Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 6 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
|x+1|+|x+2|+...+|x+10|=64.x đang cần gấp ạ
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 6 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
6 câu trả lời 71 lượt xem
Thế nào được gọi là số nguyên tố
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Toán lớp 6 bởi namphuongpn18902 Thần đồng (638 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Môt số sách trong khoảng từ 400 đến 500 cuốn, khi xếp thành từng bó 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ bó. Tìm số sách đó. 
đã trả lời 23 tháng 6 trong Toán lớp 6 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.6k điểm)
 • trannhat900
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
-2/7 x 2 + 5/7 x 9 + 15/7
đã trả lời 20 tháng 6 trong Toán lớp 6 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
+1 thích
1 trả lời 19 lượt xem
Tính tỉ số phần trăm của a và b với b lần lượt là các số sau:10;100;1 000
đã trả lời 13 tháng 6 trong Toán lớp 6 bởi minhnhatienthanh816 Thần đồng (919 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
1. Phân số 47/100 được viết dưới dạng phần trăm là: A. 4,7% B. 47% C. 0,47% D. 470% 2. Số 60,996 được làm tròn đến hàng đ ... n hơn 900 và nhỏ hơn 1800 D. Góc có số đo nhỏ hơn 1800 là góc tù
đã trả lời 13 tháng 6 trong Toán lớp 6 bởi minhnhatienthanh816 Thần đồng (919 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
đã trả lời 12 tháng 6 trong Toán lớp 6 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
+1 thích
5 câu trả lời 41 lượt xem
Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần: - 2,99; - 2,9; 0,7; 1; 22,1 A. -2,99; -2,9; 0,7; 1; 22,1 B. -2,9; -2,99; 0,7; 1; 22,1 C. -2,99; -2,9; 1; 0,7; 22,1 D. 0,7; 1; 22,1; -2,99; -2,9
đã trả lời 7 tháng 6 trong Toán lớp 6 bởi minhnhatienthanh816 Thần đồng (919 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 31 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
 Ba số nguyên tố có tổng là 106. Trong các số hạng đó, số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là…
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 6 bởi minhnhatienthanh816 Thần đồng (919 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Các bạn cho mik hỏi nếu môn toán được 7.3đ nhưng  điểm cả lại được 8.3đ vậy có kéo điểm được ko ạ
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 6 bởi chese4154898 Thần đồng (850 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
Tính hợp lý -3/4 + 2/7 + -1/4 +3/5 +5/7
đã trả lời 20 tháng 5 trong Toán lớp 6 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
3/4x + 2/7 = 4/7
đã trả lời 11 tháng 5 trong Toán lớp 6 bởi Robloxian Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 22 lượt xem
: Thời gian giải một bài toán (tính bằng phút) của 22 học sinh được ghi lại như sau: 9 10 5 10 8 9 7 8 9 10 8 8 5 7 8 10 9 8 10 7 8 14 a. Dấu hiệu ở đây là gì? b. Lập bảng tần số. c. Tính số trung bình cộng.
đã hỏi 11 tháng 5 trong Toán lớp 6 bởi nguyenhoangminh7chht991 Học sinh (479 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 46 lượt xem
1/20+1/30+1/42+ ... +1/50+1/990
đã trả lời 10 tháng 5 trong Toán lớp 6 bởi Robloxian Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 139 lượt xem
trên cùng một ửa mặt phẳng có bờ chứa tia OM vẽ các tia ON,OP sao cho,MON=50độ ,MOP=130độ  a)trong 3 tia OM ON OP tia nào nằm giua hai tia còn lại / tinh góc NOP b)vẽ tia phân giác Oa của góc nOp tính góc aOp  
đã trả lời 9 tháng 5 trong Toán lớp 6 bởi nguyenhoangminh7chht991 Học sinh (479 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
2/5 + 3/5 : ( 3/5 + -2/3 ) - 7/2
đã trả lời 3 tháng 5 trong Toán lớp 6 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Người ta coi mỗi hình là một tập hợp điểm. Nếu P và Q là hai điểm phân biệt đã cho thì tập hợp điểm sau đây là hình nào? Hãy vẽ hình đó.
đã trả lời 30 tháng 4 trong Toán lớp 6 bởi Sanches Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Cho ba điểm A, B, C cùng thuộc đường thẳng xy. Giả sử tia AB và AC là hai tia đối nhau. Hãy vẽ hình và cho biết trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
đã trả lời 30 tháng 4 trong Toán lớp 6 bởi Sanches Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Phải chọn y là một số nguyên âm hay nguyên dương để: a) -y là một số nguyên âm? b) -y là một số nguyên dương?
đã trả lời 30 tháng 4 trong Toán lớp 6 bởi Sanches Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Người ta coi mỗi hình là một tập hợp điểm. Nếu P và Q là hai điểm phân biệt đã cho thì tập hợp điểm sau đây là hình nào? Hãy vẽ hình đó.
đã trả lời 30 tháng 4 trong Toán lớp 6 bởi Sanches Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Cho hình chữ nhật ABCD, AB = 5cm, chọn khẳng định đúng: A. BC = 5cm B. AC = 5cm C. AD = 5cm D. DC = 5cm
đã trả lời 30 tháng 4 trong Toán lớp 6 bởi Sanches Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Hình thang cân EFGH có: A. EF là đường chéo B. EF và GH là đường chéo C. EH và FG là đường chéo D. EG và HF là đường chéo
đã trả lời 30 tháng 4 trong Toán lớp 6 bởi Sanches Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Quan sát hình thang cân EFGH, cạnh EH bằng? A. EF B. HG C. HF D. FG
đã trả lời 30 tháng 4 trong Toán lớp 6 bởi Sanches Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Quan sát hình thang cân EFGH, đoạn EG bằng đoạn: A. EH B. HF C. EF D. HG
đã trả lời 30 tháng 4 trong Toán lớp 6 bởi Sanches Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Quan sát hình thang cân EFGH, góc H của hình thang đó bằng góc nào? A. Góc E B. Góc F C. Góc G D. Góc O
đã trả lời 30 tháng 4 trong Toán lớp 6 bởi Sanches Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Em hãy tìm nhà thích hợp cho các số trong bảng 2.1
đã trả lời 30 tháng 4 trong Toán lớp 6 bởi Sanches Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Mỗi khi có trận bóng đá hay, người dân lại xếp hàng dài chờ mua vé. Nhìn dòng người xếp hàng một, rất dài, ... ;ng ấy và dãy số tự nhiên đang học có gì giống nhau nhỉ?
đã trả lời 30 tháng 4 trong Toán lớp 6 bởi Sanches Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 386 lượt xem
Cho: A= 1/1.2 + 1/3.4 + 1/ 5.6 +....+ 1/2013.2014 B= 1/1008.2014 + 1/1009.2013 + 1/1010.2012 +....+ 1/2014.2018 CMR A/B là số nguyên
đã trả lời 23 tháng 4 trong Toán lớp 6 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.6k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Khang1000

  95 Điểm

 2. namphuongpn18902

  20 Điểm

 3. Babyshort

  20 Điểm

 4. chese4154898

  10 Điểm

 5. jjaltoon51049

  10 Điểm

 6. Đức lượng♥ NGTT

  10 Điểm

 7. manh.s116973557

  5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...