Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+1 thích
61 lượt xem
trong Tin học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 câu trả lời 84 lượt xem
đã hỏi 1 tháng 12, 2021 trong Tin học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.3k lượt xem
A. Real. B. Vidu. C. Baitap. D. Program.
đã hỏi 9 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.2k lượt xem
A. PROGRAM, VAR, BEGIN, TYPE, CONST. B. BAI_TAP, BEGIN, TYPE, CONST, USES. C. PROGRAM, BEGIN, TYPE, CONST, SQRT. D. VAR, BEGIN, END, A, B, DELTA
đã hỏi 10 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 133 lượt xem
đã hỏi 4 tháng 8, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 94 lượt xem
đã hỏi 1 tháng 12, 2021 trong Tin học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 162 lượt xem
đã hỏi 5 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 384 lượt xem
đã hỏi 5 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 327 lượt xem
đã hỏi 5 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 327 lượt xem
Trong Turbo Pascal, xét chương trình sau ? Const B = 3.75; Begin Write(B:5:3) End.Màn hình kết quả là: A. 3.75 B. 3.750 C. 3.8E+01 D. 3.75E+01
đã hỏi 13 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 65 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...