Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 6 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

+1 thích
1 trả lời 7 lượt xem
Chi đội lớp 6A có 45 học sinh. Trong đó, có 18 học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao. Tính tỉ số phần trăm số học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao.
đã trả lời 14 giờ cách đây trong Toán lớp 6 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Cho đoạn thẳng AB dài 8cm. Lấy điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho AC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng CB.
đã hỏi 14 giờ cách đây trong Toán lớp 6 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (56.6k điểm)
 • trannhat900
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Biết AB = 3cm, AC = 8cm. Độ dài BC = ?
đã hỏi 14 giờ cách đây trong Toán lớp 6 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (56.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Quãng đường từ nhà Hà đến trường mất 2800 m, khi đi học, Hà phải đi qua bưu điện và một siêu thị biết rằng bưu điện nằm chính giữa quãng đường từ nhà Hà đến trường và siêu thị cách bưu điện 500 m. Hỏi quãng đường từ siêu thị đến trường mất bao nhiêu m ?
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Toán lớp 6 bởi phamthithuyhien2103385 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
tìm x: 4(x-5)-2^3=2^4.3
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Toán lớp 6 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (24.6k điểm)
+1 thích
1 trả lời 479 lượt xem
Có bao nhiêu ước nguyên dương của số 2020 có nhiều hơn 3 ước? (Ví dụ, số 12 có 6 ước là 1, 2, 3, 4, 6, và 12)
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Toán lớp 6 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
7 chia hết cho x-3
đã trả lời 20 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi phamthithuyhien2103385 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
mọi người cho mình xin từ vựng thi  violympic toán tiếng anh lớp 6 và nghĩa với, ai nhiều nhất mình tick cho
đã trả lời 16 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (56.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Tìm chữ số thích hợp điền vào dấu* để 236* chia hết cho 3  Giúp mk đg cần gấp  THANKS!    
đã trả lời 14 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi PTG Tiến sĩ (24.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
1 nhân viên phục vụ  làm việc hết 5 tiếng ,mà mỗi 1 tiếng là nhân viên kiếm được 20.000 vnđ vậy hỏi trong 1 tháng nhân viên đó kiếm được bao nhiêu nghìn ? Biết tháng đó có 30 ngày .
đã trả lời 13 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi dduong81224428 Học sinh (67 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
đã trả lời 11 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi kebabtaste126 Thần đồng (1.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 24 lượt xem
Câu 1: Tập hợp A các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 8 được viết là: A. A = {x ∈ N*| x < 8}. B. A = {x ∈ N| x < 8}. C. A = {x ∈ N| x ≤ 8}. D. A = {x ∈ N*| x ≥ 8}. Câu 2. ƯCLN (24, 18) là: A. 8. B. 3. C. 6. D. 72.
đã trả lời 11 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Cho A = \(2021^3\) và B = 2020.2021.2022 . Không tính cụ thể các giá trị của A và B, hãy so sánh A và B.
đã trả lời 11 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi kebabtaste126 Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Sân nhà bạn An là hình chữ nhật có chu vi là 30m và chiều rộng 5m. a. Tính diện tích sân nhà bạn An. b. Bố An muốn dùng những viên gạch hình vuông cạnh là 50cm để lát sân. Vậy bố An cần dùng bao nhiêu viên gạch để lát hết sân đó ?
đã trả lời 11 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
Thư viện của một trường có khoảng từ 400 đến 600 quyển sách. Nếu xếp vào giá sách mỗi ngăn 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển đều vừa đủ ngăn. Tính số sách của thư viện?
đã trả lời 11 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
đã hỏi 8 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
36:3²-5.3²
đã trả lời 7 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi Khang1000 Tiến sĩ (26.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
đã trả lời 7 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi Khang1000 Tiến sĩ (26.1k điểm)
+1 thích
3 câu trả lời 21 lượt xem
đã trả lời 7 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi hoangktr8991011 Thạc sĩ (6.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 63 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Nếu 7,5 thì làm tròn lên 8 được không ạ?
đã trả lời 5 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi PTG Tiến sĩ (24.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
đã hỏi 5 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi hoangktr8991011 Thạc sĩ (6.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 19 lượt xem
đã hỏi 4 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi Khách
+1 thích
1 trả lời 25 lượt xem
Tìm a) ƯCLN (28;42) b) BCNN (10;20;40)
đã trả lời 4 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
+2 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
Viết tập hợp A (bằng 2 cách) gồm các số tự nhiên lẻ lớn hơn 7 nhỏ hơn 23.
đã hỏi 4 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (56.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Chữ số tận cùng của \(4^{457}\) có chữ số tận cùng là bao nhiêu?
đã hỏi 4 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (56.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Môt số sách trong khoảng từ 400 đến 500 cuốn, khi xếp thành từng bó 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ bó. Tìm số sách đó. 
đã hỏi 4 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (56.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 894 lượt xem
cho \(f(x)= ax^3+bx^2+cx+d\), trong đó a, b, c, d là hằng số và thỏa mãn: b=3a+c. chứng tỏ f(1)=f(-2)
đã trả lời 3 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (56.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Tìm số tự nhiên n sao cho 21 chia hết cho 2n+1
đã hỏi 3 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi Trung
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
tìm số nguyên x,y biết : xy-2y+3x-6=3
đã trả lời 1 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi lMINHVY Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
a=7/4-x         tìm x thuộc z để a thuộc z 
đã hỏi 30 tháng 12, 2021 trong Toán lớp 6 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 143 lượt xem
tìm x,y thuộc N biết 2xy+x-6y=21
đã hỏi 30 tháng 12, 2021 trong Toán lớp 6 bởi daobanam8709 Học sinh (55 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 71 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
đã trả lời 30 tháng 12, 2021 trong Toán lớp 6 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
đã trả lời 30 tháng 12, 2021 trong Toán lớp 6 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. phamngoctienpy1987844

  21011 Điểm

 2. vxh2k9850

  18059 Điểm

 3. PTG

  15231 Điểm

 4. Khang1000

  8968 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...