Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học lớp 12 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 89 lượt xem
Phân biệt các lọ mất nhãn chứa các dung dịch: tinh bột, anbumin, alanin, axit glutaric.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Hóa học lớp 12 bởi monmon70023220 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
Cho hỗn hợp bột gồm 2,7g Al và 5,6g Fe vào 550ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Hóa học lớp 12 bởi monmon70023220 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Cho 19,3g hỗn hợp bột gồm Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kim loại. Giá trị của m là
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Hóa học lớp 12 bởi monmon70023220 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 86 lượt xem
Cho 0,2 mol Fe vào dung dịch hỗn hợp 0,2 mol Fe(NO3)3 và 0,2 mol AgNO3. Khi phản ứng hoàn toàn số mol Fe(NO3)3 trong dung dịch là
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Hóa học lớp 12 bởi monmon70023220 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 53 lượt xem
Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là A. Fructozơ. B. Tinh bột. C. Glucozơ. D. Saccarozơ.
đã trả lời 23 tháng 2 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (402 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Este HCOOCH=CH2 không phản ứng với A. dung dịch NaOH. B. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, to). C. kim loại. D. Dung dịch AgNO3/NH3.
đã trả lời 23 tháng 2 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (402 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
Metyl propionat có công thức cấu tạo là A. HCOOC2H5. B. HCOOC2H3. C. C2H5COOCH3. D. CH3COOCH3.
đã trả lời 23 tháng 2 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (402 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
Cho các chất sau: tristearin, etyl fomat, tripanmitin, tinh bột, triolenin. Số chất thủy phân trong môi trường axit sinh ra glixerol là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
đã trả lời 23 tháng 2 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (402 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 62 lượt xem
Este X có mùi chuối chín và được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm. Tên gọi của este X là A. benzyl axetat B. etyl butirat C. isoamyl axetat D. etyl propionat
đã trả lời 23 tháng 2 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (402 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
Cho các este: vinyl fomat (1), metyl axetat (2), triolein (3), metyl metacrylat (4), phenyl axetat (5). Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là A. (1), (2), (3). B. (2), (3), (4). C. (1), (3), (4). D. (3), (4), (5).
đã trả lời 23 tháng 2 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (402 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 56 lượt xem
Cho các chất: HCOOCH3, CH3COOH, CH3COOCH=CH2, CH3CH2CHO, (COOCH3)2. Số chất trong dãy thuộc loại este là A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
đã trả lời 7 tháng 2 trong Hóa học lớp 12 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 68 lượt xem
Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C4H8O2 với dung dịch axit H2SO4 loãng thu được axit hữu cơ C2H5COOH và CH3OH. Công thức cấu tạo của X là A. C2H5COOCH3. B. HCOOC2H5. C. CH3COOC2H5. D. CH3COOCH3.
đã trả lời 7 tháng 2 trong Hóa học lớp 12 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 57 lượt xem
Số nguyên tử hiđro trong phân tử fructozơ là A. 10. B. 6. C. 22. D. 12.
đã trả lời 4 tháng 2 trong Hóa học lớp 12 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (550 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 51 lượt xem
Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong môi trường axit, thu được axit panmitic và axit stearic có tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1. Phân tử khối của X (đvC) là A. 886. B. 834. C. 884. D. 836.
đã trả lời 4 tháng 2 trong Hóa học lớp 12 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (550 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn a mol amino axit X thu được 2a mol CO2 và a/2 mol N2. Amino axit đó là 
đã trả lời 25 tháng 1 trong Hóa học lớp 12 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
Cho m gam bột Zn vào 500ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,24M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thê, 9,6g so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là
đã trả lời 18 tháng 1 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 83 lượt xem
Cho m gam bột Zn vào 750ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,24M. SAu khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng dung dịch tăng thêm 14,4g so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là
đã trả lời 18 tháng 1 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và glyxin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa (m+21,9)g hỗn hợp muối. Mặt khác cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa (m+22)g hỗn hợp muối. Tìm giá trị của m
đã trả lời 9 tháng 1 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
Cho 4,05g bột nhôm vào 100ml dung dịch Fe(NO3)3 3M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. GIá trị của m là 
đã trả lời 5 tháng 1 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 22 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 5,15g một chất X thì cần vừa đủ 5,88l O2 thu được 4,05g nước và 5,04l hỗn hợp khí gồm CO2 và N2(đktc). Biết X là một amino axit có 1 nhóm NH2 trong phân tử. CTPT của X là 
đã hỏi 24 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 64 lượt xem
Este X được điều chế từ amino axit Y và ancol etylic. Tỉ khối của X so với H2 bằng 51,5. Đốt cháy hoàn toàn 20,6g X thu được 35,2g khí CO2; 16,2g nước và 2,24l khí Nito(đktc). CTCT thu gọn của X là
đã hỏi 24 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 19 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 2,4g bột Mg vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,1 mol Cu(NO3)2 và 0,1 mol AgNO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được là
đã hỏi 18 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 22 lượt xem
Cho 2,24g Fe vào 200ml dung dịch Cu(NO3)2 0,1M và AgNO3 0,1M khuấy đều dung dịch cho đến khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn. GIá trị của m là
đã hỏi 18 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
Cho 2,8g bột sắt vào 200ml dung dịch gồm AgNO3 0,6M và Cu(NO3)2 0,15M; khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là 
đã hỏi 18 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
Cho hỗn hợp bột gồm 5,4g Al và 11,2g Fe vào 800ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắng. Giá trị của m là 
đã hỏi 18 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 80 lượt xem
Cho 5,5g hỗn hợp bột Al và Fe (trong đó số mol của Al gấp đôi số mol của Fe) vào 300ml dung dịch AgNO3 1M. Khuấy kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
đã hỏi 18 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Zn vào dung dịch FeCl2 dư. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Phần trăm khối lượng Mg trong hỗn hợp ban đầu là 
đã hỏi 18 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau Glucozo -> ancol etylic -> axit axetic -> etyl axetat -> natri axetat  
đã hỏi 13 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 71 lượt xem
Hỗn hợp E gồm 2 este mạch hở X (C4H6O2) và Y (C4H6O4). Đun nóng E trong dung dịch NaOH, thu được một muối cacboxylat Z và hỗn hợp T gồm 2 ancol. Tìm công thức cấu tạo của X, Y
đã hỏi 13 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 89 lượt xem
Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt bốn dung dịch trong các lọ mất nhãn sau: glucozo, saccarozo, fructozo, hồ tinh bột. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra
đã hỏi 13 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
Hỗn hợp X gồm metylamin, etylamin và propylamin có tổng khối lượng là 21,6g và tỉ lệ về số mol là 1:2:1. Cho X tác dụng hết với dung dịch HCl thu được dung dịch chứa bao nhiêu gam muối khan
đã hỏi 13 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 80 lượt xem
X là một tetrapeptit cấu tạo từ amino axit A(có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH, no, mạch hở). Trong A, oxi chiếm 42,67% khối lượng. Thủy phân m gam X trong môi trường axit thì thu được 28,35g tripeptit, 79,2g dipeptit và 101.25g A. Tính m
đã hỏi 13 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 14 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng liên tiếp thu được 4,48 khí CO2 (đktc) và 7,2g H2O. a) Tìm công thức phân tử hai amin b) Viết công thức cấu tạo và gọi tên của hai amin, biết hai amin có cùng bậc
đã hỏi 13 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
Hợp chất hữu cơ X tạo thành từ glixerol và axit axetic. Trong phân tử X, số nguyên tử H bằng tổng số nguyên tử C và O. Thủy phân hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 300ml dung dịch NaOH 1M. Tính m
đã hỏi 13 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 83 lượt xem
Hỗn hợp X chứa hai chất hữu cơ Y (C2H7NO2) và Z (C4H12O2N2). Đun nóng 9,42g X với dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp T gồm 2 amin đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với He là 9,15. Nếu cho 9,42g X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thu được dung dịch chứa m gam muối của các hợp chất hữu cơ. Tính m
đã hỏi 13 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 83 lượt xem
Viết PTHH thực hiện dãy chuyển hóa sau và ghi đủ điều kiện nếu có Triolein -> natri oleat -> axit oleic -> axit stearic -> natri stearat
đã hỏi 13 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 41 lượt xem
Phân biệt 4 lọ mất nhãn chứa các dung dịch:  NH2CH2COOH, C6H5NH2, C2H5NH2, HOOC(NH2)CHCOOH. Viết PTHH nếu có
đã hỏi 13 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 18 lượt xem
Hỗn hợp E gồm axit stearic và triglixerit Y. Chom m gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 1M, thu được 122,4g một muối và 9,2g glixerol. Xác định Y và tỉ lệ mol của 2 chất trong E.
đã hỏi 13 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 22 lượt xem
Cho 0,1 mol a-amino axit phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được 11,1g muối khan. Xác định công thức cấu tạo của a-amino axit.
đã hỏi 13 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 73 lượt xem
Cho 4,8g Mg vào dung dịch chứa 0,2 mol FeCl3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X, cô cạn dung dịch X được m gam muối khan. Giá trị của m là
đã hỏi 12 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. monmon70023220

  455 Điểm

 2. Darling_274

  43 Điểm

 3. 333cuchillthoi302

  28 Điểm

 4. minhquanhhqt160

  20 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...