Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Tiếng Anh lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 14 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
a/ solve    b/ cope    c/ face    d/ find
đã trả lời 14 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi tnk11022006452 Thần đồng (702 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
a/ in   b/ at   c/ of   d/ with
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi lamloc Thần đồng (767 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
a/ down   b/ up   c/ off   d/ on
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi tnk11022006452 Thần đồng (702 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Henry was angry. Henry shouted ............
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi monmon70023220 Thần đồng (786 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Emma's toothache was terible. Emma's tooth ached ........
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi monmon70023220 Thần đồng (786 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
10. Everyone was enthusiastic. Everyone discussed the idea .........
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi monmon70023220 Thần đồng (786 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 12 lượt xem
11. The man had a soft voice. The man spoke ......
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi tnk11022006452 Thần đồng (702 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 16 lượt xem
12. Claire wears expensive clothes. Claire dresses ..........
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi tnk11022006452 Thần đồng (702 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 10 lượt xem
13. The runners made a low start. They started the race ........
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi tnk11022006452 Thần đồng (702 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
I'm happy sitting here. I can sit here .........
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi CayGame Học sinh (457 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
James is very good at speaking English. James speaks English .......
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi CayGame Học sinh (457 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
8. The debate should be public. We need to debate the matter ........
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi CayGame Học sinh (457 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
9. She was charming. She walked ........ In front of the audience.
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi CayGame Học sinh (457 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
The switch is automatic. The machine switches itself off .........
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi CayGame Học sinh (457 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
The children seemed cheerful. The children played ........
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi CayGame Học sinh (457 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 32 lượt xem
Tìm lỗi sai: 1.She is among the few who wants to quit smoking instead of cutting down. a. Among b. Wants c. Snoking d. Cutting down
đã trả lời 21 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi khanhngocidv1855 Học sinh (277 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 25 lượt xem
đã hỏi 19 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi vuan12345678910945 Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
I wish he __(go) to the exhibition 
đã trả lời 8 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 13 lượt xem
Ann is going to (A) America next month (B). She hasn’t never (C) been there before (D).
đã trả lời 5 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Darling_274 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Jones tried (A) to use chopsticks but (B) he can’t (C). He isn’t used to use (D) them.
đã trả lời 5 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
  A. came  B. got  C. reached  D. went
đã trả lời 5 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
47. He is one of the most (A) boring people I ever meet (B). He never says (C) anything interesting (D).
đã trả lời 5 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 19 lượt xem
4. A. invent  B. remain  C. exchange  D. gather
đã trả lời 5 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Darling_274 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
A. grocery  B. collection  C. revision  D. decision
đã trả lời 4 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi nguyenvanlanh1970pt799 Học sinh (377 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
3. A. locate  B. admire  C. forest  D. effect
đã trả lời 4 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
1. A. bamboo  B. blanket  C. comment  D. entrance  
đã trả lời 4 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
2. A. collection  B. hamburger  C. pagoda  D. encourage
đã trả lời 4 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 25 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 44 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
đã trả lời 4 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. hieutgz335942

    599 Điểm

  2. 333cuchillthoi302

    524 Điểm

  3. thinhcry

    306 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...