Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học lớp 12 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
Acid dạ dày rất cần cho việc tiêu hóa thức ăn. Tuy nhiên nếu dư thừa acid có thể tăng nguy cơ gây các vấn đề khác như trào ... chua? *Biết trong dạ dày giới hạn nồng độ HCl là 0,0001->0,001 mol/L
đã trả lời 27 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 199 lượt xem
Hỗn hợp A gồm FexOy, FeCO3, RCO3 (R thuộc nhóm IIA). Hoà tan m gam A dùng vừa hết 245 ml dung dịch HCl 2 M. Mặt khác, đem hoà tan hết m gam A bằng dung dịch HNO3 được dung dịch B và 2,8 lít khí C (đktc) gồm NO (sản phẩm khử duy nhất) và CO2. Cho dung dịch ... nửa dung dịch G, sau khi phản ứng hoàn toàn lọc tách được 21,5 gam chất rắn. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và xác định FexOy, RCO3.
đã trả lời 26 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 48 lượt xem
Cho bốn chất hữu cơ X, Y, Z, T là đồng phân mạch hở của nhau, có công thức phân tử C4H6O4. Khi cho bốn chất trên tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2, thì X, Y đều chỉ thu được 1 muối và 1 ancol, còn Z, T đều tạo ra 1 muối, 1 ancol và nước. Xác định công thức cấu tạo X, Y, Z, T. Biết muối sinh ra từ X, Z khi đốt cháy đều không sinh ra nước.
đã trả lời 25 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 87 lượt xem
Chất X có công thức phân tử là C4H8O2. Đun 4,4 gam X trong dung dịch NaOH dư thoát ra hơi ancol Y. Cho Y qua CuO đun nóng thu được andehit Z. Cho Z thực hiện phản ứng tráng bạc thấy giải phóng nhiều hơn 15 gam Ag. Công thức cấu tạo của X
đã trả lời 25 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 133 lượt xem
Thuỷ phân hoàn toàn 15 gam hỗn hợp E gồm 2 este X ,Y đơn chức đồng phân mạch hở bằng một lượng dd NaOH vừa đủ thu đc 13,2 gam hỗn ... Z thu đc 0,075 mol \(Na_2CO_3\). Xác định công thức thu gọn của X và Y.
đã trả lời 25 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
Axit X là chất rắn, trong suốt, không màu, dễ tan trong nước. Khi thêm canxi oxit tới dư vào dung dịch X thì tạo thành hợp chất Y màu trắng, không tan trong nước. Khi nung Y ở nhiệt độ cao với cát và than thì tạo thành đơn chất photpho có trong thành phần của X. Trong ... X từ phản ứng của photpho với axit Z. Cho biết X, Y, Z là những chất gì? Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
đã trả lời 24 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
a. Cho CH3COOHN(CH3)3 và Glu – Ala lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH dư. b. Cho glucozơ và fomanđehit lần lượt tham gia phản ứng tráng bạc.
đã trả lời 24 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
a. Để dập tắt các đám cháy xăng dầu nhỏ người ta dùng chăn chiên (được làm từ sợi cotton với nguyên liệu chính ... ;n hoặc tàu ngầm thường sử dụng natri peoxit (Na2O2) để cung cấp oxi.
đã trả lời 24 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 83 lượt xem
Trong công nghiệp cũng như trong phòng thí nghiệm, Br2 có thể được điều chế bằng phương pháp dùng Cl2 oxi hóa ion trong dung dịch ... lý Br2 bị đổ ra, viết phương trình hóa học giải thích.
đã trả lời 24 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Để xác định sự có mặt của ion trong rau quả khô, một học sinh ngâm một ít quả đậu trong nước. Sau một thời gian, lọc lấy dung dịch rồi cho tác dụng với dung dịch H2O2, sau đó cho tác dụng tiếp với dung dịch BaCl2. Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng xảy ra.
đã trả lời 24 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vửa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:
đã hỏi 24 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
Cho X, Y là hai trong số bốn chất sau: NaCl, FeCl2, Fe(NO3)2 và Al(NO3)3. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X, Y (có số mol bằng nhau) vào nước thu đư ... ;p chất X, Y thỏa mãn và viết các phương trình phản ứng xảy ra.
đã hỏi 24 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 14 lượt xem
Máu trong cơ thể người có màu đỏ vì chứa hemoglobin (là chất vận chuyển oxi chứa sắt). Máu của một số loài động vậ ... t vị trí của M trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
đã hỏi 24 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
Hỗn hợp E gồm triglixerit X và hai axit béo Y, Z (trong đó Y là axit no, tỷ lệ mol của Y và Z tương ứng 2 : 1). Cho m gam E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 27,44 gam hỗn hợp hai muối có cùng số nguyên tử cacbon và 1,84 gam glixerol. Mặt khác, đốt cháy hết m gam E cần vừa đủ 2,385 mol O2, thu được CO2 và 1,59 mol H2O. Tính phần trăm khối lượng của X trong E.
đã hỏi 24 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
Xác định các chất hữu cơ X, Y, Z, T, M, N, K (có hai chất thuộc loại anđehit, MZ + MN = 123) và viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện, nếu có):
đã hỏi 24 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 22 lượt xem
Hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ X (C2H7O3N) và Y (C3H12O3N2). X và Y đều có tính chất lưỡng tính. Cho m gam hỗn hợp E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu dược 4,48 Ht khi Z (Z là hợp chất vô cơ). Mặt khác, khi cho nì gam hỗn hợp E tác dụng với dung dịch NaOH dư, ... xanh quỳ tím ẩm). Cô cạn dung dịch thu được chất rắn gồm hai chất vô cơ. Thể tích các khí đều đo ở đktc. Giá trị của m là bao nhiêu ?
đã hỏi 24 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 24 lượt xem
 Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO4 (0,05 mol) và NaCl bằng dòng điện có cường độ không đối bằng 2A (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y và khi ở hai điện cực có tổng thể tích là 2,24 lít (đktc). Dung dịch Y hoà tan tối đa 0,8 gam MgO. Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của t là bao nhiêu
đã hỏi 24 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 27 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong hợp chết) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là:
đã hỏi 24 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
 Đốt cháy 1 1 ,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí Cl2 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra m hoàn toàn, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2(đktc) đã tham gia phản ứng là:
đã hỏi 24 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 28 lượt xem
Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 đến sắt cần vừa đú 2,24 lít khí CO (đktc). Khối lượng sắt thu được là :
đã hỏi 24 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Cho 2,8g CaO tác dụng với một lượng nước lấy dư thu được dung dịch A. Sục 1,68l CO2 vào dung dịch A thu được kết tủa và dung dịch B. Khối lượng kết tủa là
đã trả lời 3 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Cho 2g một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55g muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào 
đã trả lời 3 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Cho 2,84g hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy bay ra 672 ml khí CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của 2 muối (CaCO3, MgCO3) trong hỗn hợp là
đã trả lời 2 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+, 0,02 mol Ca2+, 0,01 mol Mg2+, 0,05 mol HCO3-, 0,02 mol Cl-. Nước trong cốc thuộc loại nào
đã trả lời 2 tháng 11 trong Hóa học lớp 12 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
Có 5 dung dịch loãng gồm: KOH, (NH4)2CO3, Na2S, AlCl3 và KHSO4 được đánh số không theo thứ tự từ (1) đến (5).Cho các chất tác dụng lần ... các khí X, Y, Z? 2.2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra?
đã hỏi 31 tháng 10 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 14 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 51,072 lít CO2(đktc) và 39,6g H2O. Mặt khác thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng thu được dung dịch chứa b gam muối. Tính b
đã hỏi 31 tháng 10 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 14 lượt xem
Thủy phân hoàn toàn 60g hỗn hợp hai dipeptit thu được 63,6g hỗn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl trong phân tử). Nếu cho 1/10 hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn cẩn thận dung dịch, thì lượng muối khan thu được là
đã hỏi 31 tháng 10 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
Thủy phân hoàn toàn 4,34g tripeptit mạch hở X ( được tạo nên từ hai a-amino axit có công thức dạng H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 6,38g muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 4,34g X bằng dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là
đã hỏi 31 tháng 10 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C4H8N2O3) trong đó Y là muối của axit đa chức, Z là dipeptit mạch hở. Cho 25,6g X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,2mol khí. Mặt khác 25,6g X tác dụng với dd HCl dư, thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là
đã hỏi 31 tháng 10 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 1,48g hợp chất hữu cơ X thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và 1,08g H2O. Nếu cho 1,48g X tác dụng với NaOH thì thu được 1,36g muối. CTCT của X là gì ? Lưu ý: Giải chi tiết
đã trả lời 29 tháng 10 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Khử 18g glucozơ bằng khí H2 (xúc tác Ni, to) để tạo sobitol, với hiệu suất phản ứng đạt 80%. Khối lượng sobitol thu được là: Lưu ý: Giải chi tiết
đã trả lời 29 tháng 10 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 8,26g N-metyletanamin với lượng oxi vừa đủ. Tổng khối lượng sản phẩm thu được sau phản ứng là ?  
đã trả lời 29 tháng 10 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 23,76 kg xenlulozơ trinitrat, cần ... 90%). Giá trị của m là bao nhiêu kg ? Lưu ý: Giải chi tiết
đã trả lời 28 tháng 10 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp một aminoaxit (có 1 nhóm NH2) và 1 anđehit no, đơn chức, mạch hở thu được 0,6 mol CO2 và 0,675 mol ... ;ược x mol Ag. Giá trị của x là bao nhiêu ? Lưu ý: Giải chi tiết
đã trả lời 28 tháng 10 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2, tạo ra 14,4 gam H2O. Nếu cho 0 ... ; số mol Br2 phản ứng tối đa là bao nhiêu ? Lưu ý: Giải chi tiết
đã trả lời 28 tháng 10 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
Xà phòng hoá hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn hỗn hợp sau ... ;ợng muối trong Y có giá trị gần nhất với Lưu ý: Giải chi tiết
đã trả lời 28 tháng 10 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
Xà phòng hóa 8,8 gam etylaxetat bằng 150ml dd NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu được chất rắn khan có khối lượng là bao nhiêu g ? Lưu ý: Giải chi tiết
đã trả lời 27 tháng 10 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
Cho 0,225 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là bao nhiêu ? Lưu ý: Giải chi tiết
đã trả lời 27 tháng 10 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
Thuỷ phân hỗn hợp gồm 0,01 mol saccarozơ và 0,02 mol mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất ... được gần nhất với giá trị nào ? Lưu ý: Giải chi tiết
đã trả lời 27 tháng 10 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. postfirst

    60 Điểm

  2. Darling_274

    40 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    30 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...