Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
59 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)

The children seemed cheerful. The children played ........


1 Câu trả lời

–1 thích
bởi CayGame Học sinh (467 điểm)

The children seemed cheerful. The children played joyfully.

 

 

bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
đọc kĩ đề lại nha bạn

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
2 câu trả lời 31 lượt xem
13. The runners made a low start. They started the race ........
đã hỏi 23 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 60 lượt xem
12. Claire wears expensive clothes. Claire dresses ..........
đã hỏi 23 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
10. Everyone was enthusiastic. Everyone discussed the idea .........
đã hỏi 22 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 75 lượt xem
9. She was charming. She walked ........ In front of the audience.
đã hỏi 21 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
8. The debate should be public. We need to debate the matter ........
đã hỏi 21 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 75 lượt xem
James is very good at speaking English. James speaks English .......
đã hỏi 21 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
The switch is automatic. The machine switches itself off .........
đã hỏi 21 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 80 lượt xem
I'm happy sitting here. I can sit here .........
đã hỏi 21 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 57 lượt xem
Henry was angry. Henry shouted ............
đã hỏi 20 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 66 lượt xem
Emma's toothache was terible. Emma's tooth ached ........
đã hỏi 20 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...