Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
6 lượt xem
trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
3(m^2-1)x^2+2(m-1)x-1>0 vô nghiệm

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 câu trả lời 39 lượt xem
Tìm m để hàm số y=2x−3m+4−−−−−−−−−−√−x−2mx+m−1 có miền xác định là D=(-∞;-2)
đã hỏi 24 tháng 12, 2022 trong Toán lớp 10 bởi Khách
+1 thích
1 trả lời 3.2k lượt xem
đã hỏi 27 tháng 2, 2021 trong Toán lớp 10 bởi 584ewqad Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
a.√x=√−x b.3x−√x−2=√2−x+6 c.√3−xx−3=x+√x−3 d.√3−xx−3=x+√x−3  
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
y=căn 4-x +căn x+1
đã hỏi 11 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 22 lượt xem
y= căn |2x-3|
đã hỏi 11 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
y=√2x−3
đã hỏi 11 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
y=x-2/(1-x)(x^2-4x+3)
đã hỏi 11 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
y=x-1/x^3+1
đã hỏi 11 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
y=2x+1/3x+2
đã hỏi 11 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 110 lượt xem
Tập xác định của hàm số \(y=\frac{1}{x+2} +\sqrt{x+2}\) là \( A. \left[-2;+\infty \right) . B. {\rm R}\backslash \left\{-2\right\} .\) \(C. \left(-2;+\infty \right) . D. \left(0;+\infty \right) .\)
đã hỏi 12 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 10 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. boxnhonyc274849

    90 Điểm

  3. nguyenmanh04102009212

    70 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...