Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học lớp 12 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
đã trả lời 8 tháng 8 trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.9k điểm)
 • katz-cute-tabby
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 20 lượt xem
Hỗn hợp E chứa 1 axit cacboxylic X, 1 ancol no Y và 1 este Z (X, Y, Z đều đơn chức, mạch hở). Đun nóng 11,28g E với 100ml dung dịch NaOH 1 M vừa đủ thu đ ... 11,28g E cần dùng 0,66 mol O2 . Phần trăm số mol của Y trong hỗn hợp E là ?
đã trả lời 31 tháng 5 trong Hóa học lớp 12 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu và FeS vào dung dịch chứa 0,32 mol H2SO4 (đặc), đun nóng, thu được dung dịch Y (chất tan chỉ gồm các muối trung hòa) và 0,24 mol SO2 (là chất khí duy nhất). Cho 0,25 mol NaOH phản ứng hết với dung dịch Y, thu được 7,63 gam kết tủa. Giá trị của m là bao nhiêu
đã trả lời 22 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 bởi manhta280220061003 Thần đồng (632 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 33 lượt xem
Điện phân dung dịch chưa AgNO3 với điện cực trơ trong thời gian t(s), cường độ dòng điện 2A thu được dung dịch X. Cho m gam bột Mg vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,168 gam hỗn hợp kim loại, dung dịch Y chưa 1,52 gam muối và 0,056 lít hỗn ... là 9,6. Cho toàn bộ hỗn hợp kim loại trên tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,056 lít khí H2 (đktc). Tính thời gian t(s).
đã hỏi 15 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 bởi setsuna Học sinh (190 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 76 lượt xem
Xà phòng hoá hoàn toàn m gam hỗn hơp E gồm các triglixerit bằng dd NaOh thu được glixerol và hỗn hợp X gồm ba muối C17HxCOONa , C15H31COONa , C17HyCOONa vs tỉ lệ mol tương ứng là 3:4:5 . Mặt khác hidro hoá hoàn toàn m gam E thu đc 82,752g hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam  E cần vừa đủ 7,308 mol O2. Giá trị gần nhất của m là?
đã trả lời 8 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 330 lượt xem
Hỗn hợp X gồm \(Na\), \(Na_2O\), \(K\) và \(K_2O\) trong đó O chiếm 15,434% khối lượng hỗn hợp. Cho m gam X tác dụng với nước dư thu được dung dịch ... m') gần nhất với giá trị nào sau đây: A. 30,5 B. 31,0 C. 31,5 D. 32,0
đã hỏi 7 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.8k điểm)
+2 phiếu
7 câu trả lời 134 lượt xem
Bom nguyên tử là gì?
đã trả lời 14 tháng 3 trong Hóa học lớp 12 bởi qqunderground2165 Học sinh (55 điểm)
+1 thích
1 trả lời 21 lượt xem
Sự khác nhau giữa bom h và bom nguyên tử?
đã trả lời 9 tháng 3 trong Hóa học lớp 12 bởi Hacker_an_danh Thần đồng (776 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 57 lượt xem
Trong bình kín thể tích là 10 lít chứa không khí (20% O2 và 80% N2 theo thể tích) và 1,54 gam chất X (chứa C, H, O, N; tương ứng với 0,02 mol, thể khí) ở áp suất P, nhiệt độ 54,6oC. Bật tia lửa điện để đốt cháy hết X. Sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy qua lần lượt ... 1 tăng 1,26 gam, bình 2 tạo 3,94 gam kết tủa và khi đun nóng dung dịch sau phản ứng lại có kết tủa xuất hiện, bình 3 tăng 0,16 gam.
đã trả lời 3 tháng 3 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 95 lượt xem
Cho 19,52 gam hỗn hợp bột A gồm Fe và Cu vào dung dịch HNO3, khuấy đều đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc), 400ml dung dịch B và còn lại 1,92 gam một kim loại. Xác định nồng độ mol/l của các chất tan trong dung dịch B.
đã trả lời 3 tháng 3 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 80 lượt xem
Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E chứa hai triglixerit X và Y trong dung dịch NaOH (đun nóng, vừa đủ), thu được 3 muối C15H31COONa, C17H33COONa, C17H35COONa với tỉ lệ mol tương ứng 2,5: 1,75: 1 và 6,44 gam glixerol. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 47,488 gam E cần vừa đủ x mol khí O2. Phần trăm khối lượng của triglixerit có phân tử khối thấp hơn trong E là
đã trả lời 1 tháng 3 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
Cho 143,2g hỗn hợp E gồm ba triglixerit X và 2 axit béo Y( tỉ lệ mol giữa X và Y là 3:1) tác dụng vừa đủ vs dd chứa 0,5 mol KOH sau khi pư xảy ra hoàn toàn thì thu đc m gam hỗn hợp Z gồm 3 muối kali panmitat , kali stearat và kalioleat. Biết rằng m gam Z pư tối đa vs 0,15 mol Br2 trong dd . Phần trăm khối lượng  muối kali panmitat có trong Z là?
đã trả lời 1 tháng 3 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 48 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít ( dktc) hỗn hợp X gồm C2H4 và C4H8 ta thu được 5,6 lít CO2 ( đktc): 1) Hãy xác định phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của từng chất trong hỗn hợp X 2) Nếu cho 224 lít( đktc) khí X tham gia phản ứng trùng hợp thì tổng khối lượng polime thu được là bao nhiêu, biết hiệu suất trùng hợp bằng nhau và bằng 90%.  
đã trả lời 1 tháng 3 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
Hãy nêu diễn biến quá trình hình thành thạch nhũ và viết phương trình hóa học minh họa
đã trả lời 1 tháng 3 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 181 lượt xem
Điện phân 150ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho 12,6g Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5g hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N5+). Giá trị của t là?
đã trả lời 22 tháng 2 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 61 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe và MgCO3 bằng dung dịch HCl dư được hỗn hợp khí A gồm H2 và CO2. Nếu cũng m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thì thu được hỗn hợp khí B gồm SO2 và CO2, tỉ khối hơi của B đối với A là 3,6875. Viết các phương trình phản ứng và tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu
đã trả lời 16 tháng 2 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 59 lượt xem
Hỗn hợp X gồm  1 triglixerit Y và 2 axit béo.Cho m gam X pư vừa đủ vs 250ml dd NaOH 1M , đun nóng thu đc 74,12g hỗn hợp muối gồm natri panmitat và natri stearat. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 6,525 mol O2 thu đc CO2 và H2O. Biết các pư xảy ra hoàn toàn . Số nguyên tử C có trong Y là?
đã trả lời 16 tháng 2 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 51 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 264 lượt xem
Cho hỗn hợp X gồm hai este có cùng công thức phân tử C9H8O2 và đều chứa vòng benzen. Để phản ứng hết với 7,4 gam X cần tối đa 75 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y chứa m gam hai muối. Dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 16,2 gam Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 
đã trả lời 14 tháng 2 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
đã trả lời 13 tháng 2 trong Hóa học lớp 12 bởi congluan1978835 Học sinh (316 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Babyshort

  287 Điểm

 2. minhnhatienthanh816

  252 Điểm

 3. nghiayewnek27435

  75 Điểm

 4. nguyen.nhu.y.25.04.01795

  65 Điểm

 5. hocsinhnguyentrunghieu15102010803

  65 Điểm

 6. dohiennth187

  50 Điểm

 7. saitunglam162210940

  50 Điểm

 8. chithu2k10811

  50 Điểm

 9. nguyenphannhabinh810

  50 Điểm

 10. manh.s116973557

  50 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...