Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Tin học - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Tin học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.1k điểm)
 • manh7a1
+1 thích
1 trả lời 4 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Nêu khái niệm trang web, siêu văn bản, website, địa chỉ website, trình duyệt web
đã trả lời 14 tháng 7 trong Tin học lớp 9 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Nhập vào dãy gồm n phân số; trong đó tử số và mẫu số của mỗi phân số là các số nguyên dương. (làm bằng ngô ... tối giản. c. Tìm phân số có giá trị lớn nhất của mảng.
đã hỏi 13 tháng 7 trong Tin học lớp 12 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Bưu cục Có một số làng nằm dọc theo một đường cao tốc. Đường cao tốc được biểu diễn bằng một trục số nguyên và vị trí mỗ ... một. Ví dụ: POST.INP POST.OUT 10 5 1 2 3 6 7 9 11 22 44 50 9 2 7 22 44 50
đã trả lời 13 tháng 7 trong Tin học lớp 9 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
Tờ báo CTT (Chuyên Toán-Tin) phát hành với số lượng lớn trên N tỉnh 1..N, N chẵn và N£1000 do đó phải in tại hai nhà in đặt ở tỉnh 1 và tỉnh 2. Hàng ... 6 8 1 2 5 1 4 8 1 6 7 2 3 6 3 4 5 3 6 2 4 5 3 5 6 2 1 4 5 2 3 6
đã trả lời 13 tháng 7 trong Tin học lớp 11 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
An được mời tham gia trò chơi "Siêu thị may mắn" do đài truyền hình ZTV tổ chức. Siêu thi được đặt trong trường quay truyền hình có n ... ;c trong cách mua này. Ví dụ: SMARKET.INP SMARKET.OUT 12 3 4 1 6 2 2 1 2 0 2 0
đã trả lời 13 tháng 7 trong Tin học lớp 11 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Một người sử dụng INTERNET đặt yêu cầu nhận thông tin về một số chủ đề khác nhau từ một số địa chỉ truy nhập. Chủ của các ... ;t nhất cần thực hiện. Ví dụ: EMAIL.INP EMAIL.OUT 7 1 3 4 3 2 2 3 4
đã trả lời 13 tháng 7 trong Tin học lớp 9 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời 40 lượt xem
Trên hai đường thẳng song song L1 và L2 người ta đánh dấu trên mỗi đường N điểm. Các điểm trên đường thẳng L1 được đánh ... ; tăng dần. Ví dụ: WIRES.INP WIRES.OUT 9 2 5 3 8 7 4 6 9 1 5 2 3 4 6 9
đã trả lời 13 tháng 7 trong Tin học lớp 9 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
Có N khối đá hình hộp chữ nhật. Người ta muốn xây một cái tháp bằng cách chồng các khối đá này lên nhau. Để đảm bảo an toàn, các khối ... 1 5 4 2 7 2 9 2 1 3 3 5 5 5 4 1 5 7 5 9 5 5 5 5 5 5 1 4 2 4 2
đã trả lời 13 tháng 7 trong Tin học lớp 9 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Cho số tự nhiên n (n ≤ 400). Hãy cho biết có bao nhiêu cách phân tích số n thành tổng của dãy các số nguyên dương, các cách phân tích là hoán vị của nhau chỉ tính là một cách. Ví dụ: Với n=5, có 7 cách phân tích: 1. 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 2. 5 = 1 + 1 + 1 + 2 3. 5 = 1 + 1 + 3 4. 5 = 1 + 2 + 2 5. 5 = 1 + 4 6. 5 = 2 + 3 7. 5 = 5
đã hỏi 13 tháng 7 trong Tin học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 87 lượt xem
Em hãy nêu các bước tạo biểu đồ trong CTBT Excel?
đã trả lời 12 tháng 7 trong Tin học lớp 7 bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
Em hãy nêu các bước thay đổi dạng biểu đồ ?
đã trả lời 12 tháng 7 trong Tin học lớp 7 bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
hãy Nêu mục đích của việc chèn thêm hình ảnh vào văn bản   
đã trả lời 10 tháng 7 trong Tin học tiểu học bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Nếu ô C3 có nền màu xanh, chữ màu vàng. Ô C5 có nền màu trắng, chữ màu đen. Khi sao chép văn bản từ ô C3 qua ô C5, thì ô C5 có nền và chữ màu gì?
đã trả lời 10 tháng 7 trong Tin học lớp 7 bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 69 lượt xem
Nút lệnh nào dùng để sắp xếp dữ liệu tăng dần
đã trả lời 10 tháng 7 trong Tin học lớp 7 bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 186 lượt xem
Viết chương trình nhập vào giá trị N nguyên dương.Hãy tính tổng các số lẻ từ 1 đến N,với N là số nhập từ bàn phím(sử dụng while....do)
đã trả lời 10 tháng 7 trong Tin học lớp 8 bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 28 lượt xem
Viết chương trình nhập mảng số thực, tìm số thực lớn nhất và vị trí của các số thực đó.
đã trả lời 10 tháng 7 trong Tin học lớp 8 bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Viết chương trình sắp xếp mảng dựa trên chương trình sắp xếp 3 số tự nhiên
đã trả lời 9 tháng 7 trong Tin học lớp 8 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Chương Trình bảng tính có những công cụ định dạng gì
đã trả lời 9 tháng 7 trong Tin học lớp 7 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Bài 1 (6,0 điểm). Bộ đôi lớn nhất Cho dãy số nguyên a1, a2, …, an (ai≤109). Hai số ai và aj 1≤i được gọi là bộ đôi lớn nhất n&#7871 ... ;ng hai số bất kỳ trong dãy. Ví dụ: DMAX.INP DMAX.OUT 8 1 -2 1 4 -1 1 2 3 7
đã hỏi 5 tháng 7 trong Tin học lớp 11 bởi ghyu70
+1 thích
2 câu trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Đặc điểm của virus máy tính: A. Tự nhân bản B. Tự sao chép chính nó C. Là 1 đoạn chương trình có dung lượng rất nhỏ D. Là 1 chương trình miễn phí
đã trả lời 7 tháng 6 trong Tin học lớp 9 bởi Silent Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
hãy nêu các bước tạo biểu đồ ?
đã trả lời 26 tháng 5 trong Tin học lớp 7 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (5.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 18 lượt xem
+2 phiếu
1 trả lời 53 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
đã trả lời 14 tháng 5 trong Tin học lớp 6 bởi _Grizzly_ Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 9 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. nhthuyvy16

  3848 Điểm

 2. Bac_Da

  2206 Điểm

 3. Babyshort

  1538 Điểm

 4. saitamaselfomy

  1423 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. nhthuyvy16

  1250 Điểm

 2. saitamaselfomy

  1059 Điểm

 3. Bac_Da

  810 Điểm

 4. nguyenthienan16

  407 Điểm

...