Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Tin học - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Tin học lớp 6 bởi Yi_Ahri Tiến sĩ (15.3k điểm) 22 75 340
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Tin học lớp 6 bởi Doanhthu0105 Cử nhân (1.9k điểm) 3 7 11
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 36 lượt xem
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Tin học lớp 6 bởi Doanhthu0105 Cử nhân (1.9k điểm) 3 7 11
0 phiếu
2 câu trả lời 12 lượt xem
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Tin học lớp 6 bởi PhanBaoChau Học sinh (222 điểm) 3
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Tin học lớp 6 bởi Doanhthu0105 Cử nhân (1.9k điểm) 3 7 11
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Tin học lớp 6 bởi Doanhthu0105 Cử nhân (1.9k điểm) 3 7 11
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Viết chương trình nhập điểm của các bạn trong lớp. Sau đó in ra màn hình số bạn đạt kết quả học tập loại giỏi, khá, trung bình, yếu ( theo tiêu chuẩn từ 8.0 trở lên đạt loại giỏi; từ 6.5 đến 7.9 đạt loại khá; từ 5.0 đến 6.4 đạt loại trung bình và dưới 5.0 xếp loại yếu)
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Tin học lớp 8 bởi chibao ● Ban Quản Trị Cử nhân (2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Viết CT nhập hotên , điểm các môn của n học sinh (n<=30, số môn học <=15), và sau đó viết ra danh sách dạng họtên tbhk xloai, cuối cùng viết tỷ lệ % học sinh khá giỏi .</strong>
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Tin học lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Câu 1: Công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức là gì? A. Tạo lập hồ sơ B. Cập nhật hồ sơ C. Khai ... hồ sơ vào máy tính D. Trước khi nhập hồ sơ vào máy tính
đã trả lời 11 tháng 4 trong Tin học lớp 12 bởi Doanhthu0105 Cử nhân (1.9k điểm) 3 7 11
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 31 lượt xem
1 Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là: A. Mô hình phân cấp B. Mô hình dữ liệu quan hệ C. Mô hình hướng đối tư ... n ghi B. Thêm bản ghi C. Xoá bản ghi D. Tất cả đáp án trên
đã trả lời 10 tháng 4 trong Tin học lớp 12 bởi Doanhthu0105 Cử nhân (1.9k điểm) 3 7 11
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
đã trả lời 9 tháng 4 trong Tin học lớp 7 bởi Doanhthu0105 Cử nhân (1.9k điểm) 3 7 11
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
đã hỏi 9 tháng 4 trong Tin học lớp 7 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Câu 1: Viết chương trình nhập điểm trung bình học kỳ. Sau đó thông báo xếp loại 
đã trả lời 8 tháng 4 trong Tin học lớp 8 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
đã trả lời 1 tháng 4 trong Tin học lớp 7 bởi Cua_congtuaaaa Phó giáo sư (30.1k điểm) 16 84 476
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
đã trả lời 31 tháng 3 trong Tin học lớp 7 bởi Cua_congtuaaaa Phó giáo sư (30.1k điểm) 16 84 476
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
đã hỏi 31 tháng 3 trong Tin học lớp 7 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (3.3k điểm) 5 11 18
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Câu 1: Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột. A. Field name. B. Data type C. Field size D. Format Câu 2: Mỗi đối tượng củ ... ; A. Xóa các dữ liệu không cần đến nữa B. Cập nhật dữ liệu
đã hỏi 30 tháng 3 trong Tin học lớp 12 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (3.3k điểm) 5 11 18
+1 thích
1 trả lời 19 lượt xem
Em có thể định dạng các phần khác nhau của văn bản bằng nhiều phông chữ khác nhau được không? Em có nên dùng quá nhiều phông chữ được không? Tại sao?
đã trả lời 29 tháng 3 trong Tin học lớp 6 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (3.3k điểm) 5 11 18
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
đã trả lời 24 tháng 3 trong Tin học lớp 7 bởi nguyenthienan16 Thần đồng (1.3k điểm) 2 9 14
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
đã hỏi 24 tháng 3 trong Tin học lớp 7 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (3.3k điểm) 5 11 18
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
đã hỏi 24 tháng 3 trong Tin học lớp 7 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (3.3k điểm) 5 11 18
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
đã hỏi 24 tháng 3 trong Tin học lớp 7 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (3.3k điểm) 5 11 18
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
đã hỏi 24 tháng 3 trong Tin học lớp 7 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (3.3k điểm) 5 11 18
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
đã hỏi 24 tháng 3 trong Tin học lớp 7 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (3.3k điểm) 5 11 18
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
đã hỏi 24 tháng 3 trong Tin học lớp 7 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (3.3k điểm) 5 11 18
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
đã hỏi 24 tháng 3 trong Tin học lớp 7 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (3.3k điểm) 5 11 18
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
hãy nêu các bước tạo biểu đồ ?
đã hỏi 24 tháng 3 trong Tin học lớp 7 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (3.3k điểm) 5 11 18
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
đã hỏi 24 tháng 3 trong Tin học lớp 7 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (3.3k điểm) 5 11 18
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Yi_Ahri

  1878 Điểm

 2. Doanhthu0105

  1874 Điểm

 3. trannhat900

  1796 Điểm

 4. ngoclinhbui

  912 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. trannhat900

  527 Điểm

 2. anhthh_823

  300 Điểm

 3. ngoclinhbui

  281 Điểm

 4. Doanhthu0105

  225 Điểm

...