longvu999 Thần đồng (1.1k điểm) 3 13 38
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
đã trả lời 10 tháng 3 trong Toán lớp 6 bởi longhai20082007 Cử nhân (1.7k điểm) 4 8 21
+1 thích
0 câu trả lời 11 lượt xem
cho x thuộc z bt -5/6 lớn hơn hoặc bằng x/4 lớn hơn hoặc bằng -1/9 khi đó ta có x thuộc........ sắp xếp các số theo thứ tự 1/3 -1 và 1/6, âm 7/9 25%
đã hỏi 9 tháng 3 trong Toán lớp 6 bởi miniwithst681 Học sinh (384 điểm) 3 8
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
tìm số tự nhiên x,biết: 1+3+5+7+9+...+(2x-1)=2015
đã hỏi 6 tháng 3 trong Toán lớp 6 bởi nguyễn thị anh thơ
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
đã hỏi 5 tháng 3 trong Toán lớp 6 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
a , x+5 \ 3 = x- 2 \4 b , 2x -1 \3 = 27 \ 2x -1 c , x\5 = y\ 3 = 2 \ -12 = -36 \ 4
đã hỏi 5 tháng 3 trong Toán lớp 6 bởi miniwithst681 Học sinh (384 điểm) 3 8
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
cho 4 tia chung gốc Ox, Oy, Oz, Ot. Hỏi có bao nhiêu góc tạo thành? kể tên các góc
đã trả lời 5 tháng 3 trong Toán lớp 6 bởi KiteXPhan Học sinh (243 điểm) 5
+1 thích
2 câu trả lời 22 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
cho 4 tia chung gốc Ox, Oy, Oz, Ot. Hỏi có bao nhiêu góc tạo thành? kể tên các góc
đã hỏi 5 tháng 3 trong Toán lớp 6 bởi miniwithst681 Học sinh (384 điểm) 3 8
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Tính giá trị biểu thức: ax-ay+bx-by với a+b=15, x-y=(-4)
đã trả lời 25 tháng 2 trong Toán lớp 6 bởi hthuonqq ● Quản Trị Viên Học sinh (170 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Yi_Ahri

  1828 Điểm

 2. Doanhthu0105

  1819 Điểm

 3. trannhat900

  1764 Điểm

 4. lMINHVY

  759 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. trannhat900

  495 Điểm

 2. Doanhthu0105

  170 Điểm

 3. Yi_Ahri

  165 Điểm

 4. anhthh_823

  95 Điểm

...